Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 3 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

NADA - NOVI DSS - POKS

...

Dušan Radosavljević

Pokret obnove Kraljevine Srbije
...

Nenad Tomašević

Pokret obnove Kraljevine Srbije