Detalji glasanja

Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 0 Uzdržani: 8 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Poslanička grupa Dosta je bilo