Otvoreni Parlament | Zakon o izmeni i dopuni Zakona o izboru narodnih poslanika

Zakon o izmeni i dopuni Zakona o izboru narodnih poslanika

Sažetak

Zakonom o izboru narodnih poslanika (u daljem tekstu: Zakon) uređuje se izbor i prestanak mandata narodnih poslanika Narodne skupštine Republike Srbije.

Zakon je donet 2000. godine, u više navrata je menjan, a poslednje izmene pretrpeo je 2020. godine. Predložene izmene i dopune odnose se na overu potpisa birača koji podržavaju izborne liste.

OVERA POTPISA BIRAČA

Prema važećim zakonskim rešenjima potpise birača koji podržavaju izborne liste za izbor narodnih poslanika mogu overavati samo javni beležnici. Izuzetak je predviđen za gradove i opštine za koje nisu imenovani javni beležnici, gde potpise mogu overavati osnovni sudovi, sudske jedinice i prijemne kancelarije osnovnih sudova.

Predloženim zakonskim izmenama uvodi se mogućnost da pored javnih beležnika, potpise birača kojima se podržava određena izborna lista overavaju i opštinske, odnosno gradske uprave. Opštinske, odnosno gradske uprave mogu overavati potpise birača koji podržavaju izbornu listu u svim gradovima i opštinama, kako onim gde su imenovani javni beležnici, tako i tamo gde javnih beležika nema. Osnovni sudovi, sudske jedinice i prijemne kancelarije osnovnih sudova i dalje mogu da overavaju potpise birača koja podržavaju izbornu listu, ali samo u onim gradovima i opštinama gde nema javnih beležnika.

Kao glavni razlog za usvajanje predloženih izmena i dopuna navodi se činjenica da je, u vreme kada su na snazi određena pravila ponašanja koja se odnose na potrebu fizičkog distanciranja između ljudi, a koja imaju za cilj zaštitu stanovništva od zarazne bolesti COVID-19, znatno otežano prikupljanje i overavanje potpisa birača u obimu (10.000 potpisa) i rokovima (15 dana pre dana održavanja izbora) koje propisuje Zakon.

Istovremeno, povećanjem broja ovlašćenih overitelja smanjuje se opasnost od većih okupljanja izbornih aktera i aktivista, kao i od okupljanja prevelikog broja lica u prostorijama i ispred prostorija nadležnih organa, što svakako ne bi bilo poželjno, naročito imajući u vidu da je i dalje potrebno preduzimati mere protiv širenja zarazne bolesti COVID-19.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 174
Protiv: 163
174%
163%
0%

Ključne novine

POVEĆANJE BROJA OVLAŠĆENIH OVERITELJA

Predloženim izmenama Zakona predviđeno je da svaki potpis kojim se podržava izborna lista mora biti overen kod javnog beležnika ili u opštinskoj, odnosno gradskoj upravi, a u gradovima i opštinama za koje nisu imenovani javni beležnici u osnovnom sudu, sudskoj jedinici, prijemnoj kancelariji osnovnog suda ili opštinskoj, odnosno gradskoj upravi.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 177
Protiv: 184
177%
184%
0%

Poslednji put ažurirano: 18.02.2024, 05:46