Poslanička grupa Srpska radikalna stranka

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka broji 22 narodna poslanika.
Predsednik poslaničke grupe je: Vojislav Šešelj.
Zamenik predsednika poslaničke grupe je: Vjerica Radeta.

Vojislav Šešelj

Šef poslaničkog kluba
Srpska radikalna stranka

ČLANOVI

Vjerica Radeta

Srpska radikalna stranka

Nikola Savić

Srpska radikalna stranka

Petar Jojić

Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Srpska radikalna stranka

Tomislav Ljubenović

Srpska radikalna stranka

Miljan Damjanović

Srpska radikalna stranka

Marina Ristić

Srpska radikalna stranka

Momčilo Mandić

Srpska radikalna stranka

Aleksandra Belačić

Srpska radikalna stranka

Nataša Jovanović

Srpska napredna stranka

Zoran Despotović

Srpska radikalna stranka
Poslednji put ažurirano: 19.02.2020, 15:20