148. sednica Odbora ustavna pitanja i zakonodavstvo

26.02.2020.

Sednica broj: 148

Predsedavajuci: Đorđe Komlenski

Odbor: Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Na sednici Odbora održanoj 26. februara, članovi Odbora razmotrili su, u pojedinostima i u načelu, više predloga zakona koji su uvršteni na dnevni red Dvadeset šestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu

Na Predlog zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu, podneto je ukupno 38 amandmana. Članovi Odbora ocenili su da amandman na član 5. Predloga zakona nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, dok preostali amandmani jesu.

Na Predlog zakona o dopuni Zakona o parničnom postupku, podneto je ukupno pet amandmana, članovi Odbora ocenili su da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima, podneto je ukupno šest amandmana, članovi Odbora ocenili su da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica, podneto je ukupno 58 amandmana, članovi Odbora ocenili su da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o igrama na sreću, podneto je ukupno 57 amandmana, članovi Odbora ocenili su da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji, podneto je ukupno 86 amandmana, članovi Odbora ocenili su da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Članovi Odbora razmotrili su u načelu Predlog zakona o izmeni Zakona o oružju i municiji, koji su podneli narodni poslanici Marijan Rističević, Đorđe Komlenski i Bojan Torbica i ocenili da je isti u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Odbor je ocenio da je Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o izmenama i dopunama Konvencije o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Članovi Odbora ocenili su da je Predlog zakona o potvrđivanju Aneksa I Sporazuma o ekonomskoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Sednici je predsedavao Đorđe Komlenski, predsednik Odbora, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Neđo Jovanović, Bojan Torbica, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović, Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Srbislav Filipović i dr Balint Pastor.

Prisutni članovi

...

Neđo Jovanović

Socijalistička partija Srbije
...

Bojan Torbica

Pokret socijalista
...

Jelena Žarić Kovačević

Srpska napredna stranka
...

Petar Petrović

Jedinstvena Srbija
...

Aleksandra Majkić

Srpska napredna stranka
...

Vesna Marković

Srpska napredna stranka
...

Srbislav Filipović

Srpska napredna stranka
...

Balint Pastor

Savez vojvođanskih Mađara
Poslednji put ažurirano: 26.02.2020, 12:00