GROZDANA BANAC

Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Rođena je 09.07.1951. godine. Po zanimanju je pravnica.

Predsednica Opštinskog odbora Partije ujedinjenih penzionera Voždovac. Učestvovala je na lokalnim izborima 2008. godine na opštini Voždovac.

Bila je narodna poslanica X saziva do juna 2016. godine.

Izabrana je za narodnu poslanicu XI saziva Narodne skupštine 28. avgusta 2017. godine.
Poslednji put ažurirano: 26.10.2017, 09:50

Osnovne informacije

Statistika

  • 16
  • 0
  • 2 postavljeno / 0 odgovoreno

Pitanja građana

Pitanje udruženja u vezi uzgoja životinja isključivo radi proizvodnje krzna

čeka se odgovor 5 godina i 10 meseci i 13 dana

Poštovana, Pišem Vam u ime udruženja Sloboda za životinje, a povodom pitanja zakonske zabrane uzgoja životinja isključivo radi krzna koje je trenutno aktuelno u našoj zemlji. Zanima me kakav je Vaš stav po pitanju uzgoja životinja isključivo radi krzna u Srbiji i kako biste glasali ukolik...

Pismo poslanicima - pitanja za vladu

čeka se odgovor 6 godina i 8 meseci i 20 dana

Poštovani/a, Obraćamo Vam se, kao predstavniku/ci građana, da na sednici za postavljanje poslaničkih pitanja poslednjeg četvrtka u mesecu (26. oktobra 2017. godine), iskoristite vaše poslaničko pravo i postavite ova pitanja predstavnicima Vlade Republike Srbije u ime nas građana.

VIDI SVE POSTAVI PITANJE

Dvadeset prvo vanredno zasedanje , 03.02.2020.

… stvari o izvršiteljima molim vas. Ja sam htela samo da skrenem pažnju, da istaknem, da u Krivičnom zakoniku postoji za neplaćanje alimentacije društveno koristan rad. Niko to ne primenjuje. Ne znam zašto.

Izvolite, druže, razne manipulacije, izvoli čisti, daj mu metlu, neka počisti ovaj grad i nije problem, ali to neće niko da uradi zato što među njima ima puno i kolega.

Drugo, što se tiče izvršitelja, molim vas, javnih izvršitelja, oni su, ja neću da iznosim svoj lični primer, blokirali su u dogovoru sa bankarima, pa su obustavljali primanja koja ima u Skupštini bez dokumentacije, bez mesne nadležnosti, bez ičega, pa sam slala iz kabineta, pa njih to ne dotiče uopšte, jer nijedan sudija neće da primeni zakon. Zašto? Zato što mu je kolega.

Druga stvar. To treba da se zna, pa to mi svi znamo, zašto se to ne kaže. Ja ne razumem zašto se to ne kaže. U advokaturi, to su esnafi, da ne pričamo mi o advokaturi, mi pričamo o pravosuđu da li se primenjuje ili se ne primenjuje. Mnoge stvari se ne primenjuju.

Ja se slažem sa kolegom Sretom Perićem i čestitam mu, on je dobar pravnik i čestit čovek. On je lepo izneo da u pravosuđu, ovo je razvlašćeno pravosuđe, nemojte molim vas, da li stiže ili ne stiže. Mi moramo da gledamo i solidarnost, moramo da gledamo i socijalnu kategoriju. Ne možete vi nekom ko živi, ko me je egzistencija da mu se sve uzme zbog dugovanja iz objektivnih razloga. Koji su objektivni razlozi? Da li je ovaj narod imao primanja? Da li i danas ima redovna primanja? Nema. Po tri meseca se ljudima ne isplaćuju plate. Zašto?

Osma sednica Drugog redovnog zasedanja , 11.12.2019.

Član 106.

Ja sam htela samo da istaknem, pre svega, da ova partija zaista brine o penzionerima i da smo mi i neke amandmane ovde zamolili da se usvoje, koji nisu usvojeni, ali očekujemo da ćemo u srazmeri sa mogućnostima države, moći to da se uradi, pre svega, po zakonu postoji usklađivanje penzija. Da ne pričam o obligacionim odnosima koji su Sveto pismo u pravu, to zna i koleginica i svi pravnici koji imaju iskustva u životu.

Mi smo predlagali bezbroj puta i sa predsednicom Vlade, ovde dok su bili prisutni, ja sam zamolila, da je naš predsednik Milan Krkobabić, zamolio da se sazovu svi relevantni činioci, između ostalog i Zaštitnik građana. Znači, svi predstavnici partija, parlamentarnih, svi da prisustvuju, da se daju svoji predlozi.

Kako pomoći penzionerima koji konačno primaju tačno i na vreme, što je jako bitno, da li je crkavica ili nije, ali stiže na vreme? Molim vas, svi penzioneri da li su oštećeni ili nisu, oni su izdvajali od 32% do 35% doprinosa. Znači, penzije se moraju usklađivati, ne može se meriti neko ko je otišao u penziju pre 15 godina, koji je otišao danas.

Mi smo zamolili i amandmanima smo to predložili. Mi iskreno se nadamo da će se iznaći mogućnosti, postoje mogućnosti da se zaista penzionerima koji nisu socijalna populacija, oni su ekonomska populacija, oni su ovu državu gradili, izgradili i dan-danas imaju, zaista kao patriote se odnose prema ovoj državi. Izmiruju svoje obaveze bez obzira kolika je njihova penzija, da li je jedan penzioner, dvoje, troje, gde i nema toliko. Ovoj populaciji zaista treba pomoći.

Vrlo je bitno da ta penzija stiže na vreme, sada je potrebno iznaći zaista svih mogućih mogućnosti, koliko država bude mogla, da se pomogne penzionerima, ne da im se pomogne u smislu davanja, penzioneri su zaradili svoje penzije i dan-danas koji rade oni zarađuju svoj deo.

Prema tome, ja hoću samo da zamolim da se držimo dnevnog reda, kao što je u članu 106. Ja najlepše molim, gospodine predsedavajući, da mi pričamo o onome što je na dnevnom redu.

O penzionerima ćemo se mi izjašnjavati dalje i na zakonski način tražiti kako da se reguliše njihovo pravo i njihov status. Hvala vam.

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 23.10.2019.

Hvala, gospodine predsedavajući.

Poštovani gosti iz Ministarstva, kada se govori o poštanskim uslugama mi moramo imati u vidu određene činjenice. Pošta i poštanske usluge u celom svetu predstavljaju jednu od najstarijih organizovanih društvenih i državnih delatnosti koja postoji u svakoj državi na svetu i bez koje bi svakodnevni život bio gotovo nezamisliv. Usled takvog svog položaja pošte su dugo ostale oblast pod isključivim državnim patronatom. Ipak, dinamičan tehnološki napredak na svim poljima i ogromno povećanje kako količine razmenjenih informacija, tako i brzine njihovih protoka i razmene iziskuju i nužne promene sa kojima se suočavaju savremeni poštanski sistemi, a to moraju pratiti adekvatno i savremeno pravno regulisanje u ovoj oblasti.

Ni naše preduzeće "Pošta Srbije" u tom pogledu ne može biti izuzetak. Ono iz godine u godinu postiže značajne rezultate u svom poslovanju, što se ogleda u povećanju prihoda, broja ekspeditovanih pošiljka, njihove brže dostave i manjeg broja gubitaka i sve to u većoj konkurenciji različitih firmi koje se bave ovim poslom i cenom poštarine koja je za uobičajena pisma najniža u Evropi.

Ja bih se osvrnula samo na neke aspekte novog zakona. U članu 18. je definisano šta obuhvata univerzalna poštanska usluga. Pored do sada definisanih usluga koje se odnose na pisma i pakete, sada se predviđa da će u ovu kategoriju spadati i pismena koja se dostavljaju u sudskom ili upravnom postupku, što bi, nadamo se, trebalo u određenoj meri da ubrza ove postupke.

Predviđene su obaveze javnih poštanskih operatera da omoguće ravnomeran pristup svim korisnicima, a posebno da prilagode svoje prostorije i terminale tako da ih mogu koristiti i osobe sa invaliditetom.

U članu 44. sada je drugačije definisano šta sve spada u kategoriju zabranjenih lista predmeta koji se ne smeju slati poštanskim pošiljkama, a tu će ubuduće spadati i žive životinje, zabranjena pornografija, kao i novac, dragoceni predmeti, hartije od vrednosti ako se ne šalju kao vrednosna pošiljka.

Takođe, s tim u vezi, biće dato ovlašćenje da operater može izvršiti uvid u pošiljku pre zatvaranja, a u prisustvu pošiljaoca ako se sumnja na ovakve sadržaje.

U delu koji se odnosi na dozvole, predviđa se postojanje posebne licence koja će se izdavati javnim poštanskom operateru na period od 15 godina. To znači da će javna pošta Pošte Srbije u perspektivi morati, kao i do sada, nastojati da održi visoki kvalitet svojih usluga uz istovremenu široku pristupačnost širim slojevima stanovništva.

U delu koji se odnosi na zaštitu korisnika poštanskih usluga i prigovora, učinjena su poboljšanja koja se tiču detaljnijeg uređenja postupka, potraživanja i naplate eventualnih šteta prema korisnicima, ali i odgovornost pošiljaoca.

Smatram da će Predlog zakona o poštanskim uslugama i njegovo donošenje stvoriti takav pravni osnov koji će omogućiti još efikasniji rad kako Javnih pošta Srbije, tako i ostalih privrednih društava koje se bave pojedinim poštanskim uslugama.

Iz ovih razloga moja poslanička grupa Ujedinjenih penzionera Srbije daće podršku za usvajanje ovog zakona, kao i ostalih zakona koji se odnose na današnju sednicu. Hvala vam.

Petnaesto vanredno zasedanje , 25.07.2019.

Nema problema, molim vas.

Što se tiče regionalnog razvoja uopšte, u celini, ako mi mislimo da nam ti mladi ostaju, znači, mi moramo da imamo neke uslove da im pružimo da bi ti ljudi ostajali na toj zemlji, da bi radili tu zemlju, da bi je obrađivali itd. Ja sam htela da vas zamolim, da vas pitam, da li vi razmišljate o infrastrukturi naše zemlje Srbije. Vrlo dobro znate kakvo je stanje na terenu, ne moram vam pričam, bili ste i sami, odlazite svakodnevno. Da li ste razmišljali uopšte o toj infrastrukturi sa gospođom Zoranom Mihajlović, čiji je resor? Mnoge stvari, ona se ograđuje da to nije njen resor, možemo da porazgovaramo, ja ću vam pokazati njene odgovore itd. To sam htela da vas zamolim.

Ujedno bih da zamolim i ministra gospodina Stefanovića. Vidim da Palma se… Nema problema. Jel mogu da pitam gospodina Stefanovića, da vas zamolim, pošto ima problem na Voždovcu, Policijska uprava Voždovac je dostavila tužilaštvu problem koji se odnosi pored samog auto-puta prvog reda. Ja ne znam da li su oni identifikovali to lice koje je napravilo ogromnu štetu i ljudima, to se nalazi u Ozrenskoj ulici, napravio je put na zelenoj površini, isekao je drveće, to se odnosi na gospodina Trivana. Znači, sva ministarstva praktično treba da budu umrežena. Ja vas samo najlepše molim ako možete da proverite.

Treća sednica Prvog redovnog zasedanja , 28.03.2019.

Poštovani predsedavajući, hvala vam najlepše.

Uvaženi ministri, imam pitanje za gospođu Brnabić kao predsednicu Vlade, pošto je Milan Krkobabić predsednik PUPS-a Srbije, mi smo već predložili, naša šefovica poslaničke grupe je predložila da se razmatra pitanje i reorganizacije PIO fonda, a i tehnološko-inovacionog fonda koji bi se osnovao. Molim vas to je jedno izuzetno ozbiljno pitanje, izuzetno važno i za mlade, jer je pitanje kako će da se iz budžeta isplaćuju penzije, za pet godina će biti i robotike i IT sektora i svega ostalog, znate smanjivaće se radna snaga. Treba razmišljati o povećanju penzionera i o isplati penzija koja će u budućnosti mladi morati da razmišljaju kako će i kako ćemo mi biti isplaćivani i od čega.

Predsednik Milan Krkobabić je predložio da sve relevantne, svi relevantni činioci, to znači predstavnici Vlade, predsednici političkih partija, sindikata, svi relevantni činioci da učestvuju u tom sastanku i da predlože i da daju svoje sugestije. Najlepše vas molim da zaista razmislite, mi smo vrlo svesni da ste u velikom problemu i da država zaista ima puno posla, ali se ovome zaista mora razmisliti, ja vas najlepše molim da preduzmete mere kako bi se organizovao ovaj predlog, kako bi mogao da se realizuje. Hvala vam najlepše.

(Narodni poslanik Miladin Ševarlić traži povredu Poslovnika.)

Dvadeset četvrta posebna sednica , 18.06.2019.

Hvala, gospođo predsedavajuća.

Želim da postavim pitanja, molim vas, pošto se ne čujemo, svi ovde pričaju sami sa sobom i niko nikoga ne prati, ministru Ružiću, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Ministarstvu za građevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu, gospođi Zorani Mihajlović, Gradski sekretarijat zaštite životne sredine, Ivana je na odmoru, tamo su svi pomrli, niko nema zamenu, gde god ko radi, niko ne funkcioniše, jer ako ode neko na odmor, institucije staju sa radom i gospođi Neli Kuburović, od koje tražim zaštitu zakonitosti. O čemu se radi?

Na Voždovcu, u Ljermontovoj ulici, gde je zaštitni pojas do solitera, od auto-puta prvog reda i 40 metara ukupno sve, ja tu živim 50 godina. Kad sam se doselila, nije bilo ni žbuna, sve je bilo u izgradnji, osim ovog zaštitnog pojasa, gde je srušena kuća i ostalo je voćnjaci, drveta koja su rasla 50 godina.

Onda se lepo poslednjih 15 dana pojavio neki mlad čovek, kasnije je došao i sa ocem, to je Ljermontova 6 i 8, prođe se prolaz, treba na auto-put da se izađe, to je 40 metara. Ovde je povreda prvo zakona, član 34, to je Zakon o putevima kod gospođe Zorane Mihajlović. Da ne bi mi posle rušili, ovo je tampon zona. Čovek se pojavio. Ovde imam snimak, neću druge snimke da pokazujem, gradske opštine Voždovac. Ovo je Služba za urbanizam. Ja ne znam kad je ovo ažurirano, ali ovde ima kuća koja je srušena pre 50 godina. Ovde su neke linije izvučene, ima brojevi parcela.

Sa osnovanom sumnjom, mi, građani koji tu žive, nas negde oko šest hiljada, smatramo da je ovo namerno tako uređeno da se ne ažurira ništa, "da može da bidne ali ne mora". I sada na tom pojasu od 40 metara do solitera u Ljermontovoj ulici, ovom dečku su rekli u opštini da tu očisti teren i da napravi baštu. Ali, baštu nije hteo u Pinosavi, u Barajevu, on baštu pravi u Ljermontovoj, na 30 ari. Iskopao je put na toj zelenoj površini od 50 metara, a širine jedno 15 metara, nisam ja merila, nisam inženjer, ni geometar. On je poskidao drveće, posekao od 50 godina i tu tampon zonu očistio, šta ga briga, jer on ima uknjižbu na dedu. I to važi i za komunalnu policiju. Prva policija koja je došla, imala sam problem, iz 29. novembra, jer je ona mene ispitivala tamo kao da je tužilac, ali, došla je ekipa, ljudi su znali svoj posao, uzeli su podatke, slikali, itd.

Međutim, čovek je sutradan došao sa bagerom i sa novim kamionima od 50 tona. Nije poslao dole gde su poplave, da napravi humano delo, ne, on je došao u Ljermontovu, da lepo iskopa, da dokrajči kopanje onog drveća koje je ostavio. Šta će nama drveće? Ne treba nam. Ja sam sve obavestila sajtom, i Gradsko zelenilo. Imam njihov dopis - Obaveštavamo vas da navedena površina nije u programu redovnog održavanja zelenih površina, pa za informacije ko je u obavezi da vrši …. (Isključen mikrofon.)

Peta sednica Prvog redovnog zasedanja , 22.05.2018.

Hvala gospodine predsedavajući. Ja imam dva pitanja za gospođu Jorgovanku Tabakoviću, za guvernera NBS, i želim da je pitam ko o bankama ima kontrolu, ko nadzire njihov rad, na koji način banke posluju? Da li je moguće da banke ne štite svoje komitente, da ne daju nikakva obaveštenja, da obmanjuju svoje građane, tako što im pošalju poruke da imaju sredstva na raspolaganju, a kada dođu građani, oni nemaju na raspolaganju i da oni posle toga neće ni da razgovaraju.

Ja najlepše molim da mi se pod hitno odgovori, ko kontroliše da li se realno na terenu vrši kontrola, ne samo o izveštajima, već ko kontroliše, ko ima nadležnost da me obavesti, dakle, gospođa Jorgovanka Tabaković?

Drugo pitanje, pitanje za izvršitelja. To je pitanje za gospođu Nelu Kuburović. Pošto je ona ministar pravde, mene interesuje da li ti sudski izvršitelji su država u državi i da li oni svu vlast smatraju da imaju na ovom svetu? Ne samo u ovoj zemlji.

Da li je moguće da sudski izvršitelji ne polažu depozit koji su dužni po zakonu, a ne primenjuju zakon, zakonske propise koji su obavezni da primenjuju, već rade po svom nahođenju, otimajući od građana i ne polažući nikome račune? Ja molim gospođu Nelu Kuburović kao ministarku za pravosuđe, ministarku pravde da izvrši sa nadležnim organima realni uvid na terenu, kao i gospođa narodni guverner NBS.

Da li je moguće da izvršitelji, bez sudskog depozita koji su dužni po zakonu da polažu, ne dostavljaju poveriocima ni potvrde sudske, koje su dužni da dostave za svakog izvršnog poverioca? Oni te potvrde jednostavno ne dostavljaju. Oni rade po svom nahođenju, blokiraju ljudima sav iznos, gde god imaju uvida, na koji način imaju uvid i to jeste zloupotreba podataka, jer im banke dostavljaju podatke o građanima koje poseduju.

Ja najlepše molim da me obaveste o ovome i koliko može narodni poslanik kao tribun, a koji je položio zakletvu, da li može da daje sugestije i primedbe ovakvim organima? Hvala najlepše.

Imovinska karta

(Beograd, 26.09.2017.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 81000.00 RSD 28.08.2017 -
- Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Porodična penzija) Republika Mesečno 16000.00 RSD 01.06.2009 -