Druga sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

14.07.2016.

Na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, održanoj 14. jula, pokrenut je postupak za izbor predsednika i članova Komisije za hartije od vrednosti.

Predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić naglasila je da na današnji dan ističe mandat predsedniku i članovima Komisije za hartije od vrednosti i da se prestankom funkcije stiču uslovi za izbor novog predsednika i članova Komisije. Ona je podsetila da je Zakonom o tržištu kapitala predviđeno da Komisija ima pet članova, uključujući i predsednika Komisije, da predsednika i članove bira Narodna skupština na period od pet godina , sa mogućnošću reizbora i pozvala poslaničke grupe Narodne skupštine da svoje predloge kandidata, za četiri člana i jednog predsednika Komisije, upute Odboru.
Odbor je doneo odluku da se rok za podnošenje predloga za novi sastav Komisije sa sadašnjih osam, produži na 14 dana, odnosno do 29. jula 2016. godine.

Sednicom je predsedavala predsednik Odbora dr Aleksandra Tomić.

Poslednji put ažurirano: 29.11.2016, 10:10