AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do
[pdf] 
Datum predloga: 10.05.2019.
Predlagač: Visoki savet sudstva

[pdf] 
Datum predloga: 11.03.2019.
Predlagač: Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu[pdf] 
Datum predloga: 24.11.2016.
Predlagač: Marinika Tepić


Nijedan akt nije pronađen.
Nijedan akt nije pronađen.