Druga sednica Odbora za prava deteta

29.03.2018.

Sednica broj: 2

Predsedavajuci: Milena Bićanin

Odbor: Odbor za prava deteta

Na sednici, održanoj 29. marta, članovi Odbora razmotrili su zaključna zapažanja i preporuke Komiteta UN za prava deteta, u vezi sa Drugim i trećim periodičnim izveštajem Vlade Republike Srbije o primeni Konvencije o pravima deteta.

Članovima Odbora zapažanje i preporuke Komiteta UN za prava deteta predstavila je Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava, koja je istakla da je Komitet dao 41 preporuku, sa posebnim akcentom na zabranu telesnog kažnjavanja dece. Preporuke Komiteta odnose se na donošenje i usklađivanje zakona koja se odnose na prava deteta, uspostavljanje ombudsmana za prava deteta, inkluzivno obrazovanje, jačanje zdravstvene zaštite romske dece i žena u cilju smanjivanja stope smrtnosti.

Predstavnici UNICEF-a izneli su podatke o položaju dece u Srbiji. Izneto je da je humani kapital Srbije 2016. godine u odnosu na 2011. po broju dece smanjen za 39 500, i da deca čine 17,3 odsto populacije. Najosetljiviju decu u Srbiji čine siromašna deca, od kojih 100 000 živi u apsolutnom siromaštvu, a njih 370 000 živi u riziku od siromaštva. Iza njih u grupu najosetljivije dece u Srbiji su deca sa invaliditetom i smetnjama u razvoju i romska deca, pokazalo je istraživanje, kojih ima između 60 000 i 200 000. Na sednici je bilo reči i o stopi smrtnosti dece, uhranjenosti i vakcinaciji dece. Narodni poslanici su razmenili mišljenja i o obrazovanju u ranom detinjstvu, dečjim brakovima u opštoj populaciji, dečjem radu i maloletničkoj trudnoći. Na sednici je bilo reči i o migracijama i deci, gde su izneti podaci o 3 500 izbeglica u Srbiji, od kojih 43 odsto čine žene i deca. Takođe, navedeno je da je 500 izbegle dece uključeno u redovno obrazovanje.

Ana Prodanović, iz UNICEF-a, predstavila je digitalnu platformu „U-report“, koja omogućava svima da odgovore na ankete, izveštavaju o problemima, podrže prava deteta i aktivno učestvuju u promenama za dobrobit zajednice, a koja se može koristiti putem mobilne poruke i društvenih mreža. Korist platforme je višestruka, poput jačanja svesti i potražnje za osnovnim pravima, jačanja lanca odgovornosti kroz objavljivanje javno dostupnih podataka, a učešće u anketama je potpuno dobrovoljno i anonimno.

Direktorka Centra za prava deteta Ines Cerović, govorila je o pravcima delovanja Centra koji se odnosi na kreiranje povoljnog društvenog i zakonodavnog okvira za puno ostvarivanje prava deteta, koje se vrše kroz različite aktivnosti, pozitivne politike i prakse, kako bi se deci ostvarilo puno učešće u društvu.

U nastavku sednice, članovi Odbora konstatovali su ostavku zamenice predsednice Odbora za prava deteta Milene Bićanin i na to mesto izabrali Nadu Lazić.

Sednici je predsedavala zamenica predsednice Odbora Milena Bićanin, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Veroljub Arsić, prof. dr Vladimir Marinković, Gordana Čomić, Milanka Jevtović Vukojičić, Nada Lazić, Ana Karadžić, dr Danijela Stojadinović, Dubravka Filipovski, Milena Ćorilić, Gorica Gajić, Marija Jevđić, Nataša Jovanović, Sandra Božić, Elvira Kovač, Nataša Mihailović Vacić i narodna poslanica Ljiljana Malušić, član Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova.

Prisutni članovi

...

Milena Bićanin

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka
...

Vladimir Marinković

Socijaldemokratska partija Srbije Srpska napredna stranka
...

Gordana Čomić

Demokratska stranka
...

Milanka Jevtović Vukojičić

Srpska napredna stranka
...

Nada Lazić

Liga socijaldemokrata Vojvodine
...

Ana Karadžić

Pokret socijalista
...

Danijela Stojadinović

Socijalistička partija Srbije
...

Dubravka Filipovski

Srpska napredna stranka
...

Milena Ćorilić

Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda
...

Gorica Gajić

Nova Demokratska stranka Srbije
...

Marija Jevđić

Jedinstvena Srbija
...

Nataša Jovanović

Srpska napredna stranka
...

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara
...

Nataša Mihailović Vacić

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Sandra Božić

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 03.04.2018, 12:30