Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

Saziv: Saziv 2016 - 2020

Predsednik: Snežana B. Petrović

Datum početka rada: 13.07.2016.

Kontakt: 011/3026-472

"Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku razmatra predlog zakona i drugog opšteg akta i druga pitanja iz oblasti:

- privrede i privrednog razvoja, ravnomernog regionalnog razvoja, privrednih društava i drugih oblika poslovanja, poslovnog i finansijskog restrukturiranja;

- preduzetništva, stečaja, investicija, standardizacije, akreditacije;

- ekonomskih odnosa s inostranstvom, međunarodnih trgovinskih ugovora, spoljne trgovine, stranih ulaganja, koncesija;

- ekonomske, bilateralne i regionalne saradnje organa Republike Srbije sa međunarodnim trgovinskim organizacijama;

- industrije, osim prehrambene industrije;

- rudarstva, geoloških i seizmoloških istraživanja;

- energetike, naftne i gasne privrede;

- funkcionisanja javnih preduzeća u oblastima industrije, rudarstva i energetike;

- trgovine i prometa robe i usluga, kontrole usluga, merila i mernih jedinica;

- upotrebe robnih i uslužnih žigova, znaka kvaliteta i oznaka porekla proizvoda;

- funkcionisanja tržišta, sprečavanja monopolskog delovanja i nelojalne konkurencije;

- robnih rezervi i zaštite potrošača;

- osnivanja i rada robnih berzi;

- planiranja razvoja turizma, prostornog organizovanja, zaštite i korišćenja turističkih prostora i promocije turizma;

- mera i dragocenih metala;

- privatizacije.

Odbor razmatra predlog plana razvoja Republike Srbije, po postupku utvrđenim ovim poslovnikom.

Odbor razmatra mesečne izveštaje ministarstva nadležnog za poslove privatizacije o toku postupka privatizacije, zaključenim ugovorima o prodaji kapitala, odnosno imovine, pokrenutim postupcima privatizacije i radu subjekata nadležnih za sprovođenje postupka privatizacije i daje Narodnoj skupštini mišljenja i predloge u vezi sa pitanjima privatizacije.

Odbor obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

Odbor ima 17 članova."

* Član 54. Poslovnika Narodne skupštine

Članovi odbora

Zoran Bojanić
Srpska napredna stranka
Član
Ostoja Mijailović
Nova Srbija
Srpska napredna stranka
Zamenik

Gorica Gajić
Nova Demokratska stranka Srbije
Član
Slaviša Ristić
Stranka slobode i pravde
Zamenik

Stanislava Janošević
Srpska napredna stranka
Član
Dragomir Karić
Pokret snaga Srbije - BK
Zamenik

Ivan Kostić
Srpski pokret Dveri
Član

Studenka Stojanović
Srpska napredna stranka
Član
Dragan Veljković
Srpska napredna stranka
Zamenik

Tomislav Ljubenović
Srpska radikalna stranka
Član
Miroslava Stanković-Đuričić
Srpska radikalna stranka
Zamenik

Ana Čarapić
Srpska napredna stranka
Član
Dragana Kostić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Vladimir Marinković
Srpska napredna stranka
Član
Nataša Mihailović Vacić
Socijaldemokratska partija Srbije
Zamenik

Aleksandar Stevanović
Stranka moderne Srbije
Član
Vladimir Đurić
Stranka moderne Srbije
Zamenik

Jelena Mijatović
Srpska napredna stranka
Član
Milimir Vujadinović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Dejan Nikolić
Demokratska stranka
Član
Veroljub Stevanović
Monarhisti
Zamenik

Snežana B. Petrović
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda
Predsednik
Momo Čolaković
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda
Zamenik

Snežana Petrović
Srpska narodna partija
Član
Nataša Jovanović SNS
Srpska napredna stranka
Zamenik

Zdravko Stanković
Socijaldemokratska stranka
Član
Nenad Konstantinović
Socijaldemokratska stranka
Zamenik

Aleksandra Tomić
Srpska napredna stranka
Zamenik predsednika
Maja Mačužić Puzić
Srpska radikalna stranka
Srpska napredna stranka
Zamenik

Novica Tončev
Socijalistička partija Srbije
Član
Snežana Paunović
Socijalistička partija Srbije
Zamenik

Vojislav Vujić
Jedinstvena Srbija
Član
Marija Jevđić
Jedinstvena Srbija
Zamenik


Poslednji put ažurirano: 23.11.2016, 16:11