Odbor za prava deteta

Saziv: Saziv 2016 - 2020

Predsednik: Maja Gojković

Datum početka rada: 14.07.2016.

Kontakt: 011/3026-040

"Odbor za prava deteta obrazuje se kao posebno stalno radno telo.

Predsednik Odbora je predsednik Narodne skupštine.

Pored predsednika Narodne skupštine, Odbor čine: potpredsednici Narodne skupštine, predstavnici poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini i predsednik Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva."

*Član 47. Poslovnika Narodne skupštine

"Odbor za prava deteta, kao posebno stalno radno telo, razmatra predlog zakona s aspekta zaštite prava deteta; prati sprovođenje i primenu zakona i drugih akata koji uređuju položaj i zaštitu prava deteta; vrši proveru usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s međunarodnim standardima prava deteta; sarađuje sa nacionalnim i međunarodnim institucijama i telima, kao i lokalnim organima vlasti; inicira izmene i dopune propisa i predlaže donošenje određenih akata i preduzimanje mera zaštite prava deteta; promoviše prava deteta; razmatra i druga pitanja od značaja za prava deteta.

Odbor obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom."

*Član 67. Poslovnika Narodne skupštine

Članovi odbora

Sandra Božić
Srpska napredna stranka
Član

Veroljub Arsić
Srpska napredna stranka
Član

Nataša Mihailović Vacić
Socijaldemokratska partija Srbije
Član
Jasmina Karanac
Socijaldemokratska partija Srbije
Zamenik

Nada Lazić
Liga socijaldemokrata Vojvodine
Zamenik predsednika
Nenad Čanak
Liga socijaldemokrata Vojvodine
Zamenik

Gordana Čomić
Demokratska stranka
Član

Ana Karadžić
Pokret socijalista
Član
Milija Miletić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Milena Ćorilić
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda
Član

Marko Đurišić
Socijaldemokratska stranka
Član
Miroslav Aleksić
Narodni pokret Srbije
Zamenik

Dubravka Filipovski
Srpska napredna stranka
Član
Radoslav Jović
Srpski pokret obnove
Srpska napredna stranka
Zamenik

Maja Gojković
Srpska napredna stranka
Predsednik

Marija Jevđić
Jedinstvena Srbija
Član
Đorđe Kosanić
Jedinstvena Srbija
Zamenik

Nataša Jovanović
Srpska napredna stranka
Član
Marina Ristić
Srpska radikalna stranka
Zamenik

Elvira Kovač
Savez vojvođanskih Mađara
Član
Arpad Fremond
Savez vojvođanskih Mađara
Zamenik

Tatjana Macura
Srpska napredna stranka
Član
Ljupka Mihajlovska
Stranka moderne Srbije
Zamenik

Vladimir Marinković
Srpska napredna stranka
Član

Nataša Mićić
Liberalno demokratska partija
Član
Enis Imamović
Stranka demokratske akcije Sandžaka
Zamenik

Dragoljub Mićunović
Demokratska stranka
Član
Vesna Marjanović
Demokratska stranka
Zamenik

Jelena Mijatović
Srpska napredna stranka
Član
Milanka Jevtović Vukojičić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Đorđe Milićević
Socijalistička partija Srbije
Član

Srđan Nogo
Srpski pokret Dveri
Član
Boško Obradović
Srpski pokret Dveri
Zamenik

Vjerica Radeta
Srpska radikalna stranka
Član


Sanda Rašković Ivić
Narodna stranka
Član
Gorica Gajić
Nova Demokratska stranka Srbije
Zamenik

Danijela Stojadinović
Socijalistička partija Srbije
Član
Danica Bukvić
Socijalistička partija Srbije
Zamenik
Poslednji put ažurirano: 23.11.2016, 15:39