Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

Saziv: Saziv 2016 - 2020

Predsednik: Petar Petrović

Datum početka rada: 22.06.2016.

Kontakt: 011/3200-625

"Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu razmatra predlog zakona i drugog opšteg akta i druga pitanja iz oblasti:

- krivičnog zakonodavstva i zakonodavstva o privrednim prestupima i prekršajima;

- obligacionih odnosa i nasleđivanja;

- postupaka pred sudovima;

- organizacije i rada pravosudnih organa;

- kontrole izvršenja krivičnih sankcija i uvođenja nacionalnih mehanizama za prevenciju torture, surovih, neljudskih i ponižavajućih kazni i postupaka;

- međunarodne pravne pomoći i ekstradicije;

- amnestije i pomilovanja;

- veštačenja, advokature i drugih pravosudnih profesija;

- organizacije i rada organa državne uprave i vršenja javnih ovlašćenja;

- upravnog postupka i upravnog spora;

- organizacije vlasti, izbornog sistema i udruživanja građana;

- teritorijalne organizacije Republike Srbije;

- uređenja lokalne samouprave i izbora, finansiranja i načina rada organa i službi jedinica lokalne samouprave;

- matičnih knjiga i pečata;

- praznika, odlikovanja Republike Srbije i upotrebe državnih simbola.

Odbor daje mišljenje o predlogu odluke za izbor predsednika Vrhovnog kasacionog suda i Republičkog javnog tužioca.

Odbor razmatra predlog odluke za izbor članova Visokog saveta sudstva, članova Državnog veća tužilaca, predsednika sudova, javnih tužilaca, kao i sudija i zamenika javnih tužilaca koji se biraju prvi put.

Odbor daje mišljenje o predlozima odluka o izboru i razrešenju drugih funkcionera u skladu sa zakonom.

Odbor obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

Odbor ima 17 članova."

* Član 51. Poslovnika Narodne skupštine

Članovi odbora

Slaviša Bulatović
Srpska napredna stranka
Član
Dragan Veljković
Srpska napredna stranka
Zamenik

Mihailo Jokić
Srpska napredna stranka
Član
Tanja Tomašević Damnjanović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Đorđe Komlenski
Pokret socijalista
Član
Marijan Rističević
Srpska napredna stranka
Zamenik

Aleksandar Martinović
Srpska napredna stranka
Član
Stanija Kompirović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Nataša Mićić
Liberalno demokratska partija
Član
Nenad Milić
Demokratska stranka
Liberalno demokratska partija
Zamenik

Žarko Mićin
Srpska napredna stranka
Član
Milanka Karić
Pokret snaga Srbije - BK
Zamenik

Miletić Mihajlović
Socijalistička partija Srbije
Član
Marjana Maraš
Socijalistička partija Srbije
Zamenik

Jovan Palalić
Srpska narodna partija
Član
Srbislav Filipović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Biljana Pantić Pilja
Srpska napredna stranka
Zamenik predsednika
Aleksandra Majkić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Balint Pastor
Savez vojvođanskih Mađara
Član
Zoltan Pek
Savez vojvođanskih Mađara
Zamenik

Tatjana Macura
Srpska napredna stranka
Član
Vladimir Đurić
Stranka moderne Srbije
Zamenik

Sreto Perić
Srpska radikalna stranka
Član
Momčilo Mandić
Srpska radikalna stranka
Zamenik

Dušan Petrović
Zajedno za Srbiju
Član
Nataša Vučković
Demokratska stranka
Zamenik

Petar Petrović
Jedinstvena Srbija
Predsednik
Jelena Vujić-Obradović
Jedinstvena Srbija
Zamenik

Zoran Despotović
Srpska radikalna stranka
Član
Petar Jojić
Srpska radikalna stranka
Zamenik

Marko Parezanović
Srpska napredna stranka
Član
Katarina Rakić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Neđo Jovanović
Socijalistička partija Srbije
Član
Danijela Stojadinović
Socijalistička partija Srbije
Zamenik

Poslednji put ažurirano: 23.11.2016, 15:55