MAJA GOJKOVIĆ

Srpska napredna stranka

Rođena je 22.05.1963.godine. Živi u Novom Sadu.

Diplomirala na Pravnom fakultetu na Univerzitetu u Novom Sadu 1987. godine.
Pravosudni ispit položila nakon dve godine pripravničog staža u advokatskoj kancelariji Mite Gojkovića.
Od 1989. godine radi kao advokat u porodičnoj advokatskoj kancelariji u Novom Sadu.

Politikom je počela da se bavi početkom 90-ih godina.
Poslanica je bila u parlamentima Jugoslavije i Državne zajednice Srbije i Crne Gore od 1992. godine. U jednom od ovih mandata bila je potpredsednica Veća građana. Učestvovala je u radu Interparlamentarne unije.
U jednom od mandata bila je i poslanica u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine. Obavljala je funkciju ministra bez portfelja Vlade Republike Srbije od 1998-1999. godine i bila je potpredsednica Vlade Savezne Republike Jugoslavije od 1999-2000. godine.

Na lokalnim izborima u septembru 2004. godine izabrana je za gradonačelnicu Novog Sada, i tako postala prva žena gradonačelnik u istoriji grada. Od maja 2012. godine Maja Gojković je bila narodni poslanik u Narodnoj skupštini, članica Odbora za spoljne poslove i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Od 23. aprila 2014. godine, većinom glasova narodnih poslanika, izabrana je za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije u X sazivu. Takođe, Maja Gojković bila je predsednik Odbora za prava deteta i šef stalnih delegacija u Interparlamentarnoj uniji i Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi.

Članica je Predsedništva Srpske napredne stranke.
Poslednji put ažurirano: 24.08.2017, 13:20

Osnovne informacije

Statistika

  • 173
  • 12
  • 7 postavljeno / 0 odgovoreno

Pitanja građana

Pitanje udruženja u vezi uzgoja životinja isključivo radi proizvodnje krzna

čeka se odgovor 1 godina i 1 mesec i 15 dana

Poštovana, Pišem Vam u ime udruženja Sloboda za životinje, a povodom pitanja zakonske zabrane uzgoja životinja isključivo radi krzna koje je trenutno aktuelno u našoj zemlji. Zanima me kakav je Vaš stav po pitanju uzgoja životinja isključivo radi krzna u Srbiji i kako biste glasali ukoli...

Odabir novog Generalnog sekretara

čeka se odgovor 1 godina i 5 meseci i 20 dana

Poštovani, Ja kao obični građanin koji često pratim prenose Narodne skupštine Republike Srbije, kako plenarne tako i odborske sjednice, zapažam kako već više od dva mjeseca nemate Generalnog sekretara.

Pismo poslanicima - pitanja za vladu

čeka se odgovor 1 godina i 11 meseci i 18 dana

Poštovani/a, Obraćamo Vam se, kao predstavniku/ci građana, da na sednici za postavljanje poslaničkih pitanja poslednjeg četvrtka u mesecu (26. oktobra 2017. godine), iskoristite vaše poslaničko pravo i postavite ova pitanja predstavnicima Vlade Republike Srbije u ime nas građana.

VIDI SVE POSTAVI PITANJE

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 10.10.2019.

Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Druge sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 79 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 143 narodna poslanika i da imamo uslove za dalji rad.
Prelazimo na odlučivanje o predlozima zakona iz tačaka od 4. do 9. dnevnog reda.
Četvrta tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O KONTROLI DRŽAVNE POMOĆI
Stavljam na glasanje Predlog zakona o kontroli državne pomoći, u načelu.
Zaključujem glasanje: za – 142 , protiv – niko, uzdržan – jedan, nisu glasala – tri.
Konstatujem da je prihvaćen Predlog zakona, u načelu.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Zaključujem glasanje: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 07.10.2019.

Poštovane dame i gospodo, pošto su se stekli uslovi, predlažem da konstatujemo potvrđivanje mandata narodnoj poslanici u Narodnoj skupštini za upražnjeno poslaničko mesti, kako bismo omogućili njeno učešće u radu Narodne skupštine.
Uručeno vam je odluka RIK o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini.
Takođe, uručen vam je Izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatna-imunitetska pitanja Narodne skupštine, koji je utvrdio da su stekli uslovi za potvrđivanje mandata narodnom poslaniku sa predlogom da Narodna skupština shodna članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatuje potvrđivanje mandata narodnoj poslanici Nevenki Kostadinovoj, izabranoj sa Izborne liste Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje.
Na osnovu odluke RIK izveštaja i predloga Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatujem potvrđivanjem mandata narodnoj poslanici Nevenki Kostadinovoj.
Čestitam poslanici na izboru i molim da se pripremi za polaganje zakletve.
Poštovana poslanice, molim vas da saglasno članu 17. Zakona o Narodnoj skupštini ponavljate sa mnom zakletvu koju ću čitati.
Zaklinjem se da ću dužnost narodnog poslanika obavljati predano, pošteno, savesno i verno Ustavu, braniti ljudska i manjinska prava i građanske slobode, i po najboljem znanju i umeću služiti građanima Srbije, istini i pravdi.
Čestitam vam.
Molim poslanicu da potpiše tekst zakletve.
U ime Narodne skupštine i u svoje lično ime, čestitam vam na izboru narodnog poslanika i želim vam uspešan rad u tekućem, mandatnom periodu.
Sačekaćemo da poslanica preda zakletvu.
Hvala, možete zauzeti svoje mesto.
Poštovani poslanici, pošto smo završili raspravu o 1, 2. i 3. tački dnevnog reda ove sednice, podsećam vas na odredbu člana 87. stav 5. Poslovnika, prema kojoj predsednik Skupštine može da odredi da dan za glasanje o predlogu pojedinog zakona bude odmah po završetku pretresa tog predloga zakona.
U skladu sa ovom odredbom određujem ponedeljak 7. oktobar 2019. godine, sa početkom u 15.00 časova, kao dan za glasanje o 1, 2. i 3. tački dnevnog reda.
Poštovane dame i gospodo, molim vas da ubacite svoje identifikacione kartice da proverimo kvorum za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 133 narodnih poslanika.
Prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, u načelu.
Zaključujem glasanje: za – 135, protiv – niko, uzdržan – jedan.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika Predlog zakona u načelu.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na član 1. amandman je podnela poslanica Aleksandra Belačić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman Nataše Sp. Jovanović na član 1. sa ispravkom.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman poslanika Miladina Ševarlića na član 1.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman Marijana Rističevića na član 1. Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman Ružica Nikolić na član 2.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman Srete Perića na član 2.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman Aleksandra Šešelja na član 2. Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman Milorada Mirčića na član 2.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman Miljana Damjanovića na član 6. Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman Miladina Ševarlića na član 7. razdeo 24.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman poslanika Marijana Rističevića na član 7. razdeo 54, sa ispravkom.
Zaključujem glasanje: za – osam narodnih poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje poslanika Marijana Rističevića na član 10.
Zaključujem glasanje: za – sedam poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman poslanika Marijana Rističevića na član 12.
Zaključujem glasanje: za – sedam poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman Vjerice Radete na član 12.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
Zaključujem glasanje: za – 135, protiv – niko, uzdržan – jedan.
Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 136, protiv – niko, uzdržan – jedan.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu.
Druga tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDžETSKOM SISTEMU
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, u načelu.
Zaključujem glasanje: za – 136, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao jedan poslanik.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Stavljam na glasanje amandman Nataše Jovanović na član 1. Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman Nemanje Šarovića na član 1. sa ispravkom.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman Ružice Nikolić na član 2. Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman Marijana Rističevića na član 3. Zaključujem glasanje: za – osam poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. Nemanje Šarovića.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman Aleksandra Šešelja na član 4. Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman Milorada Mirčića na član 4. Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman Aleksandre Belačić na član 4. Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman Vjerice Radete na član 4. sa ispravkom.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podneo narodni Miljan Damjanović.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 13. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Zaključujem glasanje: za – sedam narodnih poslanika.
Amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 13. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
Zaključujem glasanje: za – 137, protiv – niko, uzdržan – jedan.
Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 136, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu.
Treća tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU DA DODATU VREDNOST
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, u načelu.
Zaključujem glasanje: za – 135, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala tri narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Zaključujem glasanje: za – osam.
Nije usvojen amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Zaključujem glasanje: za - osam.
Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 136, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala dva narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost.
Ovim završavamo današnji rad i nastavljamo sutra u 10.00 časova.
Hvala.

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 02.10.2019.

Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u ovoj godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuju 72 narodna poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim da ubacite svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 129 narodnih poslanika.
Prelazimo na odlučivanje o predlozima akata iz tački 1. i 2. dnevnog reda. Stavljam na glasanje Predlog zaključka povodom razmatranja redovnog godišnjeg Izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2018. godinu, koji je podneo Odbor za ljudska manjinska prava i ravnopravnost polova 10. septembra 2019.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 129 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Izveštaj sa Predlogom zaključka.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmeni odluke o izboru članova Komisije za istragu posledica NATO bombardovanja 1999. godine po zdravlje građana Srbije kao uticaj na životnu sredinu, sa posebnim osvrtom na posledice koje je ostavila upotreba projektila sa osiromašenim uranijumom, u celini.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 129 narodna poslanika, nije glasao jedan narodni poslanik.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje tačaka dnevnog reda ove sednice, odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika zaključujem Prvu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodna skupština Republike Srbije u ovoj godini.

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 23.11.2017.

Zahvaljujem. Ako dozvoli opozicija da neki put dobije nekakav odgovor za more uvreda i laži koje ovde iznosi na račun ličnosti koje navode u tim svojim lažima i uvredama.

Dakle, čisto zbog građana Srbije moram da ponovim ono što je rečeno i na početku, a poslanik Radoslav Milojičić, istine radi, nije ni rekao koji to član Poslovnika je tačno povređen prilikom zakazivanja sednice, zato što on to ili ne zna ili ovde iznosi neistinu, što je pre na…

(Radoslav Milojičić: Povreda Poslovnika.)

Da, povreda Poslovnika, možda jednoga dana.

Rekli ste na početku i pitali ste me kada ću prestati da učestvujem u incidentima koji se ovde dešavaju svaki dan. Ne, ja nikada nisam učestvovala ni u jednom incidentu koji se dešava u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Pre dve nedelje sam bila žrtva jednog događaja, a to je kada me je troje poslanika poslaničke grupe Dveri brutalno napalo, prvo verbalno maltretirali, pa uzmite udžbenik i da vidite šta znači nasilje nad ženama i muškarcima kada se to vrši verbalno, a kada su uspeli verbalno da me izmaltretiraju, onda su primenili i silu, o čemu svedoče nalazi ovlašćenih lekara i u zgradi parlamenta, ali kasnije i u vojnomedicinskoj ustanovi u koju sam išla na kontrolne preglede.

Takođe, nisam mogla da učestvujem ni…

(Radoslav Milojičić: Povreda Poslovnika.)

Imovinska karta

(Novi Sad , 09.01.2018.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Predsednik Narodne skupštine Narodna skupština Republike Srbije Republika mesečno 101017.00 RSD 03.06.2016 -
Predsednik Narodne skupštine Narodna skupština Republike Srbije (Paušal) Republika mesečno 27320.00 RSD 03.06.2016 -
- Narodna skupština Republike Srbije (Troškovi za zakup stana) Republika mesečno 35000.00 RSD 03.06.2016 -
Predsednik upravnog odbora Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Republika mesečno 47347.00 RSD 29.05.2017 -