Druga sednica Prvog redovnog zasedanja, 25.04.2017.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Ministar prihvata amandman.
Na član 67. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Goran Ćirić, Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Radoslav Milojičić, Maja Videnović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanov, Vesna Marjanović, Veroljub Stevanović, Dušan Petrović i Dejan Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona o transfuzijskoj medicini podneli narodni poslanici i Odbor za zdravlje i porodicu.
Primili ste izveštaje nadležnih odbora i mišljenje Vlade.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Goran Ćirić, Goran Ješić, Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Radoslav Milojičić, Maja Videnović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanov, Vesna Marjanović, Dušan Petrović, Veroljub Stevanović i Dejan Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na čl. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 48. i 52, naslov iznad člana 9, 22, 23, 24, 30, 31, 32. i 33, naziv Glave V i Glave VI, amandman je podnela narodna poslanica dr Sanda Rašković Ivić.
Da li želite reč? (Da) Izvolite.

Sanda Rašković Ivić

Poslanička grupa Nova Srbija - Pokret za spas Srbije
Hvala, gospođo predsednice.

Moja ideja oko podnošenja ovog amandmana je bila sledeća. Naime, i u mom obraćanju, ja sam govorila o tome da je ovaj transfuzijski zakon tretirao pitanja krvi i komponenata krvi, a ne proizvoda od krvi. Tu je ministar objasnio da će proizvodi od krvi odnosno produkti krvi biti tretirani u jednom drugom zakonu. Takođe, dobila sam i objašnjenje da će to biti tako.

Šteta je što se to nije uradilo paralelno, jer ipak proizvodi od krvi koriste krv kao osnovnu sirovinu i ja samo mogu da kažem da se nadam da će ovaj zakon koji je jako važan, važno je i da se krv odnosno plazma i komponente ne bacaju i da se time i podigne produktivnost i otvore neka nova radna mesta proizvodnjom albumina, globulina i drugih stvari, da će se tome, znači, pristupiti što je pre moguće. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodna poslanica Tatjana Macura.
...
Stranka moderne Srbije

Tatjana Macura

Poslanička grupa Dosta je bilo
Poštovani ministre i saradnici, ovo je jedan od onih retkih članova u kojima se govori o distribuciji krvi i komponenata krvi i samo ću se nadovezati na koleginicu dr Sandu Rašković Ivić i podsetiću da tokom rasprave koju smo imali u načelu nisam dobila odgovore na neka pitanja, pa ću samo da se osvrnem i na taj deo.

Naime, govorila sam o tome da u ovom zakonu nema reči, nažalost, o tome kako se i da li se u zemlji Srbiji proizvode koji tačno lekovi i koje tačno… Izvinjavam se, da li mogu da se umire u sali?

U toj raspravi, dobila sam informaciju da su neki od podataka koje smo izneli bili paušalni podaci. Međutim, jedini podaci na koje smo mi naišli i nailazili tokom pripreme za ovaj zakon, vezano za ovu temu konkretno, vode poreklo od Udruženja dobrovoljnih davalaca krvi. U tom zakonu se kaže, odnosno u njihovim izveštajima se kaže da Srbija na godišnjem nivou troši oko 30 miliona evra na uvoz ovih lekova. Takođe, kod njih postoji pretpostavka da bi izgradnja nacionalnog centra za frakcionisanje otprilike zemlju koštao između pet do 30 miliona evra. Ja bih volela da se osvrnemo na to i da nam pojasnite da li takva tvrdnja stoji i šta se dešava trenutno sa centrom za frakcionisanje i da li je u planu izgradnja nacionalnog centra za frakcionisanje?

Druga stvar na koju takođe nisam dobila odgovor je da je od Evropske unije Republika Srbija dobila donaciju u iznosu od 5,5 miliona evra i to je bilo čak i za vreme vašeg prethodnog mandata, znači, ne tiče se konkretno samo ovog mandata, i baš je bila namenjena transfuzijskoj medicini. Međutim, sa tom donacijom se i dan danas ne zna šta se dogodilo, ali novca nema.

Ako se sećamo, tokom ekspozea, premijer je praktično optužio nas poslanike ovde, a to je da je iz Ministarstva za zdravstvo nestalo, odnosno iz budžeta za zdravstvo nestalo negde oko jedne milijarde evra, pa pretpostavljam da je i tih 5,5 miliona negde uklopljeno u tu cifru. Dajte da bar razlučimo danas gde je nestao taj novac?
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar.

Zlatibor Lončar

| Ministar zdravlja
Da krenem od tog poslednjeg, od tih 5,5 miliona. To je „Projekat Sofreko“ iz 2003, 2004. godine, na koji vi mislite, a koji nema nikakve veze sa bilo čim od ovoga što vi pričate. To je jedna stvar.
Druga stvar, stalno mešate derivate i produkte krvi. Ovaj predlog zakona je donet iz tog razloga da bi se sve ono što ostaje krvi i derivata krvi, da bi se maksimalno iskoristilo i da bi se napravili lekovi koji mogu da se naprave iz tog materijala. Ono jedino što se trenutno pravi, to je u Zavodu za transfuziju i to su albumini. Ništa drugo se ne radi. Ali, i to je u nedovoljnoj količini, jer nismo imali pregled, nismo imali jedinstveni informacioni sistem da znamo gde i koliko ima krvi i krvne plazme, koliko će ostati neiskorišćeno, kad ističe rok, jer je ograničen rok trajanja, da možemo da povučemo, nismo imali planiranje i to je bio razlog zbog čega nismo imali veću i bolju proizvodnju i onda bi imali taj domaći proizvod mnogo jeftiniji i ne bi morali da ga uvozimo i da ga kupujemo od drugih, jer bi bilo mnogo skuplje. To je jedan od razloga što se pristupilo Predlogu ovog zakona. To je suština. I ide se na to frankcionisanje. Uslov svega da bi se promenilo – mora d da se promeni zakon, da bi se napredovalo, da bi jednostavno imali pregled gde vam se nalazi krv, gde vam se nalazi plazma i da bi imali plan rada.
Lekovi od krvi nemaju veze sa ovim, to je Zakon o lekovima. Nemojte mešati te stvari.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Dušan Milisavljević. Imate minut i 31.
...
Demokratska stranka

Dušan Milisavljević

Poslanička grupa Demokratska stranka
Poštovana predsednice, poštovani ministre, jako važan zakon, pored onog prethodnog koji smo radili, jeste i ovaj zakon. Nema veće zamerke što se tiče struke, jer za pripremu diskusije povodom ova dva zakona konsultovao sam kolege koji se bave ovom tematikom u Nišu i u Beogradu, i nemaju neke veće zamerke.

Ono što ja želim da kažem, jeste da ne bih voleo više da preko društvenih mreža i u javnosti vidim da neko ko treba da se operiše traži dva davaoca krvi da bi se operacija uradila. To je u 21. veku nezamislivo za mene kao lekara, kao hirurga, da se neko bori za život i da mora da obezbedi dva davaoca krvi. Znači, ako ovaj zakon to omogućava, morate da sankcionišete bilo koju službu transfuzije u Srbiji koja kaže – moraš da nađeš dva davaoca krvi da bi te neko operisao. To je skandal nad skandalima, ali, to se dešava. Ja sam juče retvitovao za jednu intervenciju i za jedno dete. To ne smemo više da dozvolimo.

Ono što bih isto voleo - da se više u Srbiji dešava da ova najskupocenija, najhumanija tečnost koja može da bude, da se daje neproverena. U mnogim centrima, moj Niš, Beograd, Kragujevac i Novi Sad imaju sve potrebne aparate. Imam podatak da mnoge službe ne rade preradu krvi, nego da daju celu krv kada bolesnik ne prima samo komponentu koja mu nedostaje, nego prima sve komponente krvi. Znači, ovo je dragocena tečnost koja mora da bude proverena i da bude čuvana da ne bude zabune. Tako da, evo, neću više da pričam. Ovo je još jedan od zakona koji ja lično i poslanička grupa DS podržava.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Potrošili ste vreme. Pustila sam vam još 12 sekundi više.
...
Demokratska stranka

Dušan Milisavljević

Poslanička grupa Demokratska stranka
Ono što bih na kraju kao pitanje biti ili ne biti… Samo još jedno pitanje - da li je pravilnije transfuzijska ili transfuzionalna…