Druga sednica Prvog redovnog zasedanja, 25.04.2017.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Druge sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 83 narodna poslanika.
Radi utvrđivanja broja poslanika prisutnih u sali, molim vas da ubacite svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema.
Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 106 narodnih poslanika i da imamo uslove za početak rada.
Da li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje u skladu sa članom 287. Poslovnika? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Dejan Nikolić. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Dejan Nikolić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Poštovana predsednice, dame i gospodo narodni poslanici, danas neću govoriti samo kao narodni poslanik, govoriću i kao otac i kao suprug, jer pored pitanja želim danas da se obratim svim građanima Srbije koji su na bilo koji način učestvovali…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poslaniče, budite ljubazni i samo po članu 287. obratite se ljudima kojima postavljate pitanja, a građanima ćete u okviru diskusije.
...
Demokratska stranka

Dejan Nikolić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Dakle, pored pitanja se i zahvaljujem…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Molim vas da nema pokušaja zloupotrebe člana 287.
Ovako pokazujte nekom drugom, a ne predsedniku parlamenta. Budite ljubazni i pristojni.
...
Demokratska stranka

Dejan Nikolić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Da ste dobro slušali, čuli biste da želim da postavim pitanje, ali moram da napravim kontekst tog pitanja. Pitanje će biti vrlo jasno.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Slabo se čujete, u mikrofon.
...
Demokratska stranka

Dejan Nikolić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Kažem, pitanje će biti vrlo jasno. Molim samo vreme da mi vratite.
Želim svima vama da kažem hvala. Znam da hvala danas nema neku ekskluzivu, ali ovo hvala koje ja danas govorim ima težinu jednog spašenog života i jedne velike pobede. Sa tom težinom hvala svim medijima, hvala svim ljudima na društvenim mrežama koji su preneli ovu informaciju i doneli da svi oni koji su na kraju pomogli…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poslaniče, nikom nije jasno kome postavljate to pitanje.
...
Demokratska stranka

Dejan Nikolić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Pitanje ću postaviti Ministarstvu zdravlja.
Morate da me sačekate jer vidite da u Poslovniku ne postoji da prekidate poslanika da postavi pitanje.