141. sednica za Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

29.01.2020.

Sednica broj: 141

Predsedavajuci: Đorđe Komlenski

Odbor: Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Na sednici, održane 29. januara, članovi Odbora razmotrili su amandmane na predloge zakona koji su na dnevnom redu Dvadesetog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u Jedanaestom sazivu.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji podneto je 63 amandmana, a Odbor je ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, narodni poslanici podneli su 17 amandmana, a Odbor je ocenio da su svi osim jednog u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o hidrografskoj delatnosti podneto je 12 amandmana, a Odbor je ocenio da su svi sem jednog, koji je podnela narodna poslanica Ružica Nikolić na član. 6 u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju, podneto je 16 amandmana, a na Odboru je ocenjeno da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju podneto 17 amandmana, a članovi Odbora ustanovili su da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmeni Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti podneto je četiri amandmana, a ocenjeno je da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekata izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata od posebnog značaja za Republiku Srbiju podneto je 58, a Odbor je ustanovio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o Registru prostornih jedinica i Adresnom registru, podneto je 34 amandmana, a članovi Odbora ocenili su da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu, podneto je 15 amandmana, a Odbor je ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala podneto je šest amandmana, za koje je ocenjeno da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, dok je na Predlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. godine, podneto je 40 amandmana, za koje je ocenjeno da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora Vesna Marković, Vesna Nikolić Vukajlović, Bojan Torbica, dr Balint Pastor, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović, Milena Ćorilić i Aleksandar Marković.

Prisutni članovi

...

Vesna Marković

Srpska napredna stranka
...

Vesna Nikolić-Vukajlović

Srpska radikalna stranka
...

Bojan Torbica

Pokret socijalista
...

Balint Pastor

Savez vojvođanskih Mađara
...

Jelena Žarić Kovačević

Srpska napredna stranka
...

Petar Petrović

Jedinstvena Srbija
...

Milena Ćorilić

Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda
...

Aleksandar Marković

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 29.01.2020, 09:30