Sednice radnih tela

Sednica je oblik rada Narodne skupštine, odnosno njenog radnog tela na kojoj narodni poslanici, odnosno članovi radnog tela razmatraju pitanja koja se nalaze na dnevnom redu i o njima odlučuju.

110. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

23.05.2019.
Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo na sednici, održanoj 23. maja, razmotrili su amandmane na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o glavnom gradu. Na Predlog zakona podneto je 53 amandmana, a članovi Odbora ocenili su da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članovi Odbora Aleksandra Majkić, Gordana Čomić, Vesna Marković, doc. dr Mihailo Jokić, dr Dragana Barišić, Srbislav Filipović, Jelena Žarić Kovačević i Petar Petrović.

109. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

21.05.2019.
Na sednici, od 21. maja, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o glavnom gradu, koji je podnela Vlada. Članovi Odbora ocenili su da je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o glavnom gradu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Neđo Jovanović, Srbislav Filipović, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, dr Balint Pastor, Jelena Žarić Kovačević i Milena Ćorilić.

108. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

17.05.2019.
Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su na sednici, održanoj 17. maja, razmotrili amandmane na predloge zakona koji su na dnevnom redu Pete sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, podneto je 44 amandmana. Članovi Odbora su ocenili da su svi, osim jednog amandmana, podnetog na član 16. Predloga zakona, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Članovi Odbora su ocenili i da su sva četiri amandmana, podneta na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, kao i svih 90 amandmana podnetih na Predlog zakona o sprečavanju korupcije. Članovi Odbora ocenili su i da su oba amandmana, koji su narodni poslanici podneli na Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, kao i svih 17 amandmana podnetih na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija, Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora doc. dr Mihailo Jokić, Neđo Jovanović, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović, Aleksandra Majkić, dr Dragana Barišić, Vesna Marković, Srbislav Filipović, dr Balint Pastor i Milena Ćorilić.

107. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

13.05.2019.
Članovi Odbora ocenili su da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku, Predlog zakona o sprečavanju korupcije, Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija, koje je podnela Vlada. Članovi Odbora ocenili su da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije i Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije, za deonicu Novi Sad-Subotica-državna granica (Kelebija), između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao zajmoprimca i kineske Export-Import banke, kao zajmodavca, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E-763, deonica Preljina-Požega, između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao zajmoprimca i kineske Export-Import banke, kao zajmodavca, Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Partnerstvo za lokalni razvoj između Republike Srbije i Evropske investicione banke, Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora – Okvir za jačanje otpornosti lokalne infrastrukture, između Republike Srbije i Evropske investicione banke, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat modernizacije poreske administracije) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat unapređenja trgovine i saobraćaja Zapadnog Balkana uz primenu višefaznog programskog pristupa) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat unapređenja usluga elektronske uprave) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, kao i Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 1981 (2018) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za finansiranje javnog sektora – unapređenje infrastrukture u oblasti zdravstvene zaštite u Srbiji, koje je podnela Vlada. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Gordana Čomić, doc. dr Mihailo Jokić, Neđo Jovanović, dr Balint Pastor, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović, Milena Ćorilić i Aleksandar Marković.

105. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

23.04.2019.
Na sednici održanoj 23. aprila 2019. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrili su amandmane na više predloga zakona koji se nalaze na dnevnom redu Četvrte sednice Prvog redovnog zasedanja. Na Predlog zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima podneto je ukupno 27 amandmana, a članovi Odbora su ocenili da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o dopuni Zakona o budžetskom sistemu podneto je ukupno šest amandmana, članovi Odbora ocenili su da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o zapošljavanju stranaca podneto je ukupno osam amandmana, članovi Odbora ocenili su da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o strancima, podneto je ukupno 16 amandmana, članovi Odbora ocenili su da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmeni Zakona o upravljanju aerodromima podneto je ukupno šest amandmana, članovi Odbora ocenili su da amandman koji je podnela Vjerica Radeta na naslov Predloga zakona nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, dok su ostalih pet u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji podneto je ukupno 29 amandmana, članovi Odbora ocenili su da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o žičarama za transport lica podneto je ukupno 23 amandmana, članovi Odbora ocenili su da pet amandmana nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, dok su preostali u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju podneto je ukupno 15 amandmana, članovi Odbora ocenili su da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmeni i dopuni zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, podneto je ukupno šest amandmana, članovi Odbora ocenili su da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre podneto je ukupno tri amandmana, članovi Odbora ocenili su da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar podneto je ukupno 18 amandmana, članovi Odbora ocenili su da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Vesna Marković, Neđo Jovanović, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović, Milena Ćorilić i Aleksandar Marković.

106. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

23.04.2019.
Na sednici održanoj 23. aprila 2019. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrili su amandman na član 11. Predloga zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava. Članovi Odbora, većinom glasova, ocenili su da je predloženi amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Aleksandra Majkić, Gordana Čomić, Vesna Marković, Neđo Jovanović, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, dr Balint Pastor, Jelena Žarić Kovačević, Milena Ćorilić i Aleksandar Marković.

104. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

18.04.2019.
Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 18. aprila, razmotreni su predlozi zakona koji su predloženi za dnevni red Četvrte sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini. Članovi Odbora ocenili su da su u skladu sa Ustavom i pravnom sistemu Republike Srbije Predlog zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima i Predlog zakona o dopuni Zakona o budžetskom sistemu, koje je podnela Vlada. Članovi Odbora su ocenili da su u skladu sa Ustavom i pravnom sistemu Republike Srbije i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o regulisanju duga Republike Srbije prema Češkoj Republici, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Rondex Finance, Inc. o regulisanju neizmirenog duga Republike Srbije prema Rondex Finance, Inc. iz perioda kliriniškog načina plaćanja, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o aktivnostima Francuske agencije za razvoj i institucije PROPARCO, u Srbiji, Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad, po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom kroz ulaganje u kapital akcionarskog društva South Stream Serbia AG, Zug, Švajcarska, kao i Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o zapošljavanju stranaca, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o strancima, Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o upravljanju aerodromima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o žičarama za transport lica, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, Predlog zakona o izmeni i dopuni zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske o međunarodnom drumskom saobraćaju,Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Gordana Čomić, Vesna Marković, Vesna Nikolić Vukajlović, Srbislav Filipović, Bojan Torbica, dr Balint Pastor, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović i Milena Ćorilić.

102. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

29.03.2019.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrio je, na sednici od 29. marta, amandmane na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, koji je podnela narodni poslanik Marija Obradović. Na predloženi zakon podneto je sedam amandmana narodnih poslanika, za koje je Odbor utvrdio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Neđo Jovanović, Vesna Nikolić Vukajlović, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović, Aleksandra Majkić, Gordana Čomić, Vesna Marković, Bajro Gegić i Milena Ćorilić.

103. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

29.03.2019.
Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 29. marta, razmotreni su amandmani na Predlog zakona o zdravstvenom osiguranju, Predlog zakona o zdravstvenoj zaštiti, Predlog zakona o predmetima opšte upotrebe, i na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci, koje je podnela Vlada. Predsednik Odbora Đorđe Komlenski obavestio je o dopisu narodnog poslanika Marijana Rističevića, kojim povlači amandmane na Predlog zakona o zdravstvenom osiguranju. Članovi Odbora odlučivali su o preostalim amandmanima i ocenili da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o zdravstvenoj zaštiti, podneto je 63 amandmana. Odbor je ocenio da tri amandmana nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, dok je za preostale ocenio da jesu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Odbor je ocenio da je svih 19 amandmana podnetih na Predlog zakona o predmetima opšte upotrebe, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, kao i svih sedam amandmana podnetih na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Bojan Torbica, Vesna Marković, Krsto Janjušević, Aleksandra Majkić, Vojislav Vujić, Jelena Žarić Kovačević, Neđo Jovanović, Vesna Nikolić Vukajlović, Milena Ćorilić i dr Balint Pastor.

101. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

26.03.2019.
Na sednici održanoj 26. marta 2019. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmatrali su, u načelu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, koji je podnela narodna poslanica Marija Obradović. Članovi Odbora ocenili su da je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Neđo Jovanović, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović, Aleksandra Majkić, Gordana Čomić, Vesna Marković, Srbislav Filipović i Milena Ćorilić.

100. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

25.03.2019.
Na sednici održanoj 25. marta 2019. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrili su amandane na Predlog zakona o finansiranju Autonomne pokrajine Vojvodine, koji su podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić. Na pomenuti Predlog zakona podneto je ukupno 14 amandmana, članovi Odbora većinom glasova ocenili su da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. U nastavku rada, članovi Odbora razmotrili su više predloga zakona koji su uvršteni na dnevni red Treće sednice Prvog redovnog zasedanja u 2019. godini. Članovi Odbora ocenili su većinom glasova da su: Predlog zakona o zdravstvenom osiguranju, Predlog zakona o zdravstvenoj zaštiti, Predlog zakona o predmetima opšte upotrebe, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci, Predlog zakona o potvrđivanju Akta o osnivanju Azijske infrastrukturne investicione banke i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Litvanije o saradnji u borbi protiv kriminala, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Neđo Jovanović, Vesna Nikolić Vukajlović, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, Jelena Žarić Kovačević, Aleksandra Majkić, Gordana Čomić, Vesna Marković, Srbislav Filipović, Bajro Gegić, dr Balint Pastor i Milena Ćorilić.

99. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

19.03.2019.
Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su, na sednici od 19. marta, razmotrili Predlog zakona o finansiranju Autonomne pokrajine Vojvodine i Predlog rezolucije Narodne skupštine Republike Srbije o Vojvodini, koje su podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić. Predlog zakona predstavila je predstavnik predlagača, narodna poslanica Nada Lazić, koja je istakla da se razlozi za donošenje Predloga zakona o finansiranju Autonomne pokrajine Vojvodine ogledaju u realizaciji člana 184. Ustava Republike Srbije, što je ujedno i ustavni osnov za donošenje Predloga zakona. Ovim članom utvrđeno je da APV ima izvorne prihode kojima finansira svoje nadležnosti, da se vrste i visina izvornih prihoda određuju zakonom, da se zakonom određuje učešće autonomnih pokrajina u delu prihoda Republike Srbije i da budžet APV iznosi najmanje sedam odsto u odnosu na budžet Republike Srbije, s tim što se tri sedmine budžeta APV koristi za finansiranje kapitalnih prihoda. Ona je istakla posebno probleme u vezi sa finansiranjem APV, a koji su pre svega proistekli iz Zakona o budžetskom sistemu koji je donet 2013.godine i podsetila da je prošlo 10 godina od obaveze da država donese ovakav zakon. Nakon rasprave, članovi Odbora ocenili su da je Predlog zakona o finansiranju Autonomne pokrajine Vojvodine u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Predstavnik predlagača, narodna poslanica Nada Lazić predstavila je i Predlog rezolucije Narodne skupštine Republike Srbije o Vojvodini istakavši osnovne razloge donošenja, nakon čega je Odbor ocenio da Predlog rezolucije nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Milena Ćorilić, Jelena Žarić Kovačević, Vesna Marković, Aleksandra Majkić, Neđo Jovanović, Bojan Torbica, Bajro Gegić, Vojislav Vujić, Aleksandar Marković, Krsto Janjušević i dr Balint Pastor.

98. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

11.03.2019.
Na sednici Odbora, održanoj 11. marta, razmotreni su amandmani na Predlog zakona o Centralnom registru stanovništva, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti hrane, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravlju bilja, Predlog zakona o ugostiteljstvu i Predlog zakona o turizmu, koje je podnela Vlada. Na Predlog zakona o Centralnom registru stanovništva podneto je 13 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta,podneto je ukupno 12 amandmana, za koje je Odbor utvrdio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti hrane, podneto je 22 amandmana, a Odbor je ocenio da su svi predloženi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja,podneto je devet amandmana. Članovi Odbora ocenili su da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravlju bilja, podneto je osam amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o ugostiteljstvu, podneto je 34 amandmana, a Odbor je ocenio da su svi predloženi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o turizmu, podneto je 57 amandmana. Odbor je ocenio da su svi predloženi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Neđo Jovanović, Vesna Nikolić Vukajlović, Krsto Janjušević, Jelena Žarić Kovačević, Aleksandra Majkić, Gordana Čomić, Vesna Marković, Srbislav Filipović, Bajro Gegić, dr Balint Pastor, Vojislav Vujić i Milena Ćorilić.

97. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

04.03.2019.
Na sednici održanoj 4. marta 2019. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrili su više predloga zakona koji se nalaze na dnevnom redu Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2019. godini i to: Predlog zakona o Centralnom registru stanovništva, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti hrane, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravlju bilja, Predlog zakona o ugostiteljstvu, Predlog zakona o turizmu, Predlog zakona o potvrđivanju Ustava Međunarodne organizacije za civilnu zaštitu i Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o ratifikaciji Sporazuma između Saveznog izvršnog veća Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Malezije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak, sa Protokolom. Članovi Odbora su, većinom glasova, utvrdili da su svi predlozi zakona dnevnog reda 97. sednice Odbora, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Neđo Jovanović, Vesna Nikolić Vukajlović, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović, Aleksandra Majkić, Gordana Čomić, Vesna Marković, Srbislav Filipović, Bajro Gegić, dr Balint Pastor i Milena Ćorilić.

96. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

13.02.2019.
Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 13. februara, razmotreni su amandmani na predloge zakona koji su na dnevnom redu Jedanaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u Jedanaestom sazivu. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, narodni poslanici podneli su devet amandmana, od kojih je ocenjeno da jedan amandman, na član 1. Predloga zakona, koji je podnela narodna poslanica Nataša Jovanović, nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Za preostale amandmane Odbor je ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na član 1. Predloga zakona amandman je podneo i Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, a Odbor je ocenio da je taj amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, podneto je 26 amandmana, od kojih je ocenjeno da jedan amandman, na član 9. Predloga zakona, koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović, nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Za preostale amandmane Odbor je ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Narodni poslanici podneli su 25 amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, a Odbor je ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, kao i svih 14 podnetih amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o učeničkom i studentskom standardu. Članovi Odbora ocenili su da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije sva tri amandmana podneta na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Srpskoj književnoj zadruzi, kao i oba amandmana podneta na Predlog zakona o izmeni Zakona o oružju i municiji. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti, podneta su dva amandmana, za koje je Odbor ocenio da nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Vesna Nikolić Vukajlović, Srbislav Filipović, Bojan Torbica, dr Balint Pastor, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović i Milena Ćorilić.

95. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

11.02.2019.
Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su, na sednici održanoj 11. februara, razmotrili predloge zakona koji su na dnevnom redu Jedanaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u Jedanaestom sazivu. Članovi Odbora ocenili su da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o učeničkom i studentskom standardu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Srpskoj književnoj zadruzi, Predlog zakona o izmeni Zakona o oružju i municiji, koje je podnela Vlada, kao i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti, koji je podnela narodni poslanik Maja Gojković. Članovi Odbora ocenili su da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o osnivanju Evropske organizacije za nuklearna istraživanja, Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o privilegijama i imunitetima Evropske organizacije za nuklearna istraživanja, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Transportne zajednice o sedištu Stalnog sekretarijata Transportne zajednice, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan o saradnji u borbi protiv kriminala, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Gostun (Republika Srbija) - Dobrakovo (Crna Gora), Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Špiljani (Republika Srbija) - Dračenovac (Crna Gora), Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Granice (Republika Srbija) - Čemerno (Crna Gora) za međunarodni drumski putnički saobraćaj, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o regulisanju režima pograničnog saobraćaja, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Godovo (Republika Srbija) - Vuča (Crna Gora) za međunarodni drumski putnički saobraćaj, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom železničkom graničnom prelazu Prijepolje (Republika Srbija) - Vrbnica - Bijelo Polje (Crna Gora), Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Jabuka (Republika Srbija) - Ranče (Crna Gora), Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Sjedinjenih Američkih Država o izručenju, Predlog zakona o potvrđivanju Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih/specijalnih pasoša, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije o ukidanju viza za nosioce običnih pasoša, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Demokratske Socijalističke Republike Šri Lanke, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kanade o vazdušnom saobraćaju, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan, Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Razvoj rečne transportne infrastrukture u Srbiji između Republike Srbije i Evropske investicione banke, Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije koja se odnosi na bezbednost i zdravlje u poljoprivredi, i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o saradnji u oblasti zdravlja bilja i biljnog karantina, koje je podnela Vlada. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Neđo Jovanović, Vesna Nikolić Vukajlović, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, dr Balint Pastor, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović i Milena Ćorilić.