Druga sednica Prvog redovnog zasedanja, 25.04.2017.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovani narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje, potrebno je da utvrdimo kvorum.
Molim vas da ubacite svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema utvrđeno da je u sali prisutno 136 narodnih poslanika i da imamo uslove za glasanje, za dalji rad.
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje – Predlog zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji, u načelu.
Zaključujem glasanje: za – 137, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo šest narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na član 3. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka – Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milovan Bojić, Vjerica Radeta i Nataša Jovanović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – jedan.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 3. amandman je podnela poslanička grupa Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – jedan.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milovan Bojić, Zoran Krasić, Sreto Perić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 15. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka – Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – jedan.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milovan Bojić, Zoran Krasić, Nemanja Šarović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 16. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka – Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 17. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka – Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 18. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milovan Bojić, Vjerica Radeta i Miljan Damjanović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 19. amandman je podnelo 11 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 19. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka – Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 20. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 21. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka – Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na naziv iznad člana 24. i član 24. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka – Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milovan Bojić, Zoran Krasić i Miroslava Stanković-Đuričić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 29. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milovan Bojić, Vjerica Radeta i Nikola Savić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 31. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Milovan Bojić, Zoran Krasić i Dubravko Bojić i 11 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 35. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milovan Bojić, Vjerica Radeta i Sreto Perić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 36. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milovan Bojić, Zoran Krasić i Nataša Jovanović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 47. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milovan Bojić, Vjerica Radeta i Nemanja Šarović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 49. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka – Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 50. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka – Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 51. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka – Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 51. amandman je podneo Miljan Damjanović.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Nije prihvaćen amandman.
Na član 51. amandman je podnela poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Nije prihvaćen amandman.
Na član 51. amandman u istovetnom tekstu podneli su zajedno Vjerica Radeta, Miroslava Stanković Đuričić i zajedno Milovan Bojić, Zoran Krasić i Nikola Savić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Nije prihvaćen amandman.
Na član 54. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milovan Bojić, Vjerica Radeta i Dubravko Bojić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Nije prihvaćen amandman.
Na član 57. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milovan Bojić, Vjerica Radeta i Nataša Jovanović.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Nije prihvaćen amandman.
Na član 57. amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka – Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Nije prihvaćen amandman.
Na član 58. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milovan Bojić, Zoran Krasić i Nemanja Šarović.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Nije prihvaćen amandman.
Na član 59. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milovan Bojić, Vjerica Radeta i Miljan Damjanović.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Nije prihvaćen amandman.
Na član 59. amandman je podnela poslanička DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Nije prihvaćen amandman.
Na član 59. amandman je podneo narodni poslanik dr Muamer Bačevac.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Nije prihvaćen amandman.
Na član 59. amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka – Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Nije prihvaćen amandman.
Na član 60. amandman je podnela poslanička grupa DS:
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Nije prihvaćen amandman.
Na član 60. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Milovan Bojić, Zoran Krasić i Miroslava Stanković Đuričić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Nije prihvaćen amandman.
Na član 61. amandman je podnela poslanička grupa Dveri.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Nije prihvaćen amandman.
Na član 65. amandman je podnela poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Nije prihvaćen amandman.
Na član 66. amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka – Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Nije prihvaćen amandman.
Na član 66. amandman je podnela poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Nije prihvaćen amandman.
Na član 67. amandman je podnela poslanička grupa Dveri.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Nije prihvaćen amandman.
Na član 67. amandman je podnela poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Nije prihvaćen amandman.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, stavljam na glasanje Predlog zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 138, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila većinom glasova Predlog zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o transfuzijskoj medicini, u načelu.
Zaključujem glasanje: za – 138, protiv – niko, uzdržanih – devet.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na član 1. amandman je podnela poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Nije prihvaćen amandman.
Na čl. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 48. i 52, naslov iznad čl. 9, 22, 23, 24, 30, 31, 32. i 33, naziv glave V i glave VI amandman je podnela narodna poslanica Sanda Rašković Ivić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Nije prihvaćen amandman.
Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Nije prihvaćen amandman.
Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Nije prihvaćen amandman.
Na član 7. amandman je podnela poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Nije prihvaćen amandman.
Na član 8. amandman je podnela poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Nije prihvaćen amandman.
Na član 9. amandman je podnela poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za - jedan, protiv - niko, uzdržanih - nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 16. amandman je podnela poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za - dva, protiv - niko, uzdržanih - nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 19. amandman je podnela poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za - jedan, protiv - niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 21. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za - niko, protiv - niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 22. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za - niko, protiv - niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 22. amandman je podnela poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za - jedan, protiv - niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 25. amandman je podnela narodni poslanik Sanda Rašković Ivić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za - jedan, protiv - niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 35. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za - niko, protiv - niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 39. amandman je podnela poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za - dva, protiv - niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 38. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za - niko, protiv - niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 39. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za - niko, protiv - niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 40. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mijatović.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za - jedan, protiv - niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, stavljam na glasanje Predlog zakona o transfuzijskoj medicini, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 138, protiv – niko, uzdržanih – osam, nije glasalo pet narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, usvojila Predlog zakona o transfuzijskoj medicini.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem Drugu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini. Hvala vam.