SNEŽANA B. PETROVIĆ

Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Rođena 1972. godine. Živi na Novom Beogradu.

Po zanimanju je specijalni politikolog.

Na vanrednim parlamentarnim izborima održanim 24. aprila 2016. godine po prvi put postaje narodna poslanica.
Poslednji put ažurirano: 24.08.2017, 13:16

Osnovne informacije

Statistika

  • 33
  • 0
  • 3 postavljeno / 0 odgovoreno

Pitanja građana

Pitanje udruženja u vezi uzgoja životinja isključivo radi proizvodnje krzna

čeka se odgovor 1 godina i 4 meseca i 25 dana

Poštovana, Pišem Vam u ime udruženja Sloboda za životinje, a povodom pitanja zakonske zabrane uzgoja životinja isključivo radi krzna koje je trenutno aktuelno u našoj zemlji. Zanima me kakav je Vaš stav po pitanju uzgoja životinja isključivo radi krzna u Srbiji i kako biste glasali ukolik...

Pismo za narodne poslanike- pitanja za Vladu

čeka se odgovor 2 godine i 3 meseca i 2 dana

Poštovani/a, Obraćamo Vam se, kao predstavniku/ci građana, da na sednici za postavljanje poslaničkih pitanja poslednjeg četvrtka u mesecu (26. oktobra 2017. godine), iskoristite vaše poslaničko pravo i postavite ova pitanja predstavnicima Vlade Republike Srbije u ime nas građana.

Inicijativa za izmene i dopune Porodičnog zakona

čeka se odgovor 2 godine i 5 meseci i 3 dana

Poštovani, U ponedeljak, 14. avgusta 2017. pokrenula sam inicijativu "Naše dete - naša odluka", za izmene i dopune Porodičnog zakona. Prema aktuelnom Porodičnom zakonu roditelji nemaju pravo da odrede potencijalne staratelje svoje dece u slučaju porodične tragedije, pa je odluka o deci...

VIDI SVE POSTAVI PITANJE

Deveta sednica Drugog redovnog zasedanja , 16.12.2019.

Zahvaljujem gospodine predsedavajući.

Gospodine ministre sa saradnicima kao predlagači zakona na današnjoj sednici, koleginice i kolege narodni poslanici, cenjeni građani, na kraju ove načelne rasprave dužnost mi je i obaveza da se kao izvestilac Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu i energetiku obratim na ovoj sednici zato što se radi o predlozima izmena i dopuna tri zakona o kojima je Odbor raspravljao, a koji su od naročitog značaja za dalji privredni rast i unapređenje privrednog ambijenta u Republici Srbiji.

Da krenemo redom, u predloženim izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima predviđene su određene izmene. Zašto? Zato što već odavno u razvijenim tržišnim ekonomijama SAD ili država EU praksa je da se zaposleni u privrednom društvu stimulišu da što bolje obavljaju svoje poslove tako što im se daje mogućnost da postanu članovi tog društva. Na taj način se zaposleni stimulišu da što bolje obave poslove i time povećaju vrednost kapitala privrednog društva.

Kada u budućnosti dođe do prodaje privrednog društva u kome su zaposleni oni mogu da ostvare dodatni značajni profit prodajom učešća u kapitalu po tržišnoj ceni koji su stekli putem opcije. Ovaj način stimulacije se naročito pokazao delotvoran u industriji informacionih tehnologija, a sa druge strane, ova društva imaju visok potencijal brzog rasta.

Imajući u vidu značajan rast industrije informacionih tehnologija u Republici Srbiji i sve veći udeo koji zauzima u BDP, u izvozu i generalno u privredi, postoji opšti interes da se donesu mere koje podstiču dalji rast privrednih delatnosti, a naročito ove industrije.

Privredna društva, a naročito privredna društva iz industrije informacionih tehnologija angažuju i različite konsultante, mentore, poslovne konsultante i slično, a koji nisu uvek zaposleni u društvu. Osim toga, dešavalo se da državljani Republike Srbije, potencijalni osnivači društva sa ograničenom odgovornošću često osnivaju privredna društva u inostranstvu kako bi mogli da koriste različite mogućnosti za stimulaciju zaposlenih. Ovom predloženom izmenom to više neće biti potrebno.

U Predlogu zakona omogućava se da društva sa ograničenom odgovornošću stimulišu svoje zaposlene, investitore, konsultante i druge izdavanje finansijskog instrumenta – pravo na sticanje udela, koji imaocima ovog finansijskog instrumenta daje pravo da stekne udeo u društvu određenog dana na dan dospeća po povlašćenoj ceni. Za potrebe izdavanja ovog finansijskog instrumenta društvo sa ograničenom odgovornošću obrazuje rezervni sopstveni udeo kao udeo koje društvo besteretno stiče od člana društva uz napomenu da i jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću može steći rezervisani sopstveni udeo.

Još dve izmene, a to je da se ovim Predlogom zakona predviđa da zaposleni u društvu sa ograničenom odgovornošću i akcionarskom društvu učestvuju u raspodeli dobiti, što do sada nije bio slučaj, kao i da se procenat sopstvenih akcija koje akcionarsko društvo može raspodeliti zaposlenima i članovima uprave poveća sa 3% do 5%.

Dalje, u Predlogu izmena i dopuna Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika predloženim izmenama i dopunama unapređuje se i postojeći sistem otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i usaglašavanje domaćeg zakonodavstva sa svim međunarodnim standardima u ovoj oblasti, odnosno bliže se uređuje nadležnost organa i organizacija u pogledu kontrole evidentiranja podataka, odgovornost za istinitost i tačnost tih podataka, te ova predložena izmena predviđa i daje nadzorna i istražna ovlašćenja organima za podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka u slučaju da se ne postupi po predlogu.

U trećem Predlogu zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti Republika Srbija treba da ojača i dopuni odredbe koje zabranjuju licima osuđivanim za određena krivična dela da osnivaju ili kontrolišu lica koja pružaju usluge koja su predmet regulisanja određenih zakona, pa samim tim i ovu materiju u posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti.

U drugom izveštaju komiteta Manival za decembar 2018. godine o pojačanom praćenju i tehničkoj usklađenosti Republike Srbije sa preporukama FATF-a, prepoznati su tehnički nedostaci u pogledu aktivne implementacije relevantnih preporuka FATF-a među kojima se našla i konkretna zamerka da nisu preduzete nikakve mere koje bi sprečile kriminalce da kontrolišu agente za promet nekretninama. Zahtev međunarodne organizacije u ovoj oblasti jeste i taj da se na jedinstven i uniforman način, kao i kod obveznika po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, uvede pomenuti standard što je i osnovni cilj izmene ovog zakona.

Na kraju, ovi predlozi treba da budu usvojeni, treba da doprinesu daljem unapređenju privrednog ambijenta i privrednom rastu i da minimizuju rizik u poslovanju. Odbor će uvek podržati ova rešenja i iz tog razloga predlažem njihovo usvajanje. Hvala.

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja , 04.12.2019.

Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.

Gospodine ministre sa svojim timom, dame i gospodo narodni poslanici, cenjeni građani, korisnici penzija, podneli smo amandman koji glasi – penzija se počev od penzije za mesec januar tekuće godine usklađuje u procentu koji predstavlja zbir 40% promene potrošačkih cena i 60% promene prosečene zarade bez poreza i doprinosa u javnom sektoru.

Mi iz PUPS-a u konstruktivnoj saradnji i diskusiji sa Savezom penzionera Srbije podneli smo ovaj amandman. Pitaćete možda i zašto? Pa, evo. Za nama su teške godine primene mera teške fiskalne konsolidacije i složili smo se svi da su najveći teret podneli zapravo penzioneri. Mi iz PUPS-a, kao odgovorna politička partija, u trenucima kada je trebalo podržati mere teške fiskalne konsolidacije, vrlo teško, sa jedne strane, ali i sa druge strane vrlo hrabro, doneli smo tu odluku i podržali smo te mere sa ciljem da državu spasimo bankrota, iako smo bili svesni svih drugih rizika.

Šta je dalje usledilo? Usledila je stabilizacija finansija, usledio je suficit u budžetu, i to iz godine u godinu za redom. Prošle nedelje usvojili smo budžet za 2020. godinu koji predviđa dalja ulaganja, rast i razvoj investicija u skoro svim sektorima. Složili smo se i mi i drugi relevantni akteri, pa čak i članovi Fiskalnog saveta, da je ovaj budžet razvojni. Takođe, predviđa rast plata i rast penzija.

Za nas iz PUPS-a dobro je da su penzije redovne i sigurne i da za njih garantuje država. Ujedno, moram da kažem da su Ustavom penzije stečeno pravo ekonomske kategorije i mi se moramo truditi i nastojati da to ne preraste u socijalnu kategoriju. Duboko verujem i sigurna sam da se to nikada neće desiti, a razlog za to verovanje je upravo jučerašnja izjava našeg predsednika Aleksandra Vučića koji je rekao da je Srbija samo u oktobru ostvarila privredni rast od 5% i da će godišnji očekivani privredni rast biti 4%, što nas svrstava u najbrže rastuće zemlje, ne u regionu, nego i u Evropi.

Partija ujedinjenih penzionera Srbije kao konstruktivni partner razume predloženo rešenje Vlade, ali na osnovu iznetih činjenica pokušava podnetim amandmanom da poboljša predlog i obezbedi dodatnu ekonomsku i pravnu sigurnost i rast penzija. Ovo se poklapa sa nosećim vrednosnim stavom PUPS-a i njenog predsednika Milana Krkobabića, a to je čuveno 3P – penzije prate plate. Dakle, penzije prate rast plata u javnom sektoru.

Zašto pominjem Savez penzionera Srbije? Savez penzionera Srbije predstavlja najrelevantnijeg sagovornika kada je u pitanju visina penzija, rast penzija, jer ima 650 hiljada svojih članova, i to u 170, što opštinskih, što gradskih, a što pokrajinskih udruženja. Smatramo da je to najreprezentativniji i najrelevantniji sagovornik i partner PUPS-a u nastojanjima da korisnicima penzija obezbedimo dalji i bolji standard življenja.

Savez penzionera se, takođe, u svome delovanju odlučio da istrajava, mi u PUPS-u smo to razumeli, na osnivanju jednog tela, kako imaju mladi, a to je Savet mladih koji se bori za prava mladih, kako to imaju ljudi iz radnog odnosa, a to je Socijalno-ekonomski savet, mešovita radna grupa koja brine o statusu zaposlenih. Tako i Savez penzionera Srbije insistira na osnivanju jednog tela, jednog saveta u kome će oni biti relevantni predstavnici i odlučivati o statusu korisnika penzija, o njihovom standardu, o njihovom načinu i kvalitetu življenja, o njihovom pravu na besplatno korišćenje banja i drugih vidova lečenja, i to za one korisnike penzija sa najmanjim primanjima.

Za nas iz PUPS-a Savez penzionera Srbije je odgovarajući i relevantan sagovornik i zajedno sa njima u ovom vremenu nove ekonomske politike nastojaćemo da učinimo sve što je moguće, zajedno sa Vladom, kao konstruktivni partner, za bolji život naših korisnika penzija, naših penzionera. To su, gospodine ministre, danas naši roditelji, naša rodbina i naše komšije. Za izvestan broj godina i mi ćemo preći u tu kategoriju korisnika penzija, pa onako kako danas brinemo mi o njima, očekujte da će neke buduće generacije brinuti o nama. Hvala.

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja , 04.12.2019.

Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.

Sve vas opet srdačno pozdravljam i saopštavam da smo podneli amandman koji glasi – ako se prema podacima organa nadležnog za poslove statistike utvrdi da je iznos prosečne penzije opao ispod 50% iznosa prosečne zarade bez poreza i doprinosa zaposlenih u javnom sektoru na teritoriji Republike Srbije, vrši se vanredno usklađivanje iznosa penzija u procentu koji je potreban kako bi iznos prosečne penzije dostigao iznos od 50% iznosa prosečne zarade bez poreza i doprinosa zaposlenih u javnom sektoru na teritoriji Republike Srbije.

Sve ovo kao osnov za kontinuirani rast standarda korisnika penzija i na osnovu iskustva o primeni švajcarske formule u periodu od 2003. do 2005. godine kada je po istoj prosečna penzija sa 60% od prosečne plate dostigla nivo od 42% prosečne plate sa tendencijom daljeg pada. Imajući u vidu to jedno, da kažem, ne tako prijatno i ne tako dobro iskustvo, predlažemo ovaj amandman zato što za PUPS i njenog predsednika Milana Krkobabića, kao i za Savez penzionera koji su postigli konsenzus i zalažu se da prosečna penzija ne bi trebala da padne ispod 50% prosečne zarade, jer penzije garantuje država i one su ekonomska kategorija i mi nastojimo da se ovim vanrednim usklađivanjem održi taj predviđeni nivo. Hvala vam.

Imovinska karta

(Beograd, 04.07.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 27320.00 RSD 03.06.2016 -
Sef kabineta JP "Pošta Srbije" Beograd Republika Mesečno 170459.00 RSD 04.04.2013 -