Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 08.05.2020.

1. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovani poslanici, pre nego što počnemo sa radom, želim da vam objasnim zašto kasnimo 40 minuta sa početkom Druge sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije.

Danas je na delu fašistički pokušaj poslanika Dveri Boška Obradovića i njegovih pristalica, pristalica SZS, da blokiraju rad Narodne skupštine Republike Srbije, da legalno i legitimno telo spreče da radi svoj posao. Svi koji znaju istoriju našeg sveta znaju da su se ovakve pojave pred parlamentima dešavale samo kada se rađao fašizam u Evropi. Sada moramo svi zajedno, koliko nas ovde ima, da se odupremo ovakvom ponašanju i ovakvoj pojavi koje nikada nije bilo u Srbiji i u našem narodu.

Brutalno je napadnut poslanik Marijan Rističević od horde fašista koji se još uvek nalaze ispred Narodne skupštine Republike Srbije, čini mi se na samim našim vratima, ja se izvinjavam Marijane, ali ja moram da kažem i zbog građana Srbije da su ga tukli, oborili na zemlju, šutali, udarali, povredili ga, iscepali mu sako. To sigurno se nije desilo i sakoi ne mogu da se iscepaju i da se maske okrvave kada vam neko uputi nekoliko reči ili psovki, nego samo ako vas brutalno napadne.

Moje pitanje je pred čitavom Srbijom – šta možemo mi da očekujemo dalje da se desi? Šta mi možemo da očekujemo dalje da se desi? Danas sam pozvala u ime svih vas koji ste danas krenuli najnormalnije na svoj posao da predstavljate građane Srbije, da uđete u ovaj parlament, dakle, građani Srbije moraju da znaju da su vas koje su legalno i legitimno izabrali horda vucibatina i fašista danas tukli i sprečavali da dođu ovde, kao i ministre koji su najnormalnije hteli da uđu na glavni ulaz tako kako se i ulazi, koje su vređali, napadali, itd. To je prava istina zašto danas nismo mogli da počnemo na vreme i da govorimo o važnim zakonima o kojima smo se dogovorili pre neki dan svi zajedno i da ih usvojimo.

Znači, fašizma u Srbiji biti neće i fašistima je mesto u određenim ustanovama koje su predviđene za nekog ko čini ovakva krivična dela. Ali, Narodna skupština Republike Srbije će biti kuća demokratije i parlamentarizma, a ne kuća u kojoj će orgijati fašisti, kao što smo to danas videli na ulazu.

(Vojislav Šešelj: Po Poslovniku.)

Pozivam vas da danas osudimo svi zajedno ovakvu pojavu. Naravno, očekujemo i da se o ovome izjasne državni organi Republike Srbije i da postupe onako kako se postupa u ovakvim slučajevima, ali, naravno, pozivam i čelnike Evropske unije da osude ovakav događaj i da kažu šta imaju sada da kažu o fašističkom ponašanju i prebijanju poslanika na samim vratima Narodne skupštine Republike Srbije. Pozivam vas da zbog građana Republike Srbije ozbiljno, odgovorno pristupimo danas poslu, ali i da svi zajedno osudimo ovo što se danas desilo.

Biću lična, ako smognem snage za to, ili ću bolje preskočiti.

Otvoriću prvo sednicu.

Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram Drugu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u ovoj godini.

Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje pet narodnih poslanika.

Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim da ubacite svoje kartice u poslaničke jedinice.

Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da su u sali prisutna 144 narodna poslanika i da imamo uslova za dalji rad.

Niko nije najavio da je sprečen.

Saglasno članu 86. stav 2. i članu 87. stav 2. Poslovnika, obaveštavam vas da je ova sednica sazvana u roku kraćem od roka utvrđenog u članu 86. stav 1. Poslovnika, zbog potrebe da razmotrimo predloge akata iz predloženog dnevnog reda u rokovima na koje nas obavezuju zakoni koje smo usvojili pre dva dana.

Dostavljeni su vam zapisnici Desete sednice Drugog redovnog zasedanja i sednica Devetnaestog, Dvadesetog, Dvadeset prvog i Dvadeset trećeg vanrednog zasedanja.

Prelazimo na odlučivanje.

Stavljam na glasanje Zapisnik Desete sednice Drugog redovnog zasedanja u 2019. godini.

Zaključujem glasanje: za – 131, protiv – jedan, uzdržan – jedan.

Konstatujem da je usvojen Zapisnik.

Stavljam na glasanje Zapisnik sednice Devetnaestog vanrednog zasedanja, održane 20, 21, 22, 23. i 24. januara ove godine.

Zaključujem glasanje: za – 131, protiv – tri, uzdržan – jedan.

Konstatujem da je usvojen Zapisnik.

Stavljam na glasanje Zapisnik sednice Dvadesetog vanrednog zasedanja u Jedanaestom sazivu, održane 27, 28, 29, 30. i 31. januara i 3. februara ovde godine.

Zaključujem glasanje: za – 131.

Konstatujem da smo usvojili Zapisnik.

Stavljam na glasanje Zapisnik sednice Dvadeset prvog vanrednog zasedanja, održane 3. i 4. februara 2020. godine.

Zaključujem glasanje: za – 129, protiv – tri, uzdržan – jedan.

Konstatujem da je usvojen Zapisnik.

Stavljam na glasanje Zapisnik sednice Dvadeset trećeg vanrednog zasedanja u Jedanaestom sazivu, održane 12. i 13. februara 2020. godine.

Zaključujem glasanje: za – 131, protiv – tri, uzdržan – jedan.

Konstatujem da je usvojen Zapisnik.

Imamo akte po hitnom postupku.

Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o izmeni Zakona o lokalnim izborima.

Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Zaključujem glasanje: za – 130, protiv – četiri.

Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.

Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona izbora narodnih poslanika.

Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Zaključujem glasanje: za – 131, protiv – 10, uzdržan – jedan, nije glasalo osam poslanika.

Konstatujem da je prihvaćen ovaj predlog.

Vlada je predložila da se, po hitnim postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Zaključujem glasanje: za – 131, protiv – tri, uzdržan – jedan.

Konstatujem da je prihvaćen ovaj Predlog.

Poslanička grupa SPS predložila je da se stavi na dnevni red – Predlog odluke, izmenama odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije.

Stavljam na glasanje predlog.

Zaključujem glasanje: za – 131, protiv – niko, uzdržan – jedan.

Konstatujem da je prihvaćen ovaj predlog.

Narodni poslanik Vladimir Marinković, predložio je da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o: Predlogu zakona o izmeni i dopuni Zakona o izboru narodnih poslanika; Predlogu zakona o izmeni Zakona o lokalnim izborima; Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti; Predlogu odluke o izmenama Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije.

Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Zaključujem glasanje: za - 130, protiv – četiri, nije glasalo – 17 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.

Stavljam na glasanje predlog dnevnog reda u celini.

Zaključujem glasanje: za – 131, protiv – tri, uzdržanih – nema.

Konstatujem da je Narodna skupština utvrdila dnevni red Druge sednice Prvog redovnog zasedanja, Narodne skupštine Republike Srbije, u celini.

D n e v n i r e d:

Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o izboru narodnih poslanika;

Predlog zakona o izmeni Zakona o lokalnim izborima;

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti;

Predlog odluke o izmenama Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije

Prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu.

Obaveštavam vas da će danas sa nama biti: ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić i ministar zdravlja doktor Zlatibor Lončar, sa saradnicima.

Molim poslaničke grupe ukoliko to već nisu učinile da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.

Saglasno članu 157. stav. 2. i članu 192. stav. 3. otvaram zajednički načelni jedinstveni pretres o usvojenim tačkama dnevnog reda.

Reč ima narodni poslanik Vojislav Šešelj.

Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, javljam se zbog povrede člana 27. Poslovnika Narodne Skupštine, jer ni Narodna Skupština u celini ni naš predsednik posebno, ne sme da pokazuje nemoć, ne sme da jadikuje zbog bilo kakve situacije u kojoj se nalazimo. Nama je sasvim nepotrebno da pozivamo bilo kakve strane sile, pa i EU da procenjuje situaciju u našoj zemlji.

Ni u vreme vanrednog stanja nije bilo ovakvog ataka na Skupštinu i narodne poslanike i onda je ključno ovde pitanje – šta radi izvršna vlast?

Izvršnu vlast moramo staviti na odgovornost, smeniti ministra Unutrašnjih poslova zato što danas nije obezbedio da svi poslanici nesmetano uđu u zgradu Narodne Skupštine. Ja sam do duše prilično nesmetano ušao jer sam odmah nudio da se tučem sa svima njima i nisu hteli. Ali, to što su tukli narodnog poslanika Marijana Rističevića nije incident preko koga se sme preći, bez obzira iz koje je stranke, bez obzira zašto imaju animozitet prema njemu. On nije smeo danas biti tučen pred Narodnom Skupštinom, a ako je tučen ko je najodgovorniji, ministar unutrašnjih poslova.

Dakle, smenimo ministra policije i izaberimo novog ministra i kao prvo od njega zahtevajmo da se raščisti ulaz u Narodnu Skupštinu. Da zakonodavna vlast može nesmetano obavljati svoj posao. Ne interesuju nas ni politički ni politikanski razlozi zašto se ne reaguje u drugim i sličnim situacijama, ako predsednik republike može da trpi i da mu blokiraju celu zgradu, Palatu predsedništva, neka on to i dalje radi, ali Narodna skupština nije dužna da to trpi.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Smatram da ja nisam prekršila Poslovnik i da se ovo, praktično, ne odnosi na mene.
(Vojislav Šešelj: Nisi ti. Ti si bila uzbuđena zbog situacije, ja ne opravdavam, nego sam morao da iznesem primedbe.)
Hvala.
Da li želite da glasamo o povredi Poslovnika?
(Vojislav Šešelj: Ne.)
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Branka Stamenković.
Izvolite.

Branka Stamenković

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Hvala.

Povreda Poslovnika, član 92. koji narodnim poslanicima garantuje pravo da podnesu dopune dnevnog reda, pravo koje je juče uskraćeno poslanicima Dosta je bilo.

Lično sam juče, sa našim predlozima, dopuna dnevnog reda bila na pisarnici Skupštine pre 10.00 časova, pokušala da podnesem te dopune i šef pisarnice je to odbio da uradi, uz obrazloženje da sednica još nije zakazana, onda je izašao nešto pre 10.00 časova iz pisarnice, otišao u kabinet Maje Gojković, vratio se nakon 10.00, zakazao sednicu sa 10.00 sati. Ja sam sve vreme bila u pisarnici, kada sam zatražila da i naše dopune dnevnog reda zavede kao da su predate u isto vreme, jer mi smo sve vreme bili u pisarnici, on je to odbio da uradi. Draga gospodo, ovim je izvršeno krivično delo, motiv je potpuno jasan, da se poslanici Dosta je bilo spreče da govore u Skupštini. Mi ćemo podneti krivične prijave. I sasvim je jasno da se ovo krivično delo izvršilo u dosluhu sa predsednicom Narodne skupštine Republike Srbije. Ono što mi zahtevamo jeste da se ovo ispravi tako što će se naše dopune dnevnog reda koje smo na vreme blagovremeno u pisarnici predali uvrste u dnevni red ove Skupštine.

I da, ukoliko ne prihvatite da naše dopune dnevnog reda koje smo blagovremeno predali ne uvrstite, želim da se glasa o ovoj povredi Poslovnika.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Stavićemo na glasanje.
Možemo da pređemo na dnevni red.
Da li neko od ministara želi reč?
Reč ima Branko Ružić.
Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Branko Ružić

| Ministar prosvete
Zahvaljujem.
Poštovana predsednice, dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređem na vrlo kratko obrazlaganje predloženih izmena i dopuna, ja bih samo da se pridružim osudi onoga što se dogodilo ispred ulaza u Dom Narodne skupštine. Smatram da u jednom demokratskom društvu, kakva Srbija svakako jeste, nije dopušteno da se bilo kome suspenduje pravo na rad, na jedan takav način.
Svi ste danas ovde došli zbog svojih radnih obaveza. Uostalom, svi smo ovde došli zbog obaveze prema onima koji su nas birali, a to jesu nosioci suverenosti ove zemlje, dakle, građanke i građani, i mislim da velika većina građana Srbije osuđuje jedan ovakav manir i atak na narodnog poslanika.
Važno je da znamo da u Srbiji nije plodno tle za fašizam. U Srbiji živi slobodarski duh, patriotizam, antifašizam i mislim da je upravo simbolika ovog današnjeg nasilja jedna pouka koju možemo da izvučemo, a da sutra. imajući u vidu da je upravo sutra dan pobede nad fašizmom, ispratimo to, a i da na nekim izborima ispratimo istoriju one koji promovišu takve anticivilizacijske vrednosti.
Što se tiče Predloga izmena i dopuna Zakona o izboru narodnih poslanika i Zakona o lokalnim izborima, radi se, dakle, u Zakonu o izboru narodnih poslanika o članu 43. i 44, u Zakonu o lokalnim izborima o članu 23.
Kao što znate, i ova dva predloga izmena i dopuna, kao i predlog izmena i dopuna koji će predstaviti moj kolega ministar zdravlja Zlatibor Lončar jesu prevashodno vezani za javno zdravlje, za zdravlje nacije i očuvanja tog zdravlja nakon, naravno, svega onog što je u prethodnom periodu bilo prisutno, a svi znamo da je 15. marta uvedeno vanredno stanje, praktično zbog borbe protiv virusa Kovid-19.
Ono što svakako i javnost zna, iako je vanredno stanje pre neki dan u ovom domu ukinuto, i dalje postoje preporuke i preporučuje se poštovanje određenih pravila ponašanja koja se odnose, pre svega, na potrebu fizičkog distanciranja između ljudi koje svakako imaju za cilj zaštitu naših građana i stanovništva od zarazne bolesti Kovid-19.
U takvim uslovima u kojima se preporučuje poštovanje takvih pravila ponašanja znatno je otežano i prikupljanje i overavanje potpisa birača i u obimu, ali i u rokovima koje propisuje bilo Zakon o izboru narodnih poslanika ili Zakon o lokalnim izborima.
Kada govorimo o obimu, kod Zakona o izboru narodnih poslanika svi znamo da je potrebno 10.000 potpisa. Što se tiče rokova, rokovi su identični i kod jednog i kod drugog nivoa izbora. Dakle, poslednji rok za predaju liste je 15 dana pre održavanja izbora. Imajući u vidu sve izloženo, postoji potreba da se omogući da pored javnih beležnika, potpise birača kojima se podržava određena izborna lista, bilo na lokalnim, pokrajinskim ili parlamentarnim izborima, da se omogući da ih overavaju i opštinske, odnosno gradske uprave.
To je inače i bio slučaj do 1. marta 2017. godine, tako da su i gradske i opštinske uprave spremne da preuzmu ovu obavezu i predloženim zakonskim rešenjima i ovim izmenama omogućuje da opštinske, odnosno gradske uprave mogu overavati potpise birača koje podržavaju izbornu listu u svim gradovima i opštinama. Dakle, kako u onim u kojima su imenovani javni beležnici, tako i tamo gde javnih beležnika nema.
Što se tiče osnovnih sudova, osnovni sudovi, sudske jedinice i prijemne kancelarije osnovnih sudova i dalje mogu da overavaju potpise birača koja podržavaju izbornu listu, ali samo u onim gradovima i opštinama gde nema javnih beležnika.
Dakle, intencija je bila da povećanjem broja ovlašćenih overitelja se praktično predupredio opasnost da dođe do većih okupljanja aktera u svim izbornim aktivnostima, da ne bude prevelik broj lica u prostorijama i ispred prostorija nadležnih organa, što svakako u ovim okolnostima ne bi bilo poželjno, imajući u vidu sve preporuke koje i Centralni zdravstveni štab i Vlada Republike Srbije, praktično, svakodnevno emituje, tako da je svakako potrebno imati u vidu da je zdravlje nacije na prvom mestu, da moramo preduzimati i dalje mere protiv širenja ove pošasti.
Naučili smo kako da savladamo ovaj virus Kovid-19. Pokazao je zdravstveni sistem i svi zdravstveni radnici koliko imaju hrabrosti i odgovornosti i koliko je sama Vlada Republike Srbije i čitavo zdravstvo pokazalo jedan visok nivo adaptibilnosti na novonastale okolnosti i može se slobodno reći da smo savladali tu jednačinu kako da savladamo virus. Sada je važno da svi budemo veoma odgovorni kao građani ove zemlje, da naučimo da živimo sa onim što je od svega toga preostalo, ali da, naravno, se vraćamo polako u normalu i da privredne i sve ostale aktivnosti postoje.
Ono što je, takođe, drugi nivo uzročnika jednog ovakvog Predloga izmena i dopuna Zakona o lokalnim izborima i Zakona o izboru narodnih poslanika svakako jeste i politički dogovor koji je pod predsedavanjem predsednika Republike gospodina Vučića održan sa svim predstavnicima onih lista koje su zainteresovane da učestvuju na izborima koji će se održati 21. juna.
Mislim da je to samo još jedan korak ili iskorak napred u stvaranju i olakšavanju izbornih uslova za sve one koji žele u tim izbornim aktivnostima da učestvuju i posle uvođenja vanrednog stanja, kada su, praktično, sve izborne radnje bile zamrznute.
Ukoliko se u ovom domu ove izmene i dopune usvoje, sa prethodnim zakonskim rešenjem koji ste usvojili u ovom domu pre ukidanja vanrednog stanja, očekujemo da već od ponedeljka i RIK i sve nadležne izborne komisije proglase nastavak izbornih radnji uz ovu olakšavajuću okolnost.
Siguran sam da će neki predstavnici onih političkih organizacija i partija koje su pre uvođenja vanrednog stanja prikupljale potpise na način koji je bio svakako zakonit, ali kod notara govoriti o tome da se sada oni stavljaju u neravnopravan položaj, ali ne smemo smetnuti s uma da smo u međuvremenu imali jednu zaista vanrednu okolnost, uvedeno vanredno stanje i veoma predanu borbu države protiv ovog virusa.
U samom uvodu toliko. Ja vam se zahvaljujem na pažnji.
Biću spreman da odgovorim na sva pitanja.
Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Da li se još neko od ministara javlja za reč?
Reč ima ministar Lončar.
Izvolite.

Zlatibor Lončar

| Ministar zdravlja
Poštovana predsednice, poštovani narodni poslanici, poštovani građani Srbije, ja sam ovde danas dolazio spremajući se da vam kažem u kojoj smo fazi u borbi sa Koronavirusom, da kažem šta smo uradili do sada, da kažem šta moramo još da uradimo, da ne bismo upropastili sve ono što je ogromnim trudom i ogromnim radom urađeno do sada, misleći da je to bitno za sve, jer to je globalni problem, problem koji je prva vest u celom svetu. Kažu da takav problem nije bio još od Drugog svetskog rata, koji je pogodio sve, bukvalno sve oblasti i sve ono što je vezano za život ljudi.
Međutim, prevario sam se, ozbiljno sam se prevario, jer sam video da postoje ljudi koje to ne interesuje. Postoje ljudi koje ne interesuje zdravlje naših građana, postoje ljudi koje ne interesuje život naših građana.
Dolazeći na svoju radnu obavezu, koja mi je danas bila ovde u Skupštini da vam kažem o čemu se radi, šta ćemo promeniti, na putu do ove Skupštine, koja bi trebalo da bude simbol slobode, demokratije i svega onoga što podrazumeva savremeni svet, naišao sam na nešto što nisam iskreno mogao da zamislim, a što sam samo gledao u filmovima, ali u starim filmovima nacističke Nemačke i ustaške Hrvatske. Naišao sam na ljude koji pretenduju da dođu na vlast i koji pretenduju da predstavljaju građane Srbije i da vode ovu Srbiju. Svaka reč za ono što su oni uradili i što, pretpostavljam, i dalje rade, je suvišna, dovoljno je da se to vidi.
Ja se najiskrenije nadam da su građani Srbije, a ne samo Srbije, da su građani celog sveta mogli da vide ko su ti ljudi koji hoće da dođu u Srbiji na vlast i zamislite šta bi se desilo, šta mogu da očekuju građani od njih kad bi oni došli na vlast, kad se danas ovako ponašaju, kako se ponašaju, da blokiraju puteve, da maltretiraju ljude, da vređaju ljude, da biju ljude. To su ti ljudi koji hoće da dođu na vlast. Najiskrenije, i na filmovima je teško naći ovakve scene i videti ih.
Prema tome, svako treba dobro da razmisli o svemu ovome što se danas desilo i što se videlo.
Ono što želim da kažem građanima Srbije, dragi građani Srbije, uradićemo sve da se ovo ne desi nikome od vas, ovo što se danas desilo, ni narodnom poslaniku, i meni i bilo kom drugom ko je hteo da dođe na svoj posao. Budite sigurni i budite uvereni da ćemo mi to rešiti, da ćemo rešiti zbog vas i zbog naše obaveze prema vama, jer ste vi glasali za nas, vi ste nas izabrali i vi ste nam dali mandat da se ovakve stvari ne dešavaju.
Prema tome, u ovome ćemo pobediti, jer mi drugog izbora nemamo, jer imamo vašu podršku. Hvala vam na dosadašnjoj podršci i izvinite što ste morali ovo da gledate i što morate ovo da trpite.
Sada ću vam reći zbog čega sam ovde. Radi se o Nacrtu zakona o izmeni i dopuni Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Razlozi za donošenje ovog zakona proizilaze iz potrebe da se prevaziđu problemi u praksi primene propisa, odluka ili naredaba koje donose nadležni organi u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kojima se određuju mere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti kad se te mere u praksi ne poštuju.
Zakonom je propisano da su zdravstvene ustanove, privatna praksa, pravna lica, preduzetnici, zdravstveni radnici i građani dužni da sprovode mere propisane ovim zakonima i postupe po rešenju sanitarnog inspektora radi zaštite stanovništva od zaraznih bolesti u rokovima, pod uslovima i na način određen tim rešenjem i predviđene su odgovarajuće prekršajne sankcije. Izostala je, međutim, prekršajna sankcija za nepridržavanje odluka i naredaba drugih nadležnih organa kojima se takođe određuju mere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti.
Osim toga, bilo je potrebno podići zakonski minimum kada je reč o novčanim kaznama za ove prekršaje, imajući u vidu praksu prekršajnih sudova koje ukazuju na sklonost sudova da veoma često novčane kazne izriču na zakonskom minimumu.
Članovima 1. i 2. Predloga zakona propisuju se prekršajne sankcije za nepostupanje pravnih i fizičkih lica po propisima, odlukama ili naredbama koje donose nadležni organi u skladu sa ovim zakonom, a kojima se određuju mere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti.
Pored toga, povećava se najniži iznos novčane kazne za kršenje propisa kojima su određene mere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti sa 30 na 50 hiljada dinara.
Članom 3. propisano je da ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku“ Republike Srbije, a ne osmog dana od dana objavljivanja, imajući u vidu nenadoknadivu štetu koja bi njegovim nestupanjem na snagu danom objavljivanja mogla da nastupi i po sve građane Republike Srbije, tj. po zdravlje i život velikog broja građana, po zdravstveni sistem i posledično po njenu privredu.
Kako pandemija zarazne bolesti Kovid-19 i dalje traje, te da su mnoge mere koje su važile u vreme vanrednog stanja ublažene, potrebno je da se te mere striktno poštuju kako se ne bi desio novi talas širenja ove, ali i drugih zaraza.
Ovo je još jedan razlog zašto je potrebno da ovaj zakon stupi na snagu odmah, odnosno danom objavljivanja u „Službenom glasniku“ Republike Srbije.
Zahvaljujem vam na pažnji. U daljem toku ćemo detaljnije o svim ovim stvarima. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Aleksandar Martinović.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Javio sam se zbog povrede člana 27. Poslovnika Narodne skupštine.

Dok mi sada govorimo, Boško Obradović i nekoliko njegovih pristalica i dalje divljaju po holovima Narodne skupštine. Nije im bilo dovoljno što su danas na ulazu u Narodnu skupštinu fizički napali Marijana Rističevića. I, evo, neka građani Srbije pogledaju kako izgleda demokratija u režiji Dragana Đilasa i Boška Obradovića. Čoveku su bukvalno iscepali na komade sako. Ovako bi iscepali i Srbiju kad bi došli u priliku da vrše vlast. Evo, pogledajte, od sakoa ništa nije ostalo. Fizički su napali čoveka, bacili ga na zemlju, šutirali ga nogama i u poslednji momenat su reagovali narodni poslanik Marko Atlagić i obezbeđenje Narodne skupštine, inače pitanje je šta bi bilo i sa životom Marijana Rističevića.

U ime poslaničke grupe SNS očekujem da svi narodni poslanici i da svi građani Srbije osude fašističko divljanje Boška Obradovića i, naravno, njegovog šefa Dragana Đilasa. Ovako nešto se u Srbiji nikada nije dešavalo. Ovako nešto se nije dešavalo nigde ni u Evropi, osim u Hitlerovoj Nemačkoj i u Pavelićevoj NDH.

Ovakvi brutalni napadi, fizički napadi na ljude samo zato što su njihovi politički neistomišljenici, to je čist fašizam.

Mi ćemo nastaviti i dalje da se kao poslanička grupa, kao stranka borimo za snažnu, za demokratsku, za razvijenu Srbiju i da ne dozvolimo da nikada više ovakvi koji rade ovakve stvari, koji udaraju narodne poslanike, koji cepaju sakoe, koji bi hteli da ubiju čoveka samo zato što ne misli isto kao on, ikada više dođu na vlast.

Ne tražim da se glasa o povredi Poslovnika, ali tražim i pozivam građane Srbije, pozivam sve dobronamerne ljude da osude ovakav čin, jer ovo nema nikakve veze sa politikom. Ovo nema nikakve veze sa vođenjem bilo kakve stranačke politike. Ovde nema nikakvog programa. U Srbiji je, nažalost, na delu, od strane Dragana Đilasa i Boška Obradovića, čist ogoljen fašizam Hitlerovskog i ustaškog tipa.