Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Saziv: Saziv 2016 - 2020

Predsednik: Đorđe Komlenski

Datum početka rada: 22.06.2016.

Kontakt: 011/3026-225

"Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmatra:

- predlog za promenu Ustava;

- predlog akta o promeni Ustava;

- predlog zakona, drugog propisa i opšteg akta sa stanovišta usklađenosti s Ustavom i pravnim sistemom i opravdanosti njihovog donošenja;

- predlog zakona koji se odnosi na uređenje Ustavnog suda, postupak pred Ustavnim sudom i pravno dejstvo njegovih odluka;

- statute autonomnih pokrajina u postupku davanja saglasnosti Narodne skupštine;

- predlog za pokretanje postupka za razrešenje predsednika Republike;

- načelna pitanja primene Ustava;

- pitanja u vezi s izborom i imenovanjem sudija Ustavnog suda, izborom Zaštitnika građana i drugih funkcionera, u skladu sa zakonom;

- obaveštenja Ustavnog suda o stanju i problemima ostvarivanja ustavnosti i zakonitosti, mišljenja i ukazivanja Ustavnog suda na potrebu izmene zakona i preduzimanja drugih mera radi zaštite ustavnosti i zakonitosti, kao i predlog i inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti zakona i drugih opštih akata koje je donela Narodna skupština;

- predlog za donošenje autentičnog tumačenja zakona i sačinjava predlog autentičnog tumačenja zakona.

Odbor priprema predlog akta o promeni Ustava i predlog ustavnog zakona za sprovođenje Ustava.

Odbor utvrđuje usklađenost interpelacije s odredbama ovog poslovnika u formalnom smislu i o tome podnosi izveštaj predsedniku Narodne skupštine.

Odbor prati izgrađivanje pravnog sistema i o tome izveštava Narodnu skupštinu.

Odbor donosi akt kojim se uređuju jedinstvena metodološka pravila za izradu propisa.

Odbor utvrđuje koji amandmani na predlog zakona su po sadržini istovetni, što je od značaja za primenu člana 158. st. 5. i 6. ovog poslovnika i odbacuje amandmane koji su nepotpuni ili uvredljive sadržine.

Odbor prati primenu ovog poslovnika, razmatra i daje predloge za njegove izmene i dopune i daje mišljenje Narodnoj skupštini, na njen zahtev, o primeni pojedinih odredaba ovog poslovnika.

Odbor obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

Odbor ima 17 članova."

*Član 48. Poslovnika Narodne skupštine

Članovi odbora

Gordana Čomić
Demokratska stranka
Zamenik predsednika
Nataša Vučković
Demokratska stranka
Zamenik

Srbislav Filipović
Srpska napredna stranka
Član
Aleksandar Marković
Srpska napredna stranka
Zamenik

Bajro Gegić
Stranka demokratske akcije
Član
Nenad Milić
Demokratska stranka
Liberalno demokratska partija
Zamenik

Krsto Janjušević
Srpska napredna stranka
Član
Mihailo Jokić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Đorđe Komlenski
Pokret socijalista
Predsednik
Slaviša Bulatović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Vjerica Radeta
Srpska radikalna stranka
Član
Nemanja Šarović
Srpska radikalna stranka
Zamenik

Aleksandra Majkić
Srpska napredna stranka
Član
Dragan Šormaz
Srpska napredna stranka
Zamenik

Vesna Marković
Srpska napredna stranka
Član
Jasmina Obradović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Vesna Nikolić-Vukajlović
Srpska radikalna stranka
Član
Petar Jojić
Srpska radikalna stranka
Zamenik

Balint Pastor
Savez vojvođanskih Mađara
Član
Elvira Kovač
Savez vojvođanskih Mađara
Zamenik

Petar Petrović
Jedinstvena Srbija
Član
Vojislav Vujić
Jedinstvena Srbija
Zamenik

Ljupka Mihajlovska
Stranka moderne Srbije
Član
Tatjana Macura
Srpska napredna stranka
Zamenik

Milena Ćorilić
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda
Zamenik

Neđo Jovanović
Socijalistička partija Srbije
Član
Zvonimir Stević
Socijalistička partija Srbije
Zamenik

Dejan Šulkić
Nova Demokratska stranka Srbije
Član
Milan Lapčević
Nova Demokratska stranka Srbije
Zamenik

Bojan Torbica
Pokret socijalista
Član
Dragana Barišić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Jelena Žarić Kovačević
Srpska napredna stranka
Član
Živan Đurišić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Poslednji put ažurirano: 24.11.2016, 10:20

Whoops, looks like something went wrong.