Sednice radnih tela

Sednica je oblik rada Narodne skupštine, odnosno njenog radnog tela na kojoj narodni poslanici, odnosno članovi radnog tela razmatraju pitanja koja se nalaze na dnevnom redu i o njima odlučuju.

108. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

27.02.2020.
Članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava su, na sednici od 27. februara, razmotrili Predlog zakona o igrama na sreću u pojedinostima. Na Predlog zakona podneto je 57 amandmana, koje Vlada i Odbor nisu prihvatili. Sednici je prisustvovao predstavnik predlagača v.d. direktora Uprave za igre na sreću Ministarstva finansija Goran Gašić, koji je podsetio da je Vlada podnela, a Odbor na prethodnoj sednici prihvatio, dva amandmana na članove 5. i 11. Predloga zakona. Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Zoran Bojanić, Momo Čolaković, Olivera Pešić, Goran Kovačević, Tanja Tomašević Damnjanović, Zoltan Pek, Srbislav Filipović i dr Milorad Mijatović.

107. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

24.02.2020.
Članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava su, na sednici od 24.februara, razmotrili u načelu Predlog zakona o igrama na sreću. Predlog zakona obrazložila je predstavnik predlagača Slavica Savičić, državni sekretar Ministarstva finansija. Članovi Odbora su nakon rasprave prihvatili dva amandmana koje je Vlada podnela na članove 5. i 11. Predloga zakona i predložili Narodnoj skupštini da prihvati Predlog zakona sa predloženim amandmanima u načelu. Odbor je razmotrio u zajedničkom jedinstvenom pretresu i Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji – faza I) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj i Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o međunarodnom ostvarivanju izdržavanja dece i drugih članova porodice, koje je takođe obrazložila predstavnik predlagača Slavica Savičić, državni sekretar Ministarstva finansija. Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Zoran Bojanić, Sonja Vlahović, Momo Čolaković, Olivera Pešić, Goran Kovačević, Tanja Tomašević Damnjanović, Miljan Damjanović, Zoltan Pek i Đorđe Milićević.

106. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

18.02.2020.
Članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava su, na sednici od 18. februara, razmotrili Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat akceleracije inovacija i podsticanja rasta preduzetništva u Republici Srbiji) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Zajam za ugovaranje stranog projekta o izgradnji) za Projekat izgradnje toplovoda Obrenovac – Novi Beograd, između kineske Export – Import banke, kao zajmodavca i Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije postupajući preko Ministarstva finansija, kao zajmoprimca. Predložene zakone obrazložio je predstavnik predlagača Ana Tripović, v.d. direktora Uprave za javni dug Ministarstva finansija, nakon čega su članovi Odbora prihvatili predloge zakona. Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Zoran Bojanić, Sonja Vlahović, Momo Čolaković, Olivera Pešić, Zoltan Pek, Goran Kovačević, Tanja Tomašević Damnjanović i Srbislav Filipović.

105. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

29.01.2020.
Članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava su, na sednici od 29. januara, razmotrili u pojedinostima Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala i Predlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. godine. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala podneto je šest amandmana, koje Vlada i Odbor nisu prihvatili. Narodni poslanici podneli su ukupno 40 amandmana na Predlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. godine, a Vlada i Odbor su prihvatili jedan amandman i to na član 5. Predloga zakona, koji je podnela narodna poslanica Nataša Sp. Jovanović. Sednici je predsedavao zamenik predsednice Odbora Milan Lapčević, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Zoran Bojanić, Sonja Vlahović, Momo Čolaković, Olivera Pešić, Zoltan Pek, Goran Kovačević, Slaviša Bulatović, Đorđe Milićević i Tanja Tomašević Damnjanović.

104. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

23.01.2020.
Članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava su, na sednici od 23.januara, razmotrili više predloga akata koje će narodni poslanici razmatrati na Dvadesetom vanrednom zasedanju u Jedanaestim sazivu. Odbor je prihvatio predlog predsednice Odbora dr Aleksandre Tomić da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1. do 7. dnevnog reda sednice. Članovi Odbora razmotrili su, u načelu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala i Predlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. godine, kao i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat za konkurentnu poljoprivredu) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Dodatno finansiranje za Projekat unapređenje zemljišne administracije u Srbiji) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditu između Republike Srbije (kao Korisnika kredita) i T.C. Ziraat Bankasi A.S. i Denizbank A.S. (kao Davalaca kredita), Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Nabavka voznih sredstava za Srbija Voz) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj i Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2009 (2019) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za projektni zajam za izgradnju nove Univerzitetske dečje klinike, Tiršova 2 u Beogradu. Predložene zakone obrazložili su predstavnici predlagača, Jelena Tanasković, državna sekretarka Ministarstva finansija, Snežana Lakčević, pomoćnik direktora Republičkog zavoda za statistiku i Bojan Živković, pomoćnik direktora Uprave za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a Odbor je nakon rasprave sve predloge prihvatio. Odbor je na sednici odlučio da iz skupštinske procedure povuče Predlog odluke o davanju saglasnosti na Izmene pojedinih rashoda bez promene ukupnih rashoda i ukupnih prihoda Finansijskog plana Regulatornog tela za elektronske medije za 2019. godinu, koji je uputio Narodnoj skupštini 2. decembra 2019.godine. Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovli su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Sonja Vlahović, Momo Čolaković, Olivera Pešić, Zoltan Pek, Aleksandar Stevanović, Goran Kovačević i dr Milorad Mijatović.

103. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

10.01.2020.
Na sednici održanoj 10. januara, članovi Odbora razmotrili su Predlog finansijskog plana Komisije za kontrolu državne pomoći za 2020. godinu i Predlog pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Komisiji za kontrolu državne pomoći. Predsednik Komisije za kontrolu državne pomoći, Vladimir Antonijević obrazložio je pomenute predloge, a članovi Odbora su većinom glasova dali saglasnost na Predlog finansijskog plana Komisije za kontrolu državne pomoći za 2020. godinu i na Predlog pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Komisiji za kontrolu državne pomoći. Sednici je predsedavala predsednica Odbora prof. dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Vladimir Đurić, Sonja Vlahović, Momo Čolaković, Zoran Despotović, Zoran Bojanić, Duško Tarbuk, Veroljub Arsić, Srbislav Filipović, Goran Kovačević i Zoltan Pek.

102. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

20.12.2019.
Članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava su, na sednici od 20. decembra, odlučivali o upućivanju predloga akata po hitnom postupku na dnevni red Devete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine 2019. godine. U skladu sa članom 168. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, Odbor je odlučio da se po hitnom postupku na dnevni red Devete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine 2019. godine uvrsti Predlog Liste kandidata za izbor predsednika Komisije za kontrolu državne pomoći i Predlog liste kandidata za izbor četiri člana Saveta Komisije za kontrolu državne pomoći. Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Sonja Vlahović, Momo Čolaković, Olivera Pešić, Zoltan Pek, Vojislav Vujić i Goran Kovačević.

101. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

17.12.2019.
Članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava su, na sednici od 17. decembra, razmotrili u pojedinostima više predloga zakona koji su na dnevnom redu Devete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2019.godini. Na Predlog zakona o javnim nabavkama podneto je 107 amandmana. Vlada i Odbor prihvatili su 14 amandmana koje su narodni poslanici podneli na Predlog zakona. Narodni poslanici podneli su 15 amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu, koje Vlada i Odbor nisu prihvatili. Od 55 amandmana podnetih na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Vlada i Odbor prihvatili su jedan, i to na član 34. Predloga zakona koji je podnela narodna poslanica dr Aleksandra Tomić. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama podneto je 13 amandmana koje Vlada i Odbor nisu prihvatili. Vlada i Odbor nisu prihvatili nijedan od šest amandmana koje su narodni poslanici podneli na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja. Od 12 amandmana koje su narodni poslanici podneli na Predlog zakona o dopunama Zakona o Carinskoj tarifi, Vlada i Odbor prihvatili su dva amandmana i to amandman na član 1. Predloga zakona, koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić i na član 3. Predloga zakona, koji je podnela narodna poslanica dr Aleksandra Tomić. Od 13 amandmana koji su podneti na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, Vlada i Odbor nisu prihvatili nijedan. Narodni poslanici podneli su ukupno devet amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu. Vlada i Odbor prihvatili su jedan amandman i to na član 1. Predloga zakona, koji je podnela narodna poslanica Vjerica Radeta. Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovli su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Tanja Tomašević Damnjanović, Sonja Vlahović, Gorica Gajić, Momo Čolaković, Olivera Pešić, Snežana R. Petrović, Zoltan Pek i dr Milorad Mijatović.

100. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

11.12.2019.
Članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava su, na sednici od 11. decembra, razmotrili u pojedinostima Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti. Na Predlog zakona podneto je 15 amandmana, koje Vlada i Odbor nisu prihvatili. U nastavku sednice razmotreno je više predloga zakona predloženih za dnevni red Devete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2019.godini. Članovi Odbora prihvatili su predlog predsednice Odbora da se obavi zajednički načelni pretres o tačkama 2. do 9. i zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 10. do 16. dnevnog reda sednice. Odbor je razmotrio u načelu Predlog zakona o javnim nabavkama, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, Predlog zakona o dopunama Zakona o Carinskoj tarifi,Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu. Razmotreni su i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o regulisanju duga Republike Srbije prema Slovačkoj Republici, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država sa ciljem poboljšanja usaglašenosti poreskih propisa na međunarodnom nivou i primene FATKA propisa, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog izvoznog kredita Vladi Republike Srbije,Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd i Raiffeisen Banka a.d. Beograd po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad, po osnovu ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac-Brus-Kopaonik-Raška-Novi Pazar-Tutin (III faza), Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Autoput E-80 deonica Niš-Merdare Faza 1, između Republike Srbije i Evropske investicione banke, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uzajamnom priznavanju odobrenja ovlašćenih privrednih subjekata za sigurnost i bezbednost (AEOS) i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmenama i dopunama, koji se odnosi na Sporazum o finansiranju, originalno potpisan 9. novembra 2016. godine između Republike Srbije i Nemačke razvojne banke „KfW“, Frankfurt na Majni i Posebnog sporazuma uz Sporazum o finansiranju. Predložene zakone obrazložili su, u ime predlagača, predstavnici Ministarstva za finansije, Uprave za javni dug, Uprave za trezor, Uprave za duvan, Uprave za igre na sreću, Uprave za sprečavanje pranja novca, Uprave za javne nabavke, Centralnog registra za obavezno socijalno osiguranje i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Po obavljenoj raspravi članovi Odbora prihvatili su sve predloge zakona. Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Tanja Tomašević Damnjanović, Sonja Vlahović, Gorica Gajić, Goran Kovačević, Momo Čolaković, Olivera Pešić, dr Milorad Mijatović i Đorđe Milićević.

99. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

10.12.2019.
Članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava su, na sednici od 10. decembra, razmotrili u načelu predloge zakona o završnim računima budžeta od 2002. do 2018. godine. Članovi Odbora prihvatili su predlog predsednice Odbora da se obavi zajednički načelni pretres o svim tačkama dnevnog reda sednice. Sednici su prisustvovali ministar finansija Siniša Mali sa saradnicima, kao i predsednik Saveta Državne revizorske institucije Duško Pejović sa saradnicima i predstavnici Parlamentarne budžetske kancelarije. Članovi Odbora dobili su mišljenje Fiskalnog saveta i Parlamentarne budžetske kancelarije na sve predloge zakona. Predloge zakona obrazložio je predstavnik predlagača, ministar finansija Siniša Mali, a izveštaje o predlozima zakona podneo je predsednik Saveta DRI Duško Pejović. Nakon rasprave članovi Odbora prihvatili su svih 17 predloga zakona u načelu. Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Tanja Tomašević Damnjanović, Sonja Vlahović, Gorica Gajić, Zoltan Pek, Goran Kovačević, Duško Tarbuk, Vojislav Vujić i Snežana B. Petrović.

98. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

05.12.2019.
Članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava su na sednici od 5. decembra razmotrili, u načelu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti. Predlog zakona obrazložila je predstavnica predlagača, državna sekretarka Ministarstva finansija Slavica Savičić, koja je istakla da se osnovne izmene odnose na redefinisanje pojma izborne kampanje, troškove izborne kampanje i delove Zakona koji se odnose na Agenciju za borbu protiv korupcije. Ona je navela da je ovaj predlog zakona bio na širokoj javnoj raspravi u kojoj su uvažene primedbe, posebno one koje su se odnosile na postupanje Agencije za borbu protiv korupcije. Nakon rasprave, članovi Odbora prihvatili su Predlog zakona u načelu. Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovli su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Zoran Bojanić, Olivera Pešić, Srbislav Filipović, Tanja Tomašević Damnjanović, Sonja Vlahović, Momo Čolaković, Gorica Gajić, Zoltan Pek, Goran Kovačević, dr Milorad Mijatović i Vladimir Đurić.

96. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

03.12.2019.
Članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava su na sednici od 3. decembra obavili razgovor sa kandidatima za izbor predsednika i četiri člana Saveta Komisije za kontrolu državne pomoći. Predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić podsetila je Odbor da je Radna grupa 20. novembra pregledala prijave pristigle na konkurs raspisan za izbor predsednika i četiri člana Saveta Komisije za kontrolu državne pomoći i konstatovala da je pristiglo 17 blagovremenih prijava, od kojih dve ne ispunjavaju uslove da se nađu u daljoj proceduri izbora. Odbor je na 95. sednici usvojio Izveštaj Radne grupe i na današnjoj sednici obaviće razgovor sa kandidatima za predsednika i kandidatima za članove Saveta Komisije za kontrolu državne pomoći. Predsednica je napomenula i da je jedan kandidat u međuvremenu povukao svoju kandidaturu. U nastavku sednice članovi Odbora obavili su razgovor sa sledećih šest kandidata za izbor predsednika Saveta Komisije za kontrolu državne pomoći: Vladimirom Antonijevićem, Ljiljanom Blagojević, Markom Vidakovićem, Draganom Đurđevićem, Anom Nikolić i Bobanom Stojanovićem. Takođe, razgovor je obavljen i sa sledećih 14 kandidata za izbor četiri člana Saveta Komisije za kontrolu državne pomoći Vladimirom Antonijevićem, Ljiljanom Blagojević, Stankom Bulajićem, Markom Vidakovićem, Mitrom Dobrosavljevićem, Dušicom Đorđević, Draganom Đurđevićem, Marinom Joksimović, Natašom Kovačević, Mirjanom Mišković Vukašinović, Anom Nikolić, Markom Obradovićem, Branislavom Stankovićem i Bobanom Stojanovićem. Po obavljenom razgovoru Odbor je utvrdio Listu kandidata za izbor predsednika i predložio Narodnoj skupštini kandidata Vladimira Antonijevića za predsednika Saveta Komisije za kontrolu državne pomoći. Takođe, Odbor je utvrdio i Listu kandidata za izbor četiri člana Saveta komisije za kontrolu državne pomoći predloživši Narodnoj skupštini kandidate Ljiljanu Blagojević, Marka Vidakovića, Dušicu Đorđević i Dragana Đurđevića. Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Zoran Bojanić, Olivera Pešić, Srbislav Filipović, Tanja Tomašević Damnjanović, Sonja Vlahović, Momo Čolaković, Snežana R. Petrović, Đorđe Milićević, Zoltan Pek, Milan Lapčević i Vojislav Vujić.

97. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

02.12.2019.
Članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava su na sednici od 2. decembra razmotrili u pojedinostima više predloga zakona iz dnevnog reda Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2019. godini. Pre prelaska na rad po tačkama dnevnog reda sednice, Odbor je prihvatio predlog predsednice Odbora dr Aleksandre Tomić da se obavi objedinjena rasprava o tačkama 10. i 11, kao i objedinjena rasprava o tačkama 12. i 13. dnevnog reda sednice. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje podneto je 14 amandmana. Vlada i Odbor prihvatili su jedan amandman i to narodnog poslanika dr Aleksandra Martinovića na član 6. sa ispravkom na Predlog zakona. Narodni poslanici podneli su ukupno 23 amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koje Vlada i Odbor nisu prihvatili. Od 17 amandmana podnetih na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, Vlada i Odbor prihvatili su dva amandmana narodnog poslanika dr Aleksandra Martinovića na član 5. i na član 10. sa ispravkom na Predlog zakona. Od 31 amandmana koje su narodni poslanici podneli na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, Vlada i Odbor prihvatili su jedan amandman narodnog poslanika dr Aleksandra Martinovića na član 54. Predloga zakona. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu podneto je 23 amandmana od kojih su Vlada i Odbor prihvatili četiri amandmana narodnog poslanika dr Aleksandra Martinovića i to na članove 8,9,14. i 15. Predloga zakona. Na Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava podnet je jedan amandman koji Vlada i Odbor nisu prihvatili. Narodni poslanici podneli su 11 amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koje Vlada i Odbor nisu prihvatili. Od 12 amandmana koje su narodni poslanici podneli na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, Vlada i Odbor nisu prihvatili nijedan. U nastavku sednice članovi Odbora dali su saglasnost na Predlog finansijskog plana Fiskalnog saveta za 2020. godinu, sa Predlogom kadrovskog plana Fiskalnog saveta za 2020. godinu, koji je podneo Fiskalni savet i utvrdili Predlog odluke o davanju saglasnosti na Izmene pojedinih rashoda bez promene ukupnih rashoda i ukupnih prihoda Finansijskog plana Regulatornog tela za elektronske medije za 2019. godinu i na Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2020. godinu, koje je podnelo Regulatorno telo za elektronske medije. Takođe, Odbor je utvrdio Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2020. godinu i Predlog odluke o davanju saglasnosti na rebalans finansijskog plana za 2019. godinu Agencije za energetiku Republike Srbije, koje je podnela Agencija za energetiku Republike Srbije i razmotrio i dao saglasnost na Finansijski plan Komisije za hartije od vrednosti za 2020. godinu, koji je podnela Komisija za hartije od vrednosti. Predložene akte obrazlagali su predstavnici predlagača Nikola Altiparmakov, član Fiskalnog saveta i Zlatiborka Andrejić, sekretar Fiskalnog saveta, Milina Raca i Rastko Stefanović iz Regulatornog tela za elektronske medije, Dejan Popović, predsednik Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije sa članovima Saveta, kao Marko Janković, predsednik Komisije za hartije od vrednosti. Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovli su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Zoran Bojanić, Olivera Pešić, Srbislav Filipović, Tanja Tomašević Damnjanović, Sonja Vlahović, Momo Čolaković, Snežana R. Petrović, Gorica Gajić i Đorđe Milićević.

95. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

27.11.2019.
Članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava su na sednici od 27.novembra razmotrili više predloga akata koji su predloženi za dnevni red Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2019.godini. Odbor je usvojio predlog predsednice Odbora da se obavi zajednički i jedinstveni pretres o tačkama 1. do 9. dnevnog reda sednice u skladu sa članom 76. Poslovnika Narodne skupštine. Na sednici su razmotreni Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2019. godinu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, koje su članovima Odbora obrazložile predstavnice predlagača, državne sekretarke Ministarstva finansija Jelena Tanasković i Slavica Slavičić, kao i direktor Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika Radan Kostić. Nakon rasprave Odbor je prihvatio sva predložena akta, nakon čega je razmotren Izveštaj Radne grupe za utvrđivanje ispunjenosti uslova u postupku predlaganja kandidata za izbor predsednika i četiri člana Saveta Komisije za kontrolu državne pomoći. Predsednik Radne grupe dr Milorad Mijatović predstavio je Izveštaj podsetivši da je Radna grupa 20. novembra izvršila uvid u dospele prijave i prateću dokumentaciju i zaključila da je na konkurs pristiglo 17 blagovremenih prijava, od kojih dve nisu u skladu sa uslovima iz javnog konkursa, dok 15 ispunjavaju uslove. Odbor je prihvatio Izveštaj Radne grupe i odlučio da će razgovor sa kandidatima koji ispunjavaju uslove da uđu u dalju proceduru biti obavljen 3. decembra 2019. godine u 12 časova. Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Zoran Bojanić, Olivera Pešić, Srbislav Filipović, Goran Kovačević, Zoltan Pek, Tanja Tomašević Damnjanović, Sonja Vlahović, Momo Čolaković, dr Milorad Mijatović, Zoran Despotović i Vladimir Đurić.

94. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

25.11.2019.
Članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava su na sednici od 25. novembra razmotrili u pojedinostima Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2020. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2020. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2020. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2020. godinu. Na Predlog zakona podneto je 115 amandmana. Vlada i Odbor prihvatili su dva amandmana, i to na član 1. i na član 8. sa ispravkom, koje je podneo narodni poslanik dr Aleksandar Martinović, a Odbor je podneo i jedan svoj amandman na član 3. Predloga zakona, koji je predstavnik predlagača, ministar finansija Siniša Mali prihvatio na sednici Odbora. Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Zoran Bojanić, Olivera Pešić, Srbislav Filipović, Goran Kovačević, Zoltan Pek, Tanja Tomašević Damnjanović, Snežana B. Petrović i Momčilo Mandić.

93. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

18.11.2019.
Članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava su na sednici od 18. novembra razmotrili u načelu Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2020. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2020. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2020. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2020. godinu. Sednici su prisustvovali predstavnik predlagača, ministar finansija Siniša Mali sa saradnicima, predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović i članovi Vladimir Vukčević i Nikola Altiparmakov, kao i izvestilac Odbora za zaštitu životne sredine prof.dr Snežana Bogosavljević Bošković. Predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić podsetila je članove Odbora da je Fiskalni savet dostavio ocenu Predloga zakona o budžetu za 2020.godinu, kao i da je Parlamentarna budžetska kancelarija dostavila njegovu analizu. Takođe, Tomić je obavestila članove Odbora da su odbori za kulturu i informisanje, za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, za zaštitu životne sredine, za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva i za zdravlje i porodicu dostavili predloge da Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvati u načelu razdele Predloga zakona o budžetu za 2020.godine iz svoje nadležnosti. Odbor je doneo odluku da se vreme za raspravu u načelu udvostruči, nakon čega je Predlog zakona članovima Odbora obrazložio predstavnik predlagača, ministar finansija Siniša Mali. On je izrazio zadovoljstvo što se Predlog zakona o budžetu za 2020.godinu nalazi u skupštinskoj proceduri na vreme i po kalendaru. Takođe, Mali je ocenio da je namera prilikom izrade Predloga zakona bila da se poveća životni standard građana i da se ubrza privredni rast zemlje. Govoreći o povećanju životnog standarda građana Mali je istakao da ga karakteriše rast plata u iznosu od 8 do 15 odsto, povećanje penzija po švajcarskom modelu od 5,4 odsto zajedno sa jednokratnom pomoći koja je već isplaćena i povećanje minimalne cene rada za 3.000,00 dinara. Mali je istakao da se ubrzavanje privrednog rasta ogleda u javnim državnim investicijama u iznosu od 260 milijardi dinara opšte države koje obuhvataju izgradnju moravskog koridora i drugih puteva, kao i železničke infrastrukture, zatim rasterećivanje privrede koje se ogleda u smanjenju opterećenja na zarade kako bi se podstaklo novo zapošljavanje, a trošak za državu iznosiće po ovom osnovu 13,1 milijardu dinara. Mali je naglasio da danas govorimo o drugačijim terminima nego 2014.godine, jer se danas završava konsolidacija finansija i predstavlja početak novog investicionog ciklusa. Stopa nezaposlenosti iznosi 10,3 odsto, u budžetu je suficit od preko 60 milijardi dinara, deficit iznosi 0,3 odsto na nivou republike ili 0,5 odsto na nivou države za 2020.godinu. Raste tendencija smanjenja javnog duga te je danas 51 odsto, sa projekcijom smanjenja na 50,3 odsto u 2020.godini. Stopa rasta će ove godine ići preko 3,5 odsto, što daje mogućnost da se rast u 2020.godini planira na četiri odsto, a beleži se i rast stranih direktnih investicija koje iznose 5,8 milijardi dolara za 107 projekata, naveo je Mali. On je rekao i da će u decembru 2019.godine prosečna plata u Srbiji biti preko 500 evra, što je bilo obećanje i da će se sa rastom prosečne plate nastaviti i naredne godine. Predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović dao je ocenu Predloga zakona o budžetu za 2020.godinu istakavši da je osnovna ocena da je glavni nedostatak Predloga zakona prekomerni rast plata u javnom sektoru, kojim se potkopava budući privredni rast i standard građana. On je naveo da je privredni rast i dalje oko 3 ili 3,5 odsto, što je na samom začenju i trebalo bi da iznosi oko 5 odsto. Sem toga, Petrović je istakao da su sredstva u budžetu dobro raspoređena, posebno u pogledu nivoa deficita, pada javnog duga, prihoda i rashoda koji su oprezno planirani, za koje je ocenio da će biti i ostvareni i da će dovesti do suficita za koji je ocenio da treba da bude iskorišćen za investicije, posebno komunalne investicije. Kritikujući Predlog zakona o budžetu za 2020.godinu Petrović je naveo da problem predstavlja nastavak zabrane zapošljavanja bez obzira na preporuku da sa ovom praksom treba prekinuti, kao i da problem predstavlja rast izdataka za kazne i penale. Izvestilac Odbora za zaštitu životne sredine prof.dr Snežana Bogosavljević Bošković predstavila je Izveštaj Odbora o razmatranju razdela 25 Predloga zakona o budžetu za 2020. godinu sa predlogom da ga Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvati u načelu. Nakon duže rasprave članovi Odbora prihvatili su Predlog zakona u načelu. U nastavku sednice Odbor je doneo Odluku o obrazovanju Radne grupe za utvrđivanje ispunjenosti uslova u postupku predlaganja kandidata za izbor predsednika i četiri člana Saveta Komisije za kontrolu državne pomoći. Predsednica Odbora obavestila je članove da je predsednik Narodne skupštine 23. oktobra ove godine oglasio konkurs za izbor predsednika i četiri člana Saveta Komisije za kontrolu državne pomoći sa rokom od 20 dana za podnošenje prijava, s toga je predsednica Odbora predložila formiranje Radne grupe Odbora od tri člana, koja će izvršiti pregled prijava i dokumentacije koja bude pristigla na javni konkurs. Odbor je odlučio da za predsednika Radne grupe bude izabran član Odbora dr Milorad Mijatović, a da za članove budu izabrani članovi Odbora Goran Kovačević i Milan Lapčević. Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Zoran Bojanić, Olivera Pešić, dr Milorad Mijatović, Srbislav Filipović, Goran Kovačević, Sonja Vlahović, Momo Čolaković, Vojislav Vujić, Zoltan Pek, Milorad Mirčić, Aleksandar Stevanović, Zoran Despotović, Veroljub Arsić i Milan Lapčević, kao i narodni poslanik Đorđe Vukadinović, koji ne pripada nijednoj poslaničkoj grupi.