Poslanička grupa Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Poslanička grupa Partija ujedinjenih penzionera Srbije broji 9 poslanika.
Predsednik poslaničke grupe je Mira Petrović.
Zamenik predsednika poslaničke grupe je: Borisav Kovačević.

Mira Petrović

Šef poslaničkog kluba
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

ČLANOVI

Borisav Kovačević

Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Hadži Milorad Stošić

Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Milena Ćorilić

Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Momo Čolaković

Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Snežana B. Petrović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Jelisaveta Veljković

Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Grozdana Banac

Partija ujedinjenih penzionera Srbije
Poslednji put ažurirano: 31.01.2017, 14:54