AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do
[pdf] 
Datum predloga: 14.01.2020.
Predlagač: Visoki savet sudstva

[pdf] 
Datum predloga: 09.01.2020.
Predlagač: Visoki savet sudstva

[pdf] 
Datum predloga: 18.12.2019.
Predlagač: Visoki savet sudstva


[pdf] 
Datum predloga: 26.11.2019.
Predlagač: Državno veće tužilaca

[pdf] 
Datum predloga: 25.11.2019.
Predlagač: Državno veće tužilaca

[pdf] 
Datum predloga: 22.11.2019.
Predlagač: Vlada

[pdf] 
Datum predloga: 22.11.2019.
Predlagač: VladaNijedan akt nije pronađen.
Nijedan akt nije pronađen.