Otvoreni Parlament | Zakon o dopuni Zakona o Agenciji za osiguranje depozita

Zakon o dopuni Zakona o Agenciji za osiguranje depozita

Tip akta: Zakon

Oblast: Finansije

Status: Usvojen

Tekst akta: [pdf]  [doc] 

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst), s obzirom na to da će predložena dopuna Zakona uticati na smanjenje troškova Fonda, koji su uzrokovani negativnim kamatnim stopama u Evrozoni. Istovremeno, a imajući u vidu pozitivne stope prinosa na hartije od vrednosti čiji je izdavalac Republika Srbija ili Narodna banka Srbije, omogućilo bi se efikasnije raspolaganje sredstvima Fonda i ostvarila zakonska obaveza da se na sredstva Fonda moraju ostvarivati odgovarajući prihodi. Povećanje sredstava u Fondu, na osnovu prihoda, će imati pozitivan uticaj i na budžet Republike Srbije, imajući u vidu član 4. stav 2. Zakona o osiguranju depozita („Službeni glasnik RS”, broj 14/15), kojim je propisano da za obaveze isplate osiguranih depozita jemči Republika Srbija, te da u slučaju da u Fondu nema dovoljno sredstava za isplatu osiguranih depozita, nedostajuća sredstva obezbeđuje Republika Srbija iz budžeta.

Predlagač: Vlada

Sažetak

Zakonom o Agenciji za osiguranje depozita utvrđeno je da je Agencija za osiguranje depozita dužna da sredstva fonda za osiguranje depozita i fonda za zaštitu investitora drži na posebnim računima otvorenim kod Narodne banke Srbije. Devizna sredstva Narodna banka Srbije ulaže u svoje ime, a za račun agencije, u strane hartije od vrednosti ili ih polaže kao depozit kod stranih banaka.

Hartije od vrednosti predstavljaju dokumente kojima se garantuje isplata novca, kamate, zarade ili dividende. U ekonomiji, hartije od vrednosti su često način investiranja – najčešći oblici su akcije i obveznice.

Predloženom dopunom se omogućava ulaganje deviznih sredstava i u devizne hartije od vrednosti, koje izdaje Republika Srbije ili Narodna banka Srbije, u okolnostima značajnih promena na međunarodnom finansijskom tržištu uzrokovanih postojanjem negativne kamatne stope na depozite kod stranih banaka.

U procesu usvajanja zakona usvojeni su i amandmani na predlog zakona kojima se ograničava iznos deviznih sredstava Fonda mogu ulagati i u devizne hartije od vrednosti, koje izdaje Republika Srbije ili Narodna banka Srbije, i to najviše do ¼ deviznih sredstava Fonda.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 187
Protiv: 187
187%
187%
0%

Ključne novine

MOGUĆNOST ULAGANJA DEVIZA U DOMAĆE HARTIJE OD VREDNOSTI

- Ulaganje deviznih sredstava i u devizne hartije od vrednosti, u maksimalnom iznosu od 1/4 deviznih sredstava Agencije, koje izdaje Republika Srbija ili Narodna banka Srbije, u okolnostima značajnih promena na međunarodnom finansijskom tržištu

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 182
Protiv: 188
182%
188%
0%

Poslednji put ažurirano: 09.06.2024, 03:28

Whoops, looks like something went wrong.