AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do
Nijedan akt nije pronađen.
Nijedan akt nije pronađen.
[pdf] 
Datum predloga: 17.10.2019.
Predlagač: Neko drugi...


[pdf] 
Datum predloga: 04.11.2019.
Predlagač: Grupa od 2 poslanika[pdf] 
Datum predloga: 24.11.2016.
Predlagač: Marinika Tepić[pdf] 
Datum predloga: 10.05.2019.
Predlagač: Neko drugi...

[pdf] 
Datum predloga: 03.03.2020.
Predlagač: Neko drugi...