139. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

22.01.2020.

Sednica broj: 139

Predsedavajuci: Đorđe Komlenski

Odbor: Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su na sednici, održanoj 22. januara, razmotrili amandmane na predloge zakona koji su na dnevnom redu Devetnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u Jedanaestom sazivu.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, podneto je osam amandmana, za koje su članovi Odbora ocenili da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o žigovima, narodni poslanici podneli su 18 amandmana, a članovi Odbora su ocenili da su svi, osim jednog amandmana, koji je podneo narodni poslanik Nikola Savić, na član 109. Predloga zakona, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije

Narodni poslanici podneli su 18 amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Članovi Odbora su ocenili da tri amandmana, koji su podneli narodni poslanici Filip Stojanović na član 10, Tomislav Ljubenović na član 21. i Vjerica Radeta, na član 24. Predloga zakona, nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Za preostale amandmane je ocenjeno da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Članovi Odbora su ocenili da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije svih 11 amandmana podnetih na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, 12 amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o dualnom obrazovanju i 36 amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturi.

Na Predlog zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti, narodni poslanici podneli su 32 amandmana. Odbor je ocenio da nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije amandmani koje su podneli narodni poslanici Nemanja Šarović na član 23, Miljan Damjanović na član 28, Igor Mirović na član 63, Nataša Jovanović na član 63, Ružica Nikolić na član 65. i Nataša Jovanović na član 65. Za ostale amandmane je ocenjeno da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Neđo Jovanović, Vesna Nikolić Vukajlović, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović, Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Srbislav Filipović, dr Balint Pastor i Milena Ćorilić.

Prisutni članovi

...

Neđo Jovanović

Socijalistička partija Srbije
...

Vesna Nikolić-Vukajlović

Srpska radikalna stranka
...

Krsto Janjušević

Srpska napredna stranka
...

Bojan Torbica

Pokret socijalista
...

Jelena Žarić Kovačević

Srpska napredna stranka
...

Petar Petrović

Jedinstvena Srbija
...

Aleksandra Majkić

Srpska napredna stranka
...

Vesna Marković

Srpska napredna stranka
...

Srbislav Filipović

Srpska napredna stranka
...

Balint Pastor

Savez vojvođanskih Mađara
...

Milena Ćorilić

Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda
Poslednji put ažurirano: 22.01.2020, 09:33