ŽARKO BOGATINOVIĆ

Srpska napredna stranka

Rođen je 1964. godine. Živi u Leskovcu.

Diplomirani inženjer poljoprivrede. Diplomirao je na Univerzitetu u Beogradu 1990. godine, Fakultet za poljoprivredu u Zemunu.

Obavlja funkciju sekretara Gradskog odbora SNS Leskovac. Dva puta je imenovan, 2008. i 2012. godine za načelnika Gradske uprave za zaštitu životne sredine u Leskovcu.

Aktivno učestvuje na projektu izgradnje Centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Leskovcu.

Za narodnog poslanika izabran je 2014. godine. Mandat mu je potvrđen i nakon vanrednih parlamentarnih izbora održanih 24. aprila 2016. godine.

Poslanik je član Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, kao i zamenik člana Odbora za zaštitu životne sredine i Odbora za administrativno- budžetska i mandatno-imunitetska pitanja.
Poslednji put ažurirano: 08.05.2019, 10:30

Osnovne informacije

Statistika

  • 76
  • 0
  • 3 postavljeno / 0 odgovoreno

Pitanja građana

Pitanje udruženja u vezi uzgoja životinja isključivo radi proizvodnje krzna

čeka se odgovor 1 godina i 1 mesec i 13 dana

Poštovani, Pišem Vam u ime udruženja Sloboda za životinje, a povodom pitanja zakonske zabrane uzgoja životinja isključivo radi krzna koje je trenutno aktuelno u našoj zemlji. Zanima me kakav je Vaš stav po pitanju uzgoja životinja isključivo radi krzna u Srbiji i kako biste glasali ukolik...

Pismo za narodne poslanike - Pitanja za Vladu

čeka se odgovor 1 godina i 11 meseci i 21 dan

Poštovani/a, Obraćamo Vam se, kao predstavniku/ci građana, da na sednici za postavljanje poslaničkih pitanja poslednjeg četvrtka u mesecu (26. oktobra 2017. godine), iskoristite vaše poslaničko pravo i postavite ova pitanja predstavnicima Vlade Republike Srbije u ime nas građana.

Inicijativa za izmene i dopune porodičnog zakona

čeka se odgovor 2 godine i 1 mesec i 23 dana

Poštovani, U ponedeljak, 14. avgusta 2017. pokrenula sam inicijativu "Naše dete - naša odluka", za izmene i dopune Porodičnog zakona. Prema aktuelnom Porodičnom zakonu roditelji nemaju pravo da odrede potencijalne staratelje svoje dece u slučaju porodične tragedije, pa je odluka o deci...

VIDI SVE POSTAVI PITANJE

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 09.10.2019.

Zahvaljujem, predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre sa saradnicima, koristim svaku priliku, naravno u kontekstu zakona koji je na dnevnom redu, da istaknem velike promene u sredini iz koje dolazim, a to je grad Leskovac, i to u poslednjih sedam godina.

Nakon dužeg niza godina, lutanja i stagnacija, perioda u kome je bilo gotovo nemoguće naći posao, ove 2019. godine, smo svedoci situacije u kojoj građani Leskovca imaju izbor gde da se zaposle.

Poslodavci su prvi put u poslednjih tridesetak godina, primorani, i to tržišnim razlozima, da poboljšaju uslove u pogledu plata i kvalitet radnog ambijenta, jer radnici u Leskovcu sada mogu da daju otkaz lošem poslodavcu i da odmah nađu bolji posao. Ovo nije samo priča. Ko ne veruje, neka dođe u Leskovac i neka razgovara sa poslodavcima. Na strani ponude i dalje ima građana koji žele posao, ali situacija se promenila, sada se postavlja pitanje i plata i uslova rada, a radnici traže bolje uslove jer im se nude veće mogućnosti. Rekao bih da je prvi korak ključnog cilja našeg delovanja da se ljudi zaposle, završen. Sada je vreme za drugi deo, a to je povećanje plata, jedno bez drugog ne ide.

Sve ovo ne bi bilo moguće da 2012. godina nije započeta vrlo važna reforma stabilizacije i vraćanje poverenja u naš finansijski sistem, reforma za koju je trebalo vremena, imajući u vidu i katastrofalno nasleđeno stanje te 2012. godine, i to su činjenice. Gledali smo kolebanja kursa svakog meseca, od 118 do 125 dinara. Neko je iz te žute vlasti pre 2012. godine, taj špekulativni novac stavljao u džep.

Setimo se bezočne pljačke državnih banaka od strane istih, lažnih Evropljana.

Stabilizacija kursa, inflacija, izuzetna su dostignuća sadašnjeg rukovodstva Narodne banke Srbije, na čelu sa guvernerkom Tabaković. Stvoren je ambijent u kome poslodavci žele da otvore radna mesta, u mom Leskovcu, i kao pozitivna posledica te činjenice moji sugrađani mogu da nađu posao i dobiju veće plate.

Stabilan ambijent, bez velike fluktuacije kursa, u ovako dugom vremenskom periodu je zaista istorijsko dostignuće, jer toga nikad nije bilo kod nas. Inflacija je pod kontrolom, može se, dakle, planirati i proizvodnja investicija. Zahvaljujem.

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 09.10.2019.

Zahvaljujem predsedavajući.

U komentaru na predloženi zakon osvrnuo bih se na neke detalje koji su bitni i za uslovno male sredine, za refleksiju zakona o lokalni nivo, imajući u vidu i malo finansijsko tržište, kao što je finansijsko tržište u Leskovcu.

Nesumnjivo je da se ovim zakonom daje zakonodavni i institucionalni okvir za regulisanje osnivanja, funkcionisanja poslovanja, izveštavanja društva za upravljanje fondovima i koji je prethodno važeći Zakon o investicionim fondovima, imaju i za cilj stvaranje temelja za organizovanje i osnivanje i funkcionisanje investicionih fondova, kao novih oblika institucionalnih investitora na tržištu kapitala u Republici Srbiji. Domaće tržište kapitala je ostalo nedovoljno razvijeno sa konstantnim nedostatkom finansijskih instrumenata u koje bi investitori mogli da ulažu, a veliki deo imovine pod upravljanjem domaćih investicionih fondova uložen je u depozite kod banaka, što svakako nije svrha postojanja i poslovanja ovakvih institucija.

Osnovni cilj donošenja ovog zakona i regulisanje društva za upravljanje fondovima na način adekvatan uslovima domaćeg tržišta kapitala. Izvršena je dodatno preciziranje, upravljanje preciziranje imovine u kojoj je dozvoljeno ulagati, uključujući ograničenja i izuzetke od ograničenja, detaljnije su uvođeni politika, upravljanja rizicima investicionog fonda, kao i politika nagrađivanja, usluge i odgovornost depozitara i nadzorna ovlašćenja komisije.

Bitniji elementi zakona koji omogućavaju dodatno angažovanje kapitala, malih investitora kakvih je potencijalno mnogo na teritoriji grada Leskovca su sigurnost profitabilnost i dostupnost uloženih sredstava.

Sigurnost ulaganja koja je jedna od osnovnih tendencija donošenja ovog zakona, ogleda se i u tome da se ulaganjem u investicione fondove, individualnih sredstava svakog investitora poveravaju licima sa sertifikovanim profesionalnim znanjem iz ove oblasti, koji je u skladu sa investicionom strategijom fonda ulažu sredstva u različite vrste imovine. Veći stepen sigurnosti zajedno sa uvođenjem novih formi i struktura organizovanja ovih fondova privući će veći broj domaćih i stranih investitora i doprineti razvoju tržišta kapitala. Zahvaljujem.

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 09.10.2019.

Zahvaljujem, predsedavajući.

Tendencija ovog zakona jeste objedinjavanje malih kapitala, kapitala malih ulagača, čime se omogućuje učešće i finansijska objedinjavanje uslovnog sitnjenja kapitala. Time bi se neaktivan finansijski potencijal u manjim sredinama postao aktivan na tržišnim principima. To je posebno značajno da razvoj investicionih fondova, naročito za male investitore, predstavlja alternativu štednje u bankama i omogućava da se domaće finansijsko tržište usmeri ka nekim finansijskim institucijama, a na samo ka banka.

Takozvani mali investitori imaju veću mogućnost za profitabilniji i sigurnije ulaganje svojih sredstava, što samim tim doprinosi većoj finansijskoj ponudi, odnosno daljem razvoju tržišta kapitala.

Od izuzetnog značaja je propisana obaveza fonda da od investitora otkupi investiciju na jedinice, najkasnije u roku od pet dana od dana podnošenja zahteva, čime bi sredstva bila ponovo dostupna klijentu. Ovo predstavlja još jednu prednost investiranja, jer su za razliku od sredstava oročenih u bankama, kojima klijent do momenta isteka oročenja ne može da raspolaže, sredstva investirana u Investicioni fond su ponovo dostupna klijentu i to najkasnije u roku od pet dana.

Ovim se omogućava bolje aktiviranje kapitala kod konzervativno opredeljenih ulagača kakvi su u većini na teritoriji grada Leskovca, sigurnost ulaganja, veća profitabilnost i dostupnost uloženih sredstava u kratkom roku je ono što je potrebno da se dodatno aktiviraju finansijska sredstva i sa teritorije grada Leskovca koji su trenutno neaktivna ili u okviru ponude banaka.

Naravno, treba naglasiti i da zakon samim daljem usklađivanjem sa propisima EU i celishodnim propisivanjem vrste imovine, u kojima Investicioni fond može ulagati prikupljena sredstva, dodatno stimuliše osnivanje novih društava, što će svakako postići i tržišnu konkurenciju. Zahvaljujem.

Imovinska karta

(Leskovac, 11.07.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 95556.00 RSD 16.04.2014 - 03.06.2016.
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 95556.00 RSD 03.06.2016 -