Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 22 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Poslanička grupa Nova Srbija - Pokret za spas Srbije

Poslanička grupa Demokratska stranka

...

Aleksandra Jerkov

Demokratska stranka
...

Goran Ćirić

Demokratska stranka
...

Gordana Čomić

Demokratska stranka
...

Maja Videnović

Demokratska stranka
...

Tomislav Žigmanov

Demokratski savez Hrvata u Vojvodini

Poslanička grupa Dosta je bilo

Poslanička grupa Dveri

Poslanička grupa Liberalno demokratska partija - SDA Sandžaka

...

Enis Imamović

Stranka demokratske akcije
...

Nenad Milić

Liberalno demokratska partija
...

Nada Lazić

Liga socijaldemokrata Vojvodine
...

Olena Papuga

Liga socijaldemokrata Vojvodine

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka

...

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka