Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 08.05.2020.

1. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pravo na repliku, narodni poslanik Miladin Ševarlić, na osnovu diskusije gospodina Vukadinovića.

Miladin Ševarlić

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Hvala lepo.

Zaista mislim da izbore ne treba organizovati sve dok imamo primenu vanrednih zdravstvenih mera.

(Poslanik SNS dobacuje.)

Ostavite se vi toga, to je najmanji problem, za mene ne brinite.

Gledam sajt Ministarstva zdravlja, gospodine ministre, informacije o novom Koronavirusu, 15. marta 2020. godine, 46 potvrđenih slučajeva Kovida od 268 ispitivanih koji su ispunili definicije slučaja.

Koliko danas imamo slučaja Kovida? Nažalost, i smrtnih slučajeva, a nemamo važenje vanrednog stanja, i nastavljamo političke aktivnosti verovatno, posle donošenja odluka na ovoj sednici? Razmislite još jednom o tome, imajući u vidu sve stresove, pa i paniku, koju su mnogi građani preživeli za 40 i kusur dana boravaka u kućnoj izolaciji.

Nije samo problem u prikupljanju potpisa. Izborni sistem u Srbiji je podređen partiokratskim vrhuškama, čak ne ni partijama, jer partijske vrhuške određuju ko će biti na listi i ko će dobiti koje mesto na listi. Građani nemaju mogućnost da predlože nijednog svog kandidata, izuzimaju, eventualno, liste koje predstavljaju ili sastavljaju udruženja građana.

Dalje, građani nemaju mogućnosti da se kandiduju ako ne odobrovolje neko partijsko rukovodstvo. Prema tome, zato i imamo ovakvu situaciju, partije se ponašaju kao navijačke grupe na stadionima, i zato imamo ovakvu situaciju i konfrontacije na ulici i sve ostalo. Nama je potrebna sabornost, i jedinstvo, a ne razjedinjenost. Ovde sam čuo za četiri godine 90% vremena se trošilo na kritiku, odnosno hajde vulgarno da se izrazim prvi put u ovoj skupštini, na pljuvanje jednih od strane drugih…
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem kolega Ševarliću.

Pravo na repliku, narodni poslanik Đorđe Vukadinović.

Đorđe Vukadinović

Poslanička grupa Nova Srbija - Pokret za spas Srbije
Zahvaljujem.

Skinuo sam masku pre nego što sam govorio maločas, gospodine Lončar, tako da ja poštujem, šta god mislio o tim merama, poštujem ih, ali moram da kažem, da uz sav respekt prema tim doktorima i struci, struka je izdavala suviše često kontradiktorne, kao bih rekao, izjave.

Poštujem to da se stvari menjaju, da neke stvari nisu znali, i neću da nikoga žigošem, ali je malo indikativno da, sad nemam vremena u dva minuta, prošli put sam nešto više o tome govorio, i neke druge kolege, da je nekako eskalirala, govorim i dakle ozvaničena, ova drama oko Korone, i zavedeno vanredno stanje, nakon što su raspisani izbori, i nakon što su vladajuće stranke predale svoje izborne liste. Onda se obustavio taj proces, i onda smo rekli dramatično je, hiljade mrtvih, samo što nisu desetine hiljada, stotine hiljada preti da ih bude, a, onda kada je bio zadnji voz i zadnji čas, da se pre leta završi izborni proces, onda odjednom si brojke ignorisane, odnosno činjenica, ima dosta novoobolelih, smrtnih slučajeva ima, slično koliko je bilo i unazad nekoliko nedelja, da ne kažem mesec, dva dana.

Opada broj i težina slučajeva, to sam shvatio. Procenat je u odnosu na testirane manji. Ali, hoću da kažem da je malo čudno da se zavede vanredno stanje i ukinete baš onda kada to vlastima nekako odgovara. Nezavisno od toga, nadam se da ste razumeli, mislim da nema ni političkih, ni zdravstvenih razloga, odnosno dovoljno argumenata da se izbori održe 21. juna i mislim da bi bilo uputno iz političkih i medicinskih razloga da budu odloženi.

Sada sam kratak i jasan, nadam se da ste razumeli. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Kolega Vukadinovću, moram da vam skrenem pažnju da od sada poštujete član 107. Poslovnika o radu Narodne skupštine kada diskutujete i da poštujete Ustav Republike Srbije. Nijedan „lek specijalis“ ne može da derogira Ustav.

Kada prekršite Ustav to je diktatura.

Reč ima ministar Lončar, izvolite.

Zlatibor Lončar

Gospodine Vukadinoviću, sada sam jedan deo razumeo. Da li ste vi za to, ako možete da kažete, da struka, pa i svi drugi mogu da kažu svoje mišljenje?
Mi smo se vodili time da je svima bilo dozvoljeno, ne dozvoljeno, omogućeno da kažu svoje mišljenje. Da li su iz struke, da li nisu iz struke, da li su iz nečeg drugog, trećeg, ali recite mi da li je bio neko da mu nije omogućeno da kaže šta god misli o Koroni, Koronavirusu, o svemu što je vezano za Koronavirus. Na kraju smo saslušali sva mišljenja, ali iz svih tih mišljenja, iz činjenica i onoga što nam je dostupno i ono što je zvanična medicina, jednoglasno doneli sve odluke, ali nemojte nam zabranjivati da čujemo sva mišljenja, da ljudi komentarišu, da ljudi kažu, mislim da je to u redu.
Veći bi bio problem da se nije omogućilo ljudima da kažu svoja mišljenja, po meni. Mislim da je ovo najveći vid demokratije gde ste imali da čujete i ljude iz Srbije, i iz Evrope, sveta, da je svakom omogućeno da kaže sve. Opet vam kažem, mere se donose i sve mere koje su donete su na osnovu zvanične medicine, na osnovu lekara i na osnovu činjenica koje postoje u tom momentu kada se donose. Mere su se menjale shodno promenama svih tih parametara koji se prate.
Tu nema nikakve filozofije, tu nema nikakve politike, ponavljam, sve su mere donete da bi se zaštitili zdravlje i životi ljudi u Srbiji, koji su na prvom mestu. Nemojte samo da manipulišemo sa time. Nema razloga. Ne postoji nijedan razlog.
Vi ne možete da nađete nijednu činjenicu da smo se negde oglušili o preporuku stručnih ljudi i naših i SZO i svih mogućih koji se u ovom momentu bave ovim problemom. Mislim da je to najbitnije za građane Srbije. Da li to nekom odgovora, ne odgovora, izvinite, ali mi ne možemo u ovom momentu u to da ulazimo. Apelujemo na jednu odgovornost, jednu ozbiljnost, Koronavirus je tu, treba da živimo sa njim, postoje jasne preporuke šta treba da radimo, kako možemo da se zaštitimo i kako možemo da idemo dalje. Od nas zavisi.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pravo na repliku, narodni poslanik Đorđe Vukadinović.

Đorđe Vukadinović

Poslanička grupa Nova Srbija - Pokret za spas Srbije
Hvala.

Sad, ne znam, prosto da li da odgovaram ministru ili predsedavajućem koji je iskoristio priliku da me poučio o tome kako stvari stoje sa Ustavom, pa bih prvo podsetio, gospodine Arsiću vas, da je Ustav ovde prekršen već od trenutka načinom kako je uvedeno ovo vanredno stanje. Tako da… (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Kolega, prvo o tome ćete moći da govorite da je Ustav prekršen kao narodni poslanik u ovoj sali kada Ustavni sud utvrdi da je Ustav prekršen, a ako se ne budete slagali sa odlukom Ustavnog suda, onda komentarišite odluku, a do tada Ustav nije prekršen. Molim zatražite reč.

Izvolite.

Đorđe Vukadinović

Poslanička grupa Nova Srbija - Pokret za spas Srbije
Ovo ste lepo smislili, što reče koleginica. Gospodine Arsiću, nadam se da mogu komentarisati odluku Ustavnog suda i prošle i buduće. Naravno da će njegova biti izvršna, kao što je i u slučaju Briselskog sporazuma, njegovo nečinjenje je bilo takođe izvršno i mi sada živimo sa posledicama i Srbi na KiM, sa posledicama tog Briselskog sporazuma, pogubnim posledicama po integritet Srbije. On je oprao ruke, nadam se da neće oprati ruke na takav platonski način i ovog puta.
Ali, da odgovorim samo gospodinu Lončaru, upravo izjave tih doktora koje ste vi pomenuli, uglednih članova stručnog tima, daju mi osnov za sumnju u to da je ova odluka u suštini politička i da nije celishodna.
Opisao sam kako izgleda stanje na našim biračkim mestima i svi građani znaju kako izgledaju naša biračka mesta, sa koliko desetina ljudi tamo. Čak ne govorim o glasaču, pre nego što i bilo koji glasač uđe unutra. I, što sam vam rekao i citirao reči profesora Nestorovića, da je vrlo verovatno da je taj virus bio već u februaru, nego i u januaru čak je on rekao, ovde kod nas, već u januaru da je bio.
Mi smo u martu tek preduzeli, odnosno vlast je preduzela mere i uvela vanredno stanje. Dva meseca su zapravo građani bili izloženi dejstvu tog virusa, a da nisu znali. Kako onda možemo biti sigurni i kao građani i kao politički ljudi koji donose odluku da se nešto slično ne dešava i sada i da se neće desiti, da je tako slično i u maju, kao što je bio i u januaru i februaru, da je tako i u maju i u junu taj virus među nama.
Kaže vam struka i završavam time, kaže vam struka, vaša struka, vaši doktori da je jesen, zapravo rana jesen i leto period kada je aktivnost Koronavirusa najmanja i da u tom smislu su oni najopasniji i najviše deluju u periodu decembar–mart. U tom smislu medicinski razlozi… (ne razume se), a mislim da je politička epidemiološka situacija još i gora od ove zdravstvene, a koliko je loša to već vidimo i videćemo u narednom periodu i zbog toga takođe treba razmisliti o ovom predlogu, a ne tvrdoglavo insistirati na nečemu što je možda politički celishodno, možda zbog nekog procenta više ili manje.
Vlast dobro stoji sada, stajaće dobro i na jesen, ne sumnjam ja u dobar rezultat vlasti, ali ovako deluje kao da je malo zbrzano i kao da se želi odraditi taj posao. Kažem, gospodine Arsiću teško da vi ili ovaj saziv, ova skupštinska većina može da bude baš neki veliki čuvar Ustava, jer ste ga kršili više puta i činjenjem i nečinjenjem. Hvala.