Treća sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

21.07.2016.

Članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava su, na sednici od 21. jula, većinom glasova doneli Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2016. godinu, koji je Odboru predstavio predsednik Saveta Agencije Ljubo Maćić.

Članovi Odbora većinom glasova su prihvatili i Izveštaj o radu Fiskalnog saveta za 2015. godinu, koji su predstavili članovi Fiskalnog saveta Vladimir Vučković i Nikola Altiparmakov.
U nastavku rada, članovi Odbora doneli su Odluku o obrazovanju Pododbora za razmatranje izveštaja o obavljenim revizijama Državne revizorske institucije i za predsedavajućeg izabrali potpredsednika Narodne skupštine prof.dr Vladimira Marinkovića, a za članove narodne poslanike Milana Lapčevića, Veroljuba Arsića, Zorana Bojanića, Vojislava Vujića, Sašu Radulovića i Dušana Bajatovića.

Doneta je i Odluka o obrazovanju Radne grupe za sprovođenje postupka za izbor dva člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u sledećem sastavu: Veroljub Arsić, predsednik i članovi Milan Lapčević, dr Milorad Mijatović, Goran Kovačević i Goran Ćirić.

Članovi Odbora dali su i saglasnost Milošu Joviću i Danijeli Bojović, zaposlenima u Upravi za javne nabake, za dobijanje prethodne pisane saglasnosti za obavljanje dodatne plaćene aktivnosti.

Predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić dostavila je članovima Odbora Predlog plana rada Odbora za naredni period i pozvala ih da daju svoje predloge, o čemu će se izjašnjavati na nekoj od narednih sednica.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Olivera Pešić, Zoran Krasić, Veroljub Arsić, Saša Radulović, Milorad Mirčić, Slaviša Bulatović, Vojislav Vujić, Goran Kovačević, Momo Čolaković, Žika Gojković, Srbislav Filipović, prof.dr Vladimir Marinković, Goran Ćirić, Nikola Jolović i Milan Lapčević.

Prisutni članovi

...

Aleksandra Tomić

Srpska napredna stranka
...

Olivera Pešić

Srpska napredna stranka
...

Zoran Krasić

Srpska radikalna stranka
...

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka
...

Milorad Mirčić

Srpska radikalna stranka
...

Slaviša Bulatović

Srpska napredna stranka
...

Vojislav Vujić

Jedinstvena Srbija
...

Goran Kovačević

Srpska napredna stranka
...

Momo Čolaković

Partija ujedinjenih penzionera Srbije
...

Žika Gojković

Srpski pokret obnove Pokret obnove Kraljevine Srbije
...

Srbislav Filipović

Srpska napredna stranka
...

Vladimir Marinković

Socijaldemokratska partija Srbije Srpska napredna stranka
...

Goran Ćirić

Demokratska stranka
...

Nikola Jolović

Srpska napredna stranka
...

Milan Lapčević

Demokratska stranka Srbije
Poslednji put ažurirano: 29.11.2016, 10:13