Poslanička grupa Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Poslanička grupa Partija ujedinjenih penzionera Srbije broji 9 poslanika.
Predsednik poslaničke grupe je Mira Petrović.
Zamenik predsednika poslaničke grupe je: Borisav Kovačević.

Mira Petrović

Šef poslaničkog kluba
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

ČLANOVI

Hadži Milorad Stošić

Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Milena Ćorilić

Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda
Poslednji put ažurirano: 31.01.2017, 14:54