STANIJA KOMPIROVIĆ

Srpska napredna stranka

Rođena 1968. godine. Živi u Kosovskoj Mitrovici.

Po zanimanju je diplomirani pravnik.

Na vanrednim parlamentarnim izborima održanim 24. aprila 2016. godine po prvi put postaje narodni poslanik.
Poslednji put ažurirano: 24.08.2017, 13:47

Osnovne informacije

Statistika

  • 59
  • 2
  • 6 postavljeno / 0 odgovoreno

Pitanja građana

Poziv poslanicima i poslanicama da podrže amandmane organizacije CRTA

čeka se odgovor 1 mesec i 30 dana i 7 sati

Poštovana gospođo Kompirović, U proceduri Narodne skupštine Republike Srbije nalaze se dva predloga zakona od velikog značaja za izborni proces - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju koru...

Otvoreno pismo Odboru za kulturu i informisanje Narodne skupštine Republike Srbije

čeka se odgovor 1 godina i 2 meseca i 5 dana

Imajući u vidu ogroman značaj koji Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kao nezavisni državni organ, ima za pružanje pravne zaštite prilikom ostvarivanja ta dva ustavna prava građana, poučeni lošim iskustvima iz prošlosti i štetnim posledicama za ra...

Pitanje udruženja u vezi uzgoja životinja isključivo radi proizvodnje krzna

čeka se odgovor 1 godina i 4 meseca i 25 dana

Poštovana, Pišem Vam u ime udruženja Sloboda za životinje, a povodom pitanja zakonske zabrane uzgoja životinja isključivo radi krzna koje je trenutno aktuelno u našoj zemlji. Zanima me kakav je Vaš stav po pitanju uzgoja životinja isključivo radi krzna u Srbiji i kako biste glasali ukolik...

VIDI SVE POSTAVI PITANJE

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja , 29.11.2019.

Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, dragi građani Srbije, juče smo usvojili značajni zakonski akt, budžet za 2020. godinu, usvojen pre krajnjeg roka i predstavlja prekretnicu u našoj srpskoj ekonomiji. Teške i hrabre mere su iza nas.

Budžet podrazumeva veće plate, veće penzije, više novca u zdravstvu i prosveti, veći i bolji životni standard i stabilan ekonomski razvoj. Velike investicije, javnu putnu i železničku infrastrukturu. Samo za poslednjih pet godina urađeno je više od 320 kilometara auto-puta i takva politika će biti nastavljena. Rezultati koje dajemo građanima Srbije, politika mira koju vodi naš predsednik Aleksandar Vučić i Vlada su odgovor na političke pritiske onih koji žele da je uruše, onih koji pozivaju na bojkot i koji upiru pušku u našeg predsednika, u njegovu porodicu.

U svom izlaganju ću se zadržati na zakonu o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Smatram da su navedene izmene i dopune neophodne kako bi se nastavilo sa daljim reformama penzijskog i invalidskog sistema i obezbeđivanja sigurnosti, povoljnijeg materijalnog položaja sadašnjih i budućih penzionera.

Naime, osvrnuću se samo na najvažnije članove ovog zakona, pre svega, na one koji se odnose na nov način usklađivanja penzija, švajcarski model, uvođenjem vanbračnog partnera, kao lica koje može ostvariti pravo na porodičnu penziju, ali i na nove kategorije osiguranika koji imaju pravo na računanje staža koji se računa sa uvećanim trajanjem.

Reforme koje su započete 2014. godine i koje su u velikom obimu pomogli i naši najstariji građani dali su izuzetno pozitivne efekte. To se svakako ogleda u tome što su u Predlogu zakona uvršćeni članovi 23, 24. i 42. kojima se na jedan precizan i izvestan način utvrđuje način usklađivanja penzija.

Prema predloženim odredbama, počev od penzije za mesec januar 2020. godine, penzije se usklađuju u procentu koji prestavlja zbir polovine procenta rasta potrošačkih cena i polovine procenta rasta zarada, a na osnovu podataka organa nadležnog za poslove statistike o kretanju prosečne zarade, bez poreza i doprinosa zaposlenih na teritoriji Republike Srbije, i kretanju potrošačkih cena za prethodnih 12 meseci, računajući unazad, počevši od meseca juna prethodne kalendarske godine. To znači da će se penzije, prema rečima ministra finansija Siniše Malog, povećavati za oko 5,4%, što će svakako značiti našim najstarijim sugrađanima.

Mislim da je najveći značaj ovih odredbi to što se zakonski pruža izvesnost u pogledu rasta penzija, koje zavisi od ekonomskih kretanja u državi.

Izuzetno su važni članovi Predloga zakona koji prvi put u naš penzijski sistem uvode i vanbračnog partnera, kao lice koje može ostvariti pravo na porodičnu penziju. Navedenim odredbama vrši se usaglašavanje sa odredbom člana 62. stava 5. Ustava. U pogledu izjednačavanja vanbračne zajednice sa brakom ispravlja se jedna, po mom sopstvenom mišljenju, nepravda da lica koja nisu sa umrlima osiguranikom ili korisnikom zaključili brak, a godinama su sa njima živeli, starali ili čak imali zajedničku decu, nisu imali pravo na porodičnu penziju. Postojanje vanbračne zajednice će se utvrđivati u vanparničnom postupku i na taj način sprečiti eventualne zloupotrebe koje se mogu javiti.

Apelujem na sredstva javnog informisanja, Republički fond PIO i sve relevantne organe i organizacije da kada se usvoje ove odredbe zakona da obavestimo naše građane o mogućnosti da i vanbračni partner može ostvariti pravo na porodičnu penziju, jer ima puno ljudi koji su ostali uskraćeni za porodičnu penziju iz razloga jer sa umrlim nisu zaključili brak.

Bitne su i predložene odredbe kojima se uvode nove kategorije osiguranika koji imaju pravo na računanje staža, a koji se računa sa uvećanim trajanjem, ali daje mogućnost da ostvare pravo na starosnu ili invalidsku penziju na isti način kao ovlašćena službena lica u MUP ili profesionalni vojnici.

Navedenim odredbama se kao određene kategorije osiguranika utvrđuju sudije raspoređene u Posebno odeljenje i Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beograda i Posebno odeljenje i Odeljenje za ratne zločine Apelacionog suda u Beogradu, tužilac za organizovani kriminal, zamenici tužioca za organizovani kriminal, tužioci za ratne zločine i zamenici tužioca za ratne zločine.

Obavljanje ovih poslova je izuzetno teško, naporno, a često i opasno, pa je dobro što se licima koja obavljaju te poslove utvrđuje beneficirani radni staž i omogućava da ranije odu u penziju. Ovo ispravlja nelogičnost koja je postojala u Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, jer ako su pripadnici MUP imali i imaju beneficirani radni staž i mogli da odu ranije u penziju, zašto ta ista prava ne bi imali i tužioci, sudije iz posebnih odeljenja koji rade na otkrivanju i presuđivanju u najtežim i najkomplikovanijim slučajevima vezanim za ratne zločine i organizovani kriminal.

Ovde su neke od najvažnijih predloženih izmena za koje su, moram da istaknem, sredstva obezbeđena od strane Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, odnosno od naplaćenog doprinosa za PIO.

Moram da pomenem da prema zvaničnim podacima Republički fond PIO na kraju 2018. godine, od ukupnih prihoda, čak 71,7% čine izvorni prihodi naplaćeni od doprinosa koji su u 2012. godini iznosili 51,1%. U 2018. godini dotacije iz budžeta su bile 27,9% za razliku od 2012. godine kada su iznosile 48,2%. Sve ove činjenice dovode do zaključka da je isplata penzija stabilna, da se zasniva na realnom osnovu i da naši najstariji sugrađani ne moraju da brinu.

Dobar rad Ministarstva rada i rukovodstva Republičkog fonda PIO će se sigurno nastaviti i penzije će se povećavati iz realnih prihoda, kao što je urađeno sa isplatom pomoći od 5.000 dinara koja je samo početak jednog kontinuiranog poboljšanja položaja naših penzionera.

U danu za glasanje podržaću sve ove izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kao i sve zakone finansijskog seta koji se nalaze ispred nas, dajem punu podršku našoj Vladi i ministru, koji baš u ovim danima trpi najteže pritiske, jer samo radom i znanjem možemo se odbraniti od onih koji žele da bojkotuju, unište i uruše sve ono što mi stvaramo - boljitak naše zemlje. Zahvaljujem.

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 25.10.2019.

Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, danas je na dnevnom redu odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za PIO za 2019. godinu, kojom će se omogućiti našim penzionerima svih kategorija da dobiju finansijsku pomoć u iznosu od 5.000 dinara jednokratno.

Na ovaj način Vlada Republike Srbije želi da višak u državnoj kasi iskoristi tako što će našim penzionerima poboljšati uslove života.

Ono što je važno da građani Republike znaju da se ovaj jednokratni ček isplaćuje iz realnih izvora, iz ušteda koje su ostvarene zahvaljujući odgovornoj, ekonomskoj politici koju je Vlada Republike Srbije vodila u prethodnim godinama.

Podsetiću građane da kada je SNS preuzela rukovođenje države, Srbija je bila na ivici bankrotstva i da je bilo dovedeno u pitanje redovne isplate penzija našim penzionerima.

Nakon teških mera fiskalne konsolidacije koje su u najvećoj meri pogodili naše penzionere, država je danas u situaciji da se na ovaj način zahvali, jer su oni podneli teret fiskalne konsolidacije.

Da je finansijska situacija u državi sve bolja govori i stanje u Republičkom fondu PIO kao jednoj od najznačajnijih institucija Republike Srbije, koja brine 1.700.000 korisnika penzija.

Naime, prema zvaničnim podacima, na kraju 2018. godine od ukupnih prihoda Republički fond PIO čak 71,7% čine izvorni prihodi naplaćeni od doprinosa, a koji su 2012. godine iznosili 51,1%. U 2018. godini dotacije iz budžeta bile su 27,9%, a 2012. godine su iznosile 48,2%.

Sve ove činjenice dovode do zaključka da je isplata penzija stabilna, da se zasniva na realnom osnovu i da naši najstariji sugrađani ne moraju da brinu. Dobar rad ministarstva, Vlade i rukovodstva Fonda PIO će se nastaviti i penzije će se povećavati iz realnih prihoda, kao što je urađeno i sa isplatom 5.000 dinara, što je samo početak jednog kontinuiranog poboljšanja položaja penzionera, čije će penzije od 1. januara biti veće, a to je znak da bolje i sigurnije živimo u ovoj zemlji.

U danu za glasanje podržaću ovu odluku, kao i moje kolege poslanici, i poželeću penzionerima da u zdravlju sa svojim porodicama iskoriste ovu novčanu nadoknadu. Zahvaljujem.

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 03.10.2019.

Uvaženi predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, ekonomski zakoni o kojima raspravljamo poštuju međunarodne standarde, jačaju transparentnost državne pomoći, omogućavaju efikasniju kontrolu i otklanjaju nejasnoće koje su do sada postojale i pokazuju gde Srbija želi da ide.

Srbija ima ekonomski interes da raste i da se razvija. Zato danas govorimo o suficitu koji iznosi 46,6 milijardi dinara, o povećanju zarada od 8-15%, o stopi nezaposlenosti od 10,3%. Sve to govori da ova Vlada radi i čini sve da se poboljša kvalitet i život građana.

Srbija je uspela da se izgradi i promeni, u prethodnih nekoliko godina učini ono što mnogi pre nas nisu mogli, jer su bili okupljeni ličnim interesima i ličnim bogaćenjem. I zato treba se ponosimo našim izgradnjama autoputeva, mostova, kliničkih centra, jer zahvaljujući našem predsedniku Aleksandru Vučiću, Srbija je uspela da izgradi, promeni sebe, da postane moderna i jaka država, uspešna i ekonomski stabilna.

Na takvu jaku Srbiju se oslanjamo mi sa prostora KiM. Borimo se za jedinstvo i slogu, iako smo izloženi pritiscima ne samo Albanaca, nego i onih koji su njima priklonjeni. Zabranjen je ulazak naših zvaničnika na teritoriji KiM. Ne mogu zabraniti i ukinuti finansijsku pomoć koju Vlada Srbije svakodnevno čini prema građanima na tom prostoru.

Život nas na prostoru KiM bio bi nezamisliv i neodrživ da nemamo svaku moguću, pa i finansijsku pomoć Vlade i našeg predsednika Aleksandra Vučića. A, mi, 6. oktobra izađimo na izbore i glasajmo za Srpsku listu, pokažimo jedinstvo i slogu i želju za opstanak i ostanak na našim prostorima i ognjištima. Izlaskom na izbore i glasom za Srpsku listu, glasamo za sigurnu budućnost. Zahvaljujem.

Imovinska karta

(Zubin Potok, 26.06.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
- Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Stručni saradnik- filijala Kosovska Mitrovica) Republika Mesečno 81000.00 RSD 01.08.2007 -
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 27000.00 RSD 03.06.2016 -