SNEŽANA B. PETROVIĆ

Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Rođena 1972. godine. Živi na Novom Beogradu.

Po zanimanju je specijalni politikolog.

Na vanrednim parlamentarnim izborima održanim 24. aprila 2016. godine po prvi put postaje narodna poslanica.

Osnovne informacije

Statistika

  • 8
  • 0
  • 3 postavljeno / 0 odgovoreno

Pitanja građana

Pitanje udruženja u vezi uzgoja životinja isključivo radi proizvodnje krzna

čeka se odgovor 10 meseci i 12 dana i 9 sati

Poštovana, Pišem Vam u ime udruženja Sloboda za životinje, a povodom pitanja zakonske zabrane uzgoja životinja isključivo radi krzna koje je trenutno aktuelno u našoj zemlji. Zanima me kakav je Vaš stav po pitanju uzgoja životinja isključivo radi krzna u Srbiji i kako biste glasali ukolik...

Pismo za narodne poslanike- pitanja za Vladu

čeka se odgovor 1 godina i 8 meseci i 19 dana

Poštovani/a, Obraćamo Vam se, kao predstavniku/ci građana, da na sednici za postavljanje poslaničkih pitanja poslednjeg četvrtka u mesecu (26. oktobra 2017. godine), iskoristite vaše poslaničko pravo i postavite ova pitanja predstavnicima Vlade Republike Srbije u ime nas građana.

Inicijativa za izmene i dopune Porodičnog zakona

čeka se odgovor 1 godina i 10 meseci i 21 dan

Poštovani, U ponedeljak, 14. avgusta 2017. pokrenula sam inicijativu "Naše dete - naša odluka", za izmene i dopune Porodičnog zakona. Prema aktuelnom Porodičnom zakonu roditelji nemaju pravo da odrede potencijalne staratelje svoje dece u slučaju porodične tragedije, pa je odluka o deci...

VIDI SVE POSTAVI PITANJE

Dvanaesto vanredno zasedanje , 25.06.2019.

Zahvaljujem, predsedavajući.

Gospodine ministre, drage kolege, hvala vam na pominjanju i meni je zadovoljstvo da mi kao poslanici razgovaramo u jednom dobrom raspoloženju, da razumemo jedni druge i da se podržavamo, ali, ovde nije pitanje dva poslanika, ili pet poslanika, ovo je pitanje Srbije i istorijskih civilizacijskih vrednosti na kojima je ona stvorena. Zakonopravilo je prvi pravni akt srpske države na koje je srpska država ustanovljena, i kao što znate gospodine ministre, u prvom delu ovaj akt sadrži crkveno pravo, a u drugom delu sadrži građansko pravo.

Ukoliko želimo, duboko verujem da želimo, naročito vi kao ministar prosvete i vaš tim, da prikažemo širokoj javnosti i naučnoj i opštoj, ali i međunarodnoj javnosti na kakvim vrednostima je stvorena Srbija, onda vas molim da se taj prvi pravni akt koji je tada napisan na srpsko-slovenskom ondašnjem govornom jeziku srpskog naroda, da učinite maksimalan napor da se on prevede na današnji govorni jezik, kako bismo mogli da približimo i svetu našem narodu na kakvim vrednostima je stvorena Srbija.

Molim vas, predviđeno je tada početkom 13. veka, pravo na slobodan život i otkup od ropstva. Da li je to dovoljno da kažemo da je Srbija jedna moderna zemlja stvorena na pravu jednakosti, na pravu koje još tada poznaje elemente socijalne pravde i humanitarnog prava. To zakonopraviloji vuče svoj kontinuitet kroz Dušanov zakonik i kasnije „Načrtanije“ koje je napisano. Dakle, mi tu imamo i pravni kontinuitet. Za dobrobit Srbije i njenih građana, za našu istoriju, ali i za našu budućnost, molim vas učinite šta je u vašoj moći. Hvala vam.

Dvanaesto vanredno zasedanje , 25.06.2019.

Hvala vam, gospodine ministre na razumevanju i hvala vam što ste pomenuli ministra Vukosavljevića. Mi kao poslanici ovde očekujemo da ćete vi u vašem dnevnom radu, kao kolege, razgovarati o tome i naći mogućnost i način za zajedničko delovanje i učiniti ono što je od istorijskog značaja za Srbiji. Hvala vam.

Dvadeset četvrta posebna sednica , 20.06.2019.

Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.

Gospodine predsedniče Saveta komisije, dame i gospodo članovi Saveta komisije sa timom zaposlenih, dame i gospodo narodni poslanici, cenjeni građani, prema utvrđenom dnevnom redu danas razmatramo tačku 3. Izveštaja o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2018. godinu i u tom smislu ispred Odbora želim da vas izvestim o sledećem.

Ponoviću, dakle, čuli ste gospodina Obradovića, ali u ovom delu dužnost mi je da pomenem da, na osnovu člana 20. Zakona o zaštiti konkurencije, Komisija za zaštitu konkurencije podnosi Skupštini godišnji Izveštaj o radu, i to do kraja februara tekuće godine za prethodnu, i saglasno navedenoj zakonskoj odredbi Komisija je postupila i podnela navedeni izveštaj 28. februara 2019. godine, a Odbor za privredu i regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku na sednici održanoj 27. marta 2019. godine razmotrio je Izveštaj o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2018. godinu i, saglasno članu 237. stav 4. Poslovnika Narodne skupštine, utvrdio predlog zaključka koji je sa izveštajem podneo Narodnoj skupštini.

Narodna skupština na predlog resornog Odbora bira predsednika komisije i članove Saveta komisija, a izbor počinje javnim konkursom koji oglašava predsednik Narodne skupštine. Mandat Komisije oličen je u doslednom sprovođenju Zakona o zaštiti konkurencija, a podrazumeva i visok stepen autonomije u odnosu na ostale grane vlasti, naročito u odnosu na izvršnu vlast.

Ta autonomija podrazumeva personalnu nezavisnost koja se odnosi na izbor, uslove i procedure, imenovanje i razrešenje funkcionera koji vode Komisiju. Rešenje koje se u ovom delu primenjuje u Republici Srbiji jedno je od najboljih praksi regulisano zakonom. Komisija za svoj rad odgovara Narodnoj skupštini.

Oblast zaštite konkurencije na tržištu Republike Srbije uređena je zakonom u cilju ekonomskog napretka i dobrobiti društva, naročito u korist potrošača i to stvaranjem što boljih fer uslova za tržišnu utakmicu svih privrednih aktera u Srbiji.

Pored navedenog Zakona, oblast zaštite konkurencije regulisana je nizom uredbi koje je donela Vlada Republike Srbije. Komisija, takođe, ima obavezu da u skladu sa članom 73. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju na odgovarajući način primeni kriterijume koje proizilaze iz pravila kojima se reguliše konkurencija na tržištu EU.

Podnošenje godišnjeg izveštaja o radu ima visoku vrednost, naročito što Narodna skupština i Odbor čuvaju, neguju i nadgledaju nezavisnost Komisije za zaštitu konkurencije. U tom smislu, godišnji Izveštaj o radu za 2018. godinu, koji je podnela Komisija, kao što ste upoznati, kao što ste čuli od gospodina Obradovića, sadrži informacije o administrativnim kapacitetima, Izveštaj o finansijskom poslovanju, informacije o aktivnostima Komisije u procesu pridruživanja EU, informacije o povredama konkurencije, ispitivanju koncentracije, mišljenja data na nacrte zakona, akta, sektorske analize, saradnje sa regulatornim telima, državnim organima, organizacijama, naučnim ustanovama i civilnim sektorom, informacije o međunarodnoj saradnji, zatim informacije o podizanju svesti i značaju konkurencije kroz javno zastupanje i statistički, naravno, pregled aktivnosti tokom 2018. godine.

Iz svega iznetog želim da naglasim, i to mislim da je zapravo najvažnije, Komisija se finansira iz sopstvenih prihoda, taksi, čuvajući obaveznu rezervu, kao što ste čuli, kod Narodne banke. Suficit redovno uplaćuju u budžet Republike Srbije, a na Finansijski plan Komisije saglasnost daje Vlada.

Čuli ste od gospodina Obradovića, navedeno je u Izveštaju, o aktivnostima za Poglavlje 8, koje će uslediti. Takođe, čuli ste da administrativni i institucionalni kapacitet Komisije jeste na zavidnom nivou i primećuje se blagi organski rast, zahvaljujući Narodnoj skupštini i njenim radnim telima, čije su odluke to omogućile. Pronalaženje adekvatnog poslovnog prostora, kako ste rekli gospodine Obradoviću, Komisija je stekla sve uslove za nesmetani rad.

Govorili ste o povećanom nivou koncentracija i tu ćemo se složiti da su povećane koncentracije signal da su ekonomske aktivnosti pojačane, da je primamljiv ekonomski privredni sistem i da su kretanja i dešavanja na tržištu visokog intenziteta.

U delu monopola moram da kažem sledeće da monopoli postoje, postoje prirodni monopoli, monopolski položaj nije zabranjen. Zabranjena je zloupotreba monopolskog položaja i o tome vas molim da vodite računa. Smatram da i veću opasnost od monopola predstavljaju dogovori oko cena i kartela jednako kao i dogovori za učešće na tenderima za javne nabavke koji se otkrivaju tek na uviđajima. To je za našu državu od izuzetne važnosti. Razumem vaše prethodne prioritete, ali mi očekujemo da u budućem periodu to, između ostalog, budu vaši zadaci i prioriteti.

Videli smo, dakle, da su obrazloženja predmeta koja se nalaze u Izveštaju o radu Komisije, zapravo, oni sadrže ozbiljne ekonomske analize tržišta, i to ste vi naveli.

Takođe, moram da istaknem da zakon predviđa oštre kaznene mere i visoke novčane kazne, ali njihova glavna uloga je odvraćanje učesnika na tržištu od kršenja zakona, a vi ste kao Komisija dužni da ih dosledno primenjujete i u tom smislu očekuje se od vas da i dalje nastavite na isti način i još efikasnije i hvala vam na za taj trud i vaše postupanje.

Šta je ovde interesantno? Dakle, strane kompanije i one dolaze sa drugih tržišta sa više iskustva veštiji u postupanju na tržištu. Zato domaće kompanije moraju što više da se prilagođavaju i edukuju. Koncentracija zapravo podstiče kompanije da poboljšaju svoje proizvode i smanje troškove, što vodi ka povećanju produktivnosti i inovativnosti, a krajnjim potrošačima obezbeđuje širi asortiman proizvoda u ponudi po pristupačnijim cenama.

Ovo je proces permanentnog takmičenja među kompanijama i može da igra značajnu ulogu u podsticanju ekonomskog rasta i daljeg razvoja Srbije i u tom smislu mora se raditi, tu vidim Privrednu komoru Srbije i ministarstva i morate uložiti dodatni trud da se objasni i državnim i privatnim domaćim kompanijama kako se treba ponašati na tržištu, zapravo, šta je zloupotreba položaja i da je ona podložna oštrim sankcijama.

Što se tiče institucionalnog okvira, Komisija za zaštitu konkurencije je glavna institucija odgovorna za sprovođenje zakona, ona je operativo nezavisan organ i važno je da Komisija ima ujednačenu praksu i predvidljivost u postupanju, čime se obezbeđuje pravna sigurnost za sve aktere na tržištu.

Takođe, želim da kažem da se novi Zakon o zaštiti konkurencije nalazi u izradi i da se njegova finalizacija očekuje, odnosno rasprava i potom usvajanjem.

U pogledu kadrovskih kapaciteta moram da istaknem da u Komisiji radi više doktora nauka, magistara i ekonomista i pravnika, ali najveći broj je stručnih lica odgovornih za ispitivanje i sprovođenje postupaka i što se tiče tih ispitivanja i sprovođenja svedoci smo da se povećava broj slučajeva povrede konkurencije, kao i relativna veličina i značaj privrednih društava pod istragom.

Istraživanja velikih privatnih i javnih preduzeća, koja je sprovela Komisija za zaštitu konkurencije, dodatno su doprinela poboljšanju njenog kredibiliteta i javnog imidža i u tom smislu povećavaju se aktivnosti u promovisanju politike zaštite konkurencije.

Poseban segment u okviru izveštaja su mišljenja Komisije za zaštitu konkurencije data na zakonske i podzakonska akta, koja Komisija priprema u saradnji sa državnim organima i organizacijama u regulatornim telima i nezavisnim institucijama. Primera radi, Komisija je dala tri mišljenja o nacrtima zakona iz oblasti žigova, drumskog transporta putnika i slobodnog pristupa informacijama. Uopšteno govoreći, trebalo bi konsultovati Komisiju za zaštitu konkurencije o svim nacrtima zakona koji se tiču konkurencije.

Apelacioni sudovi pružaju sve veću podršku odlukama Komisije za zaštitu konkurencije. Međutim, sposobnost sudova i kapaciteti da se bave složenim predmetima konkurencije treba značajno ojačati povećanje broja sudija koji imaju stručno znanje u ovoj oblasti i očekujem da će se o tome u narednom periodu voditi računa i da će se ovo pitanje brzo rešavati.

Izveštaj Komisije jasno ukazuje da je cilj osnovni zapravo kreiranje konkurentnog tržišta na kome će učesnici povećati svoju produktivnost, inovativnost, investicije, što će rezultirati rastom, razvojem i povećanjem životnog standarda svih građana.

Odbor je konstatovao da je Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije uspela da svojim radom, stručnošću i rezultatima značajno da doprinese porastu najvećeg broja ekonomskih parametara i napretku koje Republika Srbija beleži na svim poljima, od Svetske banke do MMF, do Svetskog ekonomskog foruma.

Komisija je svojim aktivnostima na harmonizaciji propisa, izradi ekonomskih analiza i primeni ekonometrijskih modela u dokazivanju i odlučivanju u postupcima, blagovremenim reagovanjem na situacije koje mogu uticati na stanje konkurencije na tržištu, transparentnijim prisustvom i blagovremenim upoznavanjem javnosti sa svojim aktivnostima, odlukama stekla veliki ugled kako u domaćoj, tako i u međunarodnoj stručnoj javnosti.

Dosadašnja iskustva pokazuju da Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije predstavlja dobar primer funkcionisanja nezavisne institucije koja u svojim aktivnostima je transparentna, što znači podložna i oceni i kontroli i građana i javnosti.

Činjenica da je naša država opredeljena za tržišnu privredu i modernu ekonomsku politiku, razvoj politike zaštite konkurencije predstavlja još jedan od važnih stubova ekonomske reforme. Pojave na našem tržištu ukazuju da rad na zaštiti konkurencije mora biti konstantan, a stvaranje i zaštita fer tržišnih uslova mora se unapređivati. Da prostora za unapređivanje ima, vidi se iz izveštaja Udruženja za zaštitu potrošača, posebno kada je reč o kvalitetu i cenama, asortimanu proizvoda i usluga na domaćem tržištu.

Prema statističkim podacima o kretanju cena u poslednjih 10 godina imamo segment proizvoda i usluga čije su cene u opadanju, što su pokazatelji zdrave konkurencije koja je dovela do relativnog rasta standarda stanovništva, odnosno rasta kupovne moći u Srbiji i mi ohrabrujemo Komisiju da nastavi sa svojim aktivnostima u tom pravcu kako bi cene i u drugim segmentima opale, a ovo naročito po donošenju novog zakona.

Ohrabrujemo Komisiju da u skladu sa svojim kapacitetima i instrumentima, kojima raspolaže, nastavi neumorno da radi na unapređenju konkurencije i stvaranja uslova za fer tržišnu utakmicu bezkompromisnom borbom kartela, zloupotrebe dominantnog položaja i svih drugih oblika povrede konkurencija.

Komisija za zaštitu konkurencije može biti sigurna da u Narodnoj skupštini ima partnera koji će joj pružiti podršku u aktivnostima koje doprinose podizanju nivoa znanja i razumevanja značaja konkurencije, prava i politike zaštite konkurencije. Pored toga, Odbor stoji Komisiji na raspolaganju kada su u pitanju aktivnosti na unapređenju saradnje i komplamentarnog delovanja sa svim drugim relevantnim institucijama u državi i privrednim organizacijama civilnog društva, kao i sa akademskom zajednicom.

Ovom prilikom želim javno da zahvalim na pozivu. U ime Odbora prihvatamo poziv i koliko već u narednom kraćem periodu bićemo vaši gosti. Hvala vam na pozivu.

Na kraju, posebna čast za sve nas, kao što ste čuli od gospodina Obradovića, a meni je dužnost i obaveza, a i čast da to ponovim, Evropska komisija dala je saglasnost da Beograd bude Regionalni centar za zaštitu konkurencije za zapadni Balkan, koji obuhvata i dve članice EU, Hrvatsku i Sloveniju, i možemo biti zadovoljni ocenom Evropske komisije o izveštaju o napretku za 2018. godinu, da je zakonodavni okvir, kao i delovanje u oblasti politike zaštite konkurencije u velikoj meri usklađeno sa pravnim tekovinama, ali i sa praksom EU.

Još jednom želim da uputim čestitke predsedniku Komisije na dosadašnjim uspesima i da istaknem da će u Odboru i u Narodnoj skupštini uvek imati pouzdanog partnera, spremnog da pruži svaku potrebnu podršku Komisiji u nastojanjima da visokom stručnošću, transparentnim radom, posvećenošću svojim postupanjima utiče na stvaranje što pozitivnijeg privrednog ambijenta u kome ima mesta za sve ozbiljne, vredne i efikasne privrednike i investitore. Upravo zbog toga želim da vas pozovem da usvojimo Izveštaj o radu za zaštitu konkurencije za 2018. godinu i da nastavimo da zajedničkim snagama svako u segmentu svojih nadležnosti gradimo tu instituciju na način koji će obezbediti još pravednije uslove na tržištu Republike Srbije i bolji život i standard svih građana naše zemlje. Hvala.

Imovinska karta

(Beograd, 04.07.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 27320.00 RSD 03.06.2016 -
Sef kabineta JP "Pošta Srbije" Beograd Republika Mesečno 170459.00 RSD 04.04.2013 -
Poslednji put ažurirano: 06.03.2017, 11:20