ZORAN DESPOTOVIĆ

Nestranačka licnost

Zoran Despotović po zanimanju je veterinarski tehničar.

Član je Predsedničkog kolegijuma Srpske radikalne stranke.

Za narodnog poslanika izabran je 14. aprila 2018. godine.

Osnovne informacije

Statistika

  • 71
  • 1
  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Šesta sednica Prvog redovnog zasedanja , 22.05.2019.

Hvala.

Dame i gospodo narodni poslanici, imajući u vidu značaj poljoprivrede za ekonomski razvoj i napredak Srbije, kao i ogroman potencijal koji naša država ima u ovoj oblasti, Srpska radikalna stranka predlaže izmene Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, koji se odnose na podsticaje u poljoprivrednoj proizvodnji.

Ovim predlogom se predviđaju viši novčani iznosi podsticaja koji bi značajno doprineli poboljšanju tržišnog položaja njenih poljoprivrednih proizvođača, a posebno u razvoju ove grane privrede.

U ovom slučaju potrebno je da država poveća novčana sredstva, kao i premiju za mleko, stimuliše poljoprivredne proizvođače i takvim konkretnim potezima poboljša položaj istih.

Ovom izmenom smo predložili da se donja granica količine mleka po kvartalima na koje se ostvaruje pravo na premiju smanji, pogotovo tamo gde se proizvodnja u nerazvijenim područjima odvija u otežanim uslovima.

Da bi se poboljšao status poljoprivrednika, ovim zakonom treba povećati novčani iznos podsticaja i za biljnu proizvodnju, odnosno novčani iznos koji se dodeljuje po hektaru obradive površine, zbog toga što je sektor biljne proizvodnje veoma važan za poljoprivrednike.

U članu 1. Predloga zakona se menja član 15. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, stav 3, smanjuje se donja granica za premiju za kravlje mleko po kvartalu tako što se sa 1.500 litara smanjuje na 1.000 litara, kako bi i oni poljoprivrednici sa otežanim uslovima u poljoprivredi sa manje prodate količine mleka mogli da ostvare pravo na premiju.

U istom članu, stav 4. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju se menja, tako što se predviđa povećanje premije za mleko sa sedam dinara po litru na 10 dinara po litru.

Član 2. Predloga zakona – u članu 18. stav 1. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju menja se iznos osnovnih podsticaja za biljnu proizvodnju tako što se postojeće rešenje koje predviđa da iznos podsticaja po hektaru može iznositi najviše šest hiljada dinara menja rešenjem prema kojem iznos podsticaja po hektaru može biti najmanje devet hiljada dinara.

Ove predložene izmene Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju značajno će da unaprede i podstaknu održivost i unapređenje stočnog fonda. Hvala.

Peta sednica Prvog redovnog zasedanja , 20.05.2019.

Hvala, gospodine Marinkoviću.

Gospođo Kuburović, dame i gospodo narodni poslanici, na Predlog zakona o sprečavanju korupcije SRS je podnela amandman na član 34, tako što smo tražili brisanje ovog člana, sa obrazloženjem da ne postoji ustavni osnov za saradnju Agencije sa međunarodnim institucijama i organizacijama.

Vi ste u ovom članu naveli da Agencija u saradnji sa nadležnim državnim organima prati i u slučaju potrebe učestvuje u koordinaciji međunarodne saradnje u sprečavanju korupcije koju vode državni organi i organizacije, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave.

Dame i gospodo, od rada Agencije zavisi opšta klima u društvu, a posebno na temu korupcije. Pristup ovog problematici nije niti može biti prevashodno institucionalni, iz prostog razloga što je korupcija hidra sa više glava, brzo se prilagođava, a lako regeneriše. Korupcija nije samo domaći produkt, ona ima i svoje međunarodne oblike, a naročito lokalne, ona niče tamo gde se i ne sadi. Bitno je da se ne gubi iz vida da kod ovakvih oblika društvene patologije nije dovoljno samo organizaciono i institucionalno opremanje jer je veći problem još uvek u svesti, u načinu razmišljanja, u bezbednosnoj kulturi, u moralu, u potrebi ljudi u vlasti i onih koji su im bliski.

Trebalo bi da se otkloni privatni interes u vršenju javnih ovlašćenja, kao i da se sprečava gomilanje javnih funkcija koje su međusobno u sukobu interesa. Nažalost, u Srbiji toga ima na svim nivoima vlasti, od lokalnih do republičkih, u svim državnim institucijama. Zato ovu praksu moramo svesti na minimum, odnosno iskoreniti je u svakoj sferi društva ako je to moguće. Hvala.

Peta sednica Prvog redovnog zasedanja , 17.05.2019.

Hvala gospodine Arsiću.

Dame i gospodo narodni poslanici, Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika iniciran je pod pritiskom narodne inicijative tj. Fondacije „Tijana Jurić“ koji je podržalo 158.460 građana Republike Srbije. Kao rezultat potrebe usaglašavanjem domaćeg krivičnog zakonodavstva sa preporukom međunarodnog tela koji predstavlja globalne standarde u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranje terorizma.

Srpska radikalna stranka smatra opravdanim predlog ovih izmena jer je to jedan savremeni pravni standard po principu najteža kazna – doživotna kazna – doživotna robija. Predlagač se konačno osmelio da predloži najoštrije kazne za najteža krivična dela.

Ovim predloženim izmenama oštrije su napadnute sve savremene boljke savremenog društva: zlostavljanje i mučenje, nasilje u porodici, poreska utaja, napad na službeno lice, nasilno ponašanje na sportskim manifestacijama i javnim skupovima, promet i upotreba opojnih droga, mita i korupcije, zloupotreba službenog položaja, ugrožavanje vazdušnog saobraćaja, vrbovanje i obučavanje za vršenje terorizma i njihovo finansiranje.

Kao i sve moje kolege poslaničke grupe SRS podneli smo istovetni amandman na član 16. postojećeg člana 114. stav 1. Predloga zakona posle tačke 11) dodaje se tačka 12) koja glasi – da se pored svih navedenih krivičnih dela za sankcionisanje najstrožijom kaznom kazni svako ko nameće i propagira tezu da se u Srebrenici desio genocid. Srpska radikalna stranka ne spori da se u Srebrenici desio zločin ali ne i genocid isto kao što se desio zločin u Bratuncu, kao i mnogi drugi slični zločini.

Mi osuđujemo svaki zločin bez obzira sa koje strane dolazio, ali ne smemo da prihvatimo tvrdnju kako stranih tako i domaćih neprijatelja srpskog naroda koji bi da nam stave etiketu genocidnog naroda. Hvala.

Imovinska karta

(Beograd, 08.05.2018.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 80000.00 RSD 19.04.2018 -
Poslednji put ažurirano: 03.11.2018, 02:01