Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudijama

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudijama

Tip akta: Zakon

Oblast: Pravosuđe

Status: Usvojen

Tekst akta: [doc]  [pdf] 

Nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo bi da prouzrokuje štetne posledice po rad sudova u Republici Srbiji.

Pon
15.05.2017
Čet
11.05.2017
Sre
26.04.2017

Predlog akta

[pdf] 

Sre
26.04.2017

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlogom zakona predlaže se skraćenje mandata predsednika suda sa 5 godina na 4 godine. Takođe, predlogom zakona se precizira da predsednik suda može biti izabran na ovu funkciju još jedanput. U slučaju sudija koje su izabrane na funkciju predsednika suda u trajanju od 5 godina, oni nastavljaju svoj mandat u roku na koji su izabrane (5 godina) i imaju pravo da budu izabrane još jedanput ali ovaj put mandat im traje 4 godine.

U pogledu prestanka mandata predsednika suda predlog zakona propisuje da njegova funkcija prestane tek nakon isteka mandata, do kojeg mu teče funkcija, a ne trenutkom kada navrši radni vek- ispuni uslove za penziju. Dakle predlogom zakona se produžava trajanje sudijske funkcije i funkcije predsednika suda i nakon ispunjavanja uslova za penzionisanje, do trenutka kada se ne završi mandat predsednika suda na koji je izabran. Predlagač zakona ističe da je ovakvo rešenje potrebno iz razloga kontinuiteta obavljanja funkcije što će doprineti unapređenju kvaliteta i efikasnosti u radu suda.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 124
Protiv: 114
124%
114%
0%

Ključne novine

KRAĆI MANDAT PREDSEDNIKA SUDA

- Skraćenje trajanja mandata predsednika suda sa 5 godina na 4 godine
- Produžetak funkcije predsednika suda i nakon sticanja uslova za penzionisanje, do isteka mandata predsednika suda.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 101
Protiv: 129
101%
129%
0%

PRAVO NA REIZBOR PREDSEDNIKA SUDA

- Mogućnost da predsednik suda bude izabran na istu funkciju u istom sudu još jedan mandat

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 103
Protiv: 116
103%
116%
0%

Napomene

Zakon stupa na snagu 16.05.2017. godine

Poslednji put ažurirano: 21.11.2021, 12:31