MIROSLAVA STANKOVIĆ-ĐURIČIĆ

Srpska radikalna stranka

Rođena 1976. godine. Živi u Smederevskoj Palanci.

Po zanimanju je diplomirani geograf. Predsednica je Podunavskog okružnog odbora u Smederevskoj Palanci.

Na vanrednim parlamentarnim izborima održanim 24. aprila 2016. godine po prvi put postaje narodna poslanica.

Osnovne informacije

Statistika

  • 9
  • 1
  • 56
  • 0
  • 3 postavljeno / 0 odgovoreno

Pitanja građana

Pitanje udruženja u vezi uzgoja životinja isključivo radi proizvodnje krzna

čeka se odgovor 7 meseci i 18 dana i 22 sata

Poštovana, Pišem Vam u ime udruženja Sloboda za životinje, a povodom pitanja zakonske zabrane uzgoja životinja isključivo radi krzna koje je trenutno aktuelno u našoj zemlji. Zanima me kakav je Vaš stav po pitanju uzgoja životinja isključivo radi krzna u Srbiji i kako biste glasali ukolik...

Pismo poslanicima - pitanja za vladu

čeka se odgovor 1 godina i 5 meseci i 28 dana

Poštovani/a, Obraćamo Vam se, kao predstavniku/ci građana, da na sednici za postavljanje poslaničkih pitanja poslednjeg četvrtka u mesecu (26. oktobra 2017. godine), iskoristite vaše poslaničko pravo i postavite ova pitanja predstavnicima Vlade Republike Srbije u ime nas građana.

Inicijativa za izmene i dopune porodičnog zakona

čeka se odgovor 1 godina i 7 meseci i 30 dana

Poštovani, U ponedeljak, 14. avgusta 2017. pokrenula sam inicijativu "Naše dete - naša odluka", za izmene i dopune Porodičnog zakona. Prema aktuelnom Porodičnom zakonu roditelji nemaju pravo da odrede potencijalne staratelje svoje dece u slučaju porodične tragedije, pa je odluka o deci...

VIDI SVE POSTAVI PITANJE

Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja , 18.04.2019.

Zahvaljujem, predsedavajući.

Svedoci smo izuzetno loše demografske slike Republike Srbije. Prosečna starost stanovništva u našoj republici je 43 godine. Republika Srbija svake godine ima manje od 35 do 38 hiljada stanovnika. Dakle, godišnje nestane jedna opština kao posledica negativnog prirodnog priraštaja.

Pedesetih godina prošlog veka rađalo se 160 hiljada dece, a danas se rađa 100 hiljada dece manje, znači nešto više od 60 hiljada.

Broj stanovnika Srbije je palo ispod sedam miliona, a ako se ovako nastavi, za četrdesetak godina imaćemo tri miliona stanovnika manje nego danas.

Ako, svemu dodamo i činjenicu da više od 300 hiljada parova ima problema sa neplodnošću, dolazimo do toga da je Zakon o bio medicinski potpomognutoj oplodnji izuzetno važan, a problem nataliteta je jedan od gorućih problema Republike Srbije.

Borba sa neplodnošću može biti jako duga i iscrpljujuća. Oni koji prolaze kroz ovu bitku znaju koliko je teško prikupiti svu potrebnu dokumentaciju kako bi se došlo do komisije za ulazak u proces. Pritom, medicinske analize često nije moguće uraditi u matičnoj bolnici, jer ne postoje uslovni, pa su parovi prinuđeni da ih rade privatno. Takvih je bolnica u unutrašnjosti jako puno. Konkretno, bolnica u Smederevskoj Palanci, odakle ja dolazim, ne radi 80% analiza potrebnih za komisiju za ulazak u proces.

Apelujem na ministra zdravlja da se sve bolnice u Srbiji opreme kako bi sve analize za biomedicinski potpomognutu oplodnju mogle da se rade i na taj način u mnogome umanje troškovi pripreme, kao i da se skrati vreme koje je u ovom slučaju dragoceno.

Zatim, problem starosne granice. Zašto ograničavati? Treba dozvoliti svakoj ženi koja ispunjava medicinske uslove da pokuša da se ostvari kao majka. Starosna granica može negativno da utiče na psihu žene koja se bori za potomstvo, a poznato je da je jedan od važnijih faktora upravo psihološko stanje žene.

Treće, ali ne manje važan problem koji treba regulisati zakonom jeste dozvoliti biomedicinski potpomognutu oplodnju i onim parovima i ženama koji su se već ostvarili kao roditelji. Ovde ne mislim samo na parove i žene koji su roditelji postali uz pomoć biomedicinski potpomognute oplodnje, već i na one parove koji su svoje dete dobili prirodnim začećem.

Neretko se dešava da se žena ostvari kao majka, a da se zatim nešto medicinski iskomplikuje i da više ne može da ostane u drugom stanju. Zašto bi ti parovi bili osuđeni na jedno dete ukoliko se javio problem i ukoliko je jedina šansa da ponovo postanu roditelji baš biomedicinski potpomognuta oplodnja?

Ovo pravo je garantovano i Ustavom Republike Srbije, članom 63. koji u stavu 1. kaže da svako ima pravo da slobodno odluči o rađanju dece i stav 2. da Republika Srbija podstiče roditelje da se odluče na rađanje i pomaže im u tome.

Još jedna samo rečenica. Molim vas da podržite ovaj predlog zbog alarmantne demografske slike i podrške svima koji prolaze kroz ovu borbu. Hvala.

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 03.11.2017.

Zahvaljujem, predsedavajući.

Članom 31. Predloga zakona o dualnom obrazovanju propisano je da instruktor kontinuirano prati napredovanje učenika u saradnji sa koordinatorom, učenja kroz rad u cilju sticanja kompetencija propisanih standardom kvalifikacije, a da se ocenjivanje učenika vrši u skladu sa planom i programom nastave i učenja, zakonom i pravilnikom kojim se bliže određuje ocenjivanje učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Poslanička grupa SRS predlaže brisanje i ovog člana Predloga zakona i želi da ukaže na bacanje novca koje će privući primena ovog zakona, koje iznosi milione dinara.

Ta sredstva koja kažete da su već obezbeđena u okviru postojećih ograničenja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za program srednjeg obrazovanja, mogli biste da upotrebite za poboljšanje uslova za rad ustanova vaspitanja i obrazovanja, kao i za obezbeđivanje dostupnosti programa zasnovanih na naučnim argumentima i praksi.

Stimulacija dece i rani razvoj garantuju visoka postignuća i ostvarenje potencijala sve dece. Time biste učinili dužnu pažnju prema svim osetljivim grupama, nadarenoj dece, svoj deci koja odrastaju u Srbiji.

Poslanička grupa SRS, ukazivanjem značaja ranog razvoja, smatra da sva deca treba da budu ravnopravna u smislu da o njihovom potencijalu razmišljamo od samog rođenja, a ne kada dođu u srednju školu, kada ćemo kroz ovaj i ovakav zakon o dualnom obrazovanju ih pretvoriti u jeftinu radnu snagu. Zato, umesto u instruktore i koordinatore, uložite u programe podrške roditeljima i vaspitačima, koji su u presudnom intervalu, od rođenja do šeste godine, najznačajniji faktori u razvoju svoje dece.

Još jednom, poslanička grupa SRS je protiv ovog Predloga zakona, jer smatramo da je izuzetno štetan i neprimenjiv u praksi. Hvala.

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 01.11.2017.

Zahvaljujem, predsedavajući.

Poslanička grupa SRS predlaže brisanje i ovog člana Predloga zakona o dualnom obrazovanju. Članom 11. su taksativno navedeni uslovi koje poslodavac mora da ispuni radi izvođenja učenja kroz rad. Poslanička grupa SRS ne prepoznaje rešenja koja nudi ovaj predlog zakona kao vid obrazovanja u srednjim stručnim školama u Srbiji i svi znamo da se zakoni donose u kontekstu u kojem treba i da se primene, a u ovom predlogu zakona želje i mogućnosti se ne susreću u praksi.

Ovim zakonskim rešenjima manjka pažnje i posvećenosti privrednih subjekata koji srljaju da se uključe u njihovu primenu. Svi znamo da su deca jako osetljiva društvena grupa i ovaj predlog zakona bitno zalazi u slobode i prava koja su im garantovana. U najboljem slučaju i da je namera predlagača potreba zaštite prava na obrazovanje uvideli ste i sami da ovim potencirate i kontekst ekonomsko-socijalnih prava dece. Deca će raditi za 70% od minimalca, a nismo daleko od rizika da će zaposleni dobijati otkaz jer će imati jeftiniju zamenu.

S obzirom da je nemoguće amandmanima afirmativno delovati i popraviti ovaj zakon, naš stav je da se ovaj i ovakav predlog povuče iz procedure. Hvala.

Imovinska karta

(Smederevska Palanka, 30.06.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 100000.00 RSD 03.06.2016 -
Poslednji put ažurirano: 08.03.2017, 10:14