Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Saziv: Saziv 2016 - 2020

Predsednik: Aleksandra Tomić

Datum početka rada: 01.01.0001.

Datum prestanka rada: 03.08.2020.

Kontakt: 011/3026-065

Pododbori

Pododbor za razmatranje izveštaja o obavljenim revizijama Državne revizorske institucije

"Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava razmatra predlog zakona i drugog opšteg akta i druga pitanja iz oblasti:

- sistema finansiranja državnih funkcija, poreza, taksa i drugih javnih prihoda;

- republičkog budžeta i finansijskih planova organizacija obaveznog socijalnog osiguranja;

- završnog računa budžeta, završnih računa finansijskih planova organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i revizije završnih računa;

- zajmova, garancija i igara na sreću;

- javnog duga i finansijske imovine Republike Srbije;

- javnih nabavki;

- kreditno-monetarnog, bankarskog, deviznog i carinskog sistema;

- osiguranja imovine i lica;

- imovinsko-pravnih odnosa i eksproprijacije;

- plaćanja i platnog prometa, hartija od vrednosti i tržišta kapitala;

- sprečavanja pranja novca i borbe protiv korupcije;

- računovodstva i revizije;

- kao i druga pitanja iz oblasti finansija.

Odbor:

- razmatra izveštaj Državne revizorske institucije, o čemu podnosi izveštaj sa stavovima i preporukama Narodnoj skupštini;

- kontroliše primenu republičkog budžeta i pratećih finansijskih planova u smislu zakonitosti, svrsishodnosti i efikasnosti trošenja javnih sredstava, o čemu podnosi izveštaj sa predlogom mera Narodnoj skupštini.

Odbor obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

Odbor ima 17 članova."

Član 55. Poslovnika Narodne skupštine

Članovi odbora

Veroljub Arsić
Srpska napredna stranka
Član
Tanja Tomašević Damnjanović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Dušan Bajatović
Socijalistička partija Srbije
Član
Đorđe Milićević
Socijalistička partija Srbije
Zamenik

Momo Čolaković
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda
Član
Snežana B. Petrović
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda
Zamenik

Goran Ćirić
Demokratska stranka
Član
Goran Ješić
Građanski savez Srbije
Demokratska stranka
Zamenik

Srbislav Filipović
Srpska napredna stranka
Član
Žika Gojković
Srpska napredna stranka
Zamenik

Zoran Bojanić
Srpska napredna stranka
Član
Nikola Jolović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Aleksandra Tomić
Srpska napredna stranka
Predsednik
Slaviša Bulatović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Goran Kovačević
Srpska napredna stranka
Član
Snežana Petrović
Srpska narodna partija
Zamenik

Miljan Damjanović
Srpska radikalna stranka
Član
Zoran Despotović
Srpska radikalna stranka
Zamenik

Milan Lapčević
Nova Demokratska stranka Srbije
Zamenik predsednika
Gorica Gajić
Nova Demokratska stranka Srbije
Zamenik

Milorad Mijatović
Socijaldemokratska partija Srbije
Član
Vladimir Marinković
Socijaldemokratska partija Srbije
Srpska napredna stranka
Zamenik

Milorad Mirčić
Srpska radikalna stranka
Član
Momčilo Mandić
Srpska radikalna stranka
Zamenik

Zoltan Pek
Savez vojvođanskih Mađara
Član
Arpad Fremond
Savez vojvođanskih Mađara
Zamenik

Olivera Pešić
Srpska napredna stranka
Član
Duško Tarbuk
Nova Demokratska stranka Srbije
Srpska napredna stranka
Zamenik

Aleksandar Stevanović
Stranka moderne Srbije
Član
Vladimir Đurić
Stranka moderne Srbije
Zamenik

Sonja Vlahović
Srpska napredna stranka
Član
Radmilo Kostić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Vojislav Vujić
Jedinstvena Srbija
Član
Đorđe Kosanić
Jedinstvena Srbija
Zamenik


Poslednji put ažurirano: 23.10.2020, 11:34