146. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

21.02.2020.

Sednica broj: 146

Predsedavajuci: Đorđe Komlenski

Odbor: Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 21. februara, razmotreni su amandmani na Predlog zakona o memorijalnom centru „Staro sajmište“, koji je podnela Vlada i na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, koji je podnela narodni poslanik Katarina Rakić.

Narodni poslanici su podneli 41 amandman na Predlog zakona o memorijalnom centru „Staro sajmište“, a Odbor je ocenio da tri amandmana nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, a za preostale je ocenio da jesu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, podneto je 20 amandmana, za koje je Odbor ocenio da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Odbor je ocenio i da su dva amandmana, na članove 2. i 5. Predloga zakona, koje je podneo Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Živan Đurišić, Vesna Nikolić Vukajlović, Srbislav Filipović, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, dr Balint Pastor, Petar Petrović, Milena Ćorilić i Jasmina Obradović.

Prisutni članovi

...

Aleksandra Majkić

Srpska napredna stranka
...

Živan Đurišić

Srpska napredna stranka
...

Vesna Nikolić-Vukajlović

Srpska radikalna stranka
...

Srbislav Filipović

Srpska napredna stranka
...

Krsto Janjušević

Srpska napredna stranka
...

Bojan Torbica

Pokret socijalista
...

Balint Pastor

Savez vojvođanskih Mađara
...

Petar Petrović

Jedinstvena Srbija
...

Milena Ćorilić

Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda
...

Jasmina Obradović

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 21.02.2020, 15:06