Otvoreni Parlament | Zakon o transfuzijskoj medicini

Zakon o transfuzijskoj medicini

Tip akta: Zakon

Oblast: Zdravstvo

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf] 

Tekst akta: [doc]  [pdf] 

Direktiva 2002/98/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 27.01.2003;
Direktiva 2004/33/EZ Komisije od 22.03.2004;
Direktiva 2005/61/EZ Komisije od 30.09.2005;
Direktiva 2005/62/EZ Komisije od 30.09.2005;
Direktiva 2011/38/EU od 11.04.2011;
Direktiva 2014/110/EU od 17.12.2014. godine;

Predlagač: Vlada

Sažetak

Ovim zakonom se uređuje način, postupak, uslovi, organizacija, delatnost i nadzor nad obavljanjem transfuzijske medicine na teritoriji Republike Srbije i poslovi državne uprave koje obavlja Uprava za biomedicinu.

Transfuzijska medicina obuhvata pripremu krvi i komponenata krvi i kliničku transfuziju. Tranfuzijska medicina se obavlja u Institutu i Zavodu za transfuziju, kao samostalnim zdravstvenim ustanovama i bolničkim bankama krvi, kao delovima stacionarnih zdravstvenih ustanova.

Broj ovlašćenih transfuzijskih ustanova određuje se Planom mreža zdravstvenih ustanova koji donosi Vlada Republike Srbije.

Bolničke banke krvi su dužne da do 15.10. tekuće godine dostave ovlašćenim transfuzijskim ustanovama svoje godišnje potrebe za krvlju i komponentama krvi za narednu godinu.

Institut za transfuziju krvi Srbije donosi godišnji plan potreba za krvlju i komponentama krvi u Srbiji i godišnji plan akcija davanja krvi.

Direktor Uprave za biomedicinu rešenjem izdaje, odnosno oduzima dozvolu za obavljanje delatnosti transfuzijske medicine.

Propisane su obaveze ustanova, koje se bave transfuzijom, u pogledu poslova zdravstvenih radnika, dokumentacije, obuke radnika, čuvnaja podataka o testiranju davaoca na prenosive bolesti.

Uspostavlja se princip sledivosti koji obezbeđuje da se krv prikuplja, obrađuje, čuva i distribuira na takav način koji obezbeđuje praćenje krvi od davaoca do primaoca ili bilo koje druge upotrebe ili odbacivanja. Podaci koji obezbeđuju ovaj princip čuvaju se 30 godina.

O svim neželjenim događajima u transfuzijskim ustanovama mora se obavestiti Uprava za biomedicinu.

Propisana je obaveza testiranja svake jedinice prikupljene krvi na ABO i RhD krvnu grupu, skrining klinički značajnih antitela, krvlju prenosive bolesti.

Propisana je zabrana uvoza i izvoza krvi iz Srbije i ovlašćenje Ministra da u slučaju elementarnih nepogoda može odobriti uvoz i izvoz.

Regulisano je postojanje organizacione jedinice za transfuzijsku medicinu u upravi za biomedicinu, koja obavlja poslove državne uprave i inspekcijskog nadzora nad sprovođenjem ovog zakona.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 106
Protiv: 108
106%
108%
0%

Ključne novine

OSNIVA SE MREŽA USTANOVA ZA POSLOVE TRANSFUZIJE KRVI

-Plan mreža zdravstvenih ustanova koje su ovlašćene za poslove transfuzije krvi donosi Vlada Republike Srbije;

-Bolničke banke krvi su dužne da do 15. oktobra tekuće godine dostave ovlašćenim transfuzijskim ustanovama svoje godišnje potrebe za krvlju i komponentama krvi za narednu godinu;

-Institut za transfuziju krvi Srbije donosi godišnji plan potreba za krvlju i komponentama krvi u Srbiji i godišnji plan akcija davanja krvi;

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 84
Protiv: 112
84%
112%
0%

JEDINSTVEN REGISTAR DAVALACA KRVI

-Uspostavlja se organizaciona jedinica za transfuzijsku medicinu u Upravi za biomedicinu, koja obavlja poslove državne uprave i inspekcijskog nadzora nad sprovođenjem ovog zakona i,

-Institut za transfuziju krvi vodi jedinstveni Registar davalaca krvi i komponenata krvi.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 101
Protiv: 122
101%
122%
0%

UREĐENJE PROCESA DAVANJA I PRIKUPLJANJA KRVI

- Uspostavlja se princip sledivosti koji obezbeđuje da se krv prikuplja, obrađuje, čuva i distribuira na takav način koji obezbeđuje praćenje krvi od davaoca do primaoca ili bilo koje druge upotrebe ili odbacivanja. Podaci koji obezbeđuju ovaj princip čuvaju se 30 godina.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 98
Protiv: 79
98%
79%
0%

Napomene

Nadležni za primenu: Ministarstvo zdravlja, Uprava za biomedicinu, zdravstvena inspekcija i inspektori za biomedicinu.

Javna rasprava: Ministarstvo zdravlja je sprovelo javnu raspravu u periodu od 22.01.2016. godine do 11.02.2016. godine.

Poslednji put ažurirano: 10.07.2021, 19:59