Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama Zakona o izboru narodnih poslanika

Zakon o izmenama Zakona o izboru narodnih poslanika

Tip akta: Zakon

Oblast: Izbori

Status: Usvojen

Tekst akta: [pdf] 

Veroljub Arsić

Andrijana Aleksandrov

Marko Atlagić

Dragana Barišić

Igor Bečić

Boban Birmančević

Žarko Bogatinović

Sandra Božić

Zoran Bojanić

Dušan Borković

Slaviša Bulatović

Dragan Veljković

Sonja Vlahović

Milimir Vujadinović

Žika Gojković

Maja Gojković

Borka Grubor

Tijana Davidovac

Zoran Dragišić

Milovan Drecun

Zvonimir Đokić

Živan Đurišić

Vladimir Đukanović

Jelena Žarić Kovačević

Marko Zeljug

Stanislava Janošević

Radovan Jančić

Krsto Janjušević

Jovica Jevtić

Aleksandra Jevtić

Milanka Jevtović Vukojičić

Vera Jovanović

Jadranka Jovanović

Nataša Jovanović SNS

Radoslav Jović

Mihailo Jokić

Nikola Jolović

Aleksandar Jugović

Milanka Karić

Dragomir Karić

Milan Knežević

Blaža Knežević

Goran Kovačević

Studenka Stojanović

Stanija Kompirović

Radmilo Kostić

Dragana Kostić

Milovan Krivokapić

Mirko Krlić

Nevenka Kostadinova

Violeta Lutovac Đurđević

Darko Laketić

Miodrag Linta

Mladen Lukić

Milan Ljubić

Aleksandra Majkić

Aleksandra Maletić

Ljiljana Malušić

Aleksandar Marković

Vesna Marković

Aleksandar Martinović

Veroljub Matić

Maja Mačužić Puzić

Ostoja Mijailović

Jelena Mijatović

Milosav Milojević

Nenad A. Mitrović

Žarko Mićin

Ljubica Mrdaković Todorović

Goran Nikolić Odžaci

Ivana Nikolić

Svetlana Nikolić Pavlović

Bogdan Obradović

Marija Obradović

Jasmina Obradović

Olivera Ognjanović

Vladimir Orlić

Jovan Palalić

Biljana Pantić Pilja

Ognjen Pantović

Marko Parezanović

Goran Pekarski

Vladimir Petković

Snežana Petrović

Olivera Pešić

Branko Popović

Dalibor Radičević

Katarina Rakić

Branimir Rančić

Desanka Repac

Dragan Savkić

Dušica Stojković

Ljubiša Stojmirović

Duško Tarbuk

Tanja Tomašević Damnjanović

Aleksandra Tomić

Milena Turk

Srbislav Filipović

Dubravka Filipovski

Radoslav Cokić

Ana Čarapić

Aleksandar Čotrić

Dragan Šormaz

Sažetak

Zakonom o izmenama Zakona o izboru narodnih poslanika, koji su podnela 103 narodna poslanika poslaničke grupe Srpska napredna stranka, predložene su izmene zakona čijim bi usvajanjem prvi put od kada je 1992. godine uveden proporcionalni sistem za izbor narodnih poslanika u Srbiji, cenzus bio spušten sa 5% na 3% glasova ukupnog broja glasova birača koji su glasali.

Pored toga, zakona je usmeren i na uspostavljanje dodatne provere statusa stranaka nacionalnih manjina koje žele da im se to svojstvo prizna prilikom predlaganja liste za izbore za narodne poslanike.

1. Omogućavanje učešća u raspodeli mandata strankama koje osvoje najmanje 3% glasova.

Ovim zakonom predviđeno je da će u raspodeli mandata moći da učestvuju izborne liste koje su osvojile najmanje 3% glasova od ukupnog broja glasova birača koji su glasali, umesto 5% koliko se traži važećim zakonskim rešenjem. Cenzus se i dalje ne odnosi na stranke nacionalnih manjina i njihove koalicije, koje će učestvovati u raspodeli mandata i u slučaju da nisu osvojile najmanje 3% glasova.

2. Ovlašćenje RIK-u da, uz priloženu potvrdu nacionalnog saveta nacionalne manjine, odlučuje o tome da li podnosilac izborne liste ima položaj političke stranke nacionalne manjine

Izmenama Zakona predviđeno je da svojstvo političke stranke nacionalne manjine u smislu ovog zakona ima samo ona stranka za koju je Republička izborna komisija (RIK) utvrdila da joj je osnovni cilj predstavljanje i zastupanje interesa nacionalne manjine i zaštita i poboljšanje prava pripadnika nacionalne manjine, u skladu sa međunarodnopravnim standardima. O tome da li podnosilac izborne liste ima položaj političke stranke nacionalne manjine ili koalicije političkih stranaka nacionalnih manjina RIK će odlučivati posebnim rešenjem, pri proglašenju izborne liste, a na osnovu potvrde koju podnosiocu izborne liste izdaje odgovarajući nacionalni savet nacionalne manjine. Ovo rešenje se donosi na predlog podnosioca izborne liste koji mora biti stavljen pri podnošenju izborne liste.

Svojstvo političke stranke nacionalne manjine, odnosno koalicije političkih stranaka nacionalnih manjina bitno je iz razloga što ovi politički subjekti učestvuju u raspodeli mandata i kad su dobili manje od 3% glasova od ukupnog broja birača koji su glasali.

Stoga, ključnu novinu predstavlja ovlašćenje RIK da posebnim rešenjem odlučuje o tome da li podnosilac izborne liste ima položaj političke stranke nacionalne manjine ili koalicije političkih stranaka nacionalnih manjina u smislu Zakona o izboru narodnih poslanika i na taj način im omogući da učestvuju u raspodeli mandata čak i kada su osvojili manje od 3% glasova (prirodni prag), bez obzira na činjenicu da su te političke stranke već upisane u Registar političkih stranaka Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave kao manjinske političke stranke u skladu sa odgovarajućim odredbama Zakona o političkim strankama.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 163
Protiv: 157
163%
157%
0%
Poslednji put ažurirano: 16.07.2024, 06:37