Sednice radnih tela

Sednica je oblik rada Narodne skupštine, odnosno njenog radnog tela na kojoj narodni poslanici, odnosno članovi radnog tela razmatraju pitanja koja se nalaze na dnevnom redu i o njima odlučuju.

84. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

06.09.2019.
Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava održao je 5. i 6. septembra 2019. godine, sednicu van sedišta Narodne skupštine u Zrenjaninu, na kojoj je utvrđen sledeći dnevni red: Izveštaja o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Grada Zrenjanina za 2018. godinu; Donošenje Odluke o izmenama Odluke o obrazovanju Pododbora za razmatranje izveštaja o obavljenim revizijama Državne revizorske institucije; Razmatranje Izveštaja Pododbora za razmatranje izveštaja o obavljenim revizijama Državne revizorske institucije o razmatranju revizija finansijskih izveštaja sprovedenih tokom 2019. godine; Razmatranje Izveštaja Pododbora za razmatranje izveštaja o obavljenim revizijama Državne revizorske institucije o razmatranju revizija pravilnosti poslovanja sprovedenih tokom 2019. godine; Inicijative za izmene zakona i propisa u vezi finansijskog izveštavanja i javnih nabavki; Razmatranje predloga Odbora za revizije svrsishodnosti za 2020. godinu. Na početku sednice, prisutnima se obratio gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić, poželevši prisutnima dobrodošlicu i uspešan rad. Ukazao je na odličnu saradnju Grada Zrenjanina sa republičkim organima, kako sa Narodnom skupštinom i Vladom, tako i sa svim resornim ministarstvima. Naveo je da je Zrenjanin atraktivan grad za investiranje, istakavši da je jedna od najvećih privrednih investicija u Srbiji upravo realizovana u ovom gradu i to izgradnja fabrike guma kineske kompanije LINGLONG. Takođe, naveo je da se očekuje još jedna velika investicija, izgradnja auto-puta Beograd-Zrenjanin i Zrenjanin-Novi Sad, i dodao da je u prethodne dve godine u Zrenjaninu otvoreno 4500 novih radnih mesta, kod domaćih i stranih investitora. U nastavku sednice Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Grada Zrenjanina za 2018. godinu predstavio je dr Duško Pejović, predsednik Saveta Državne revizorske institucije. Članovi Odbora doneli su i Odluku o izmenama Odluke o obrazovanju Pododbora za razmatranje izveštaja o obavljenim revizijama Državne revizorske institucije. U nastavku rada, održana je Peta sednica Pododbora za razmatranje izveštaja o obavljenim revizijama Državne revizorske institucije, na kojoj su razmatrane obavljene revizije Državne revizorske institucije o revizijama finansijskih izveštaja sprovedenih u 2019. godine i o revizijama pravilnosti poslovanja sprovedenih u 2019. godini. Predsedavajući Pododbora prof. dr Vladimir Marinković dao je reč dr Dušku Pejoviću, predsedniku Saveta Državne revizorske institucije koji je navedene izveštaje obrazložio. Nakon detaljnog obrazlaganja i konstruktivne rasprave, članovi Pododbora su predložili Odboru da prihvati navedene izveštaje. Odbor je većinom glasova prihvatio predloge Pododbora. Drugog dana rada, 6. septembra, članovi Odbora diskutovali su o inicijativi za izmene zakona i propisa u vezi finansijskog izveštavanja i javnih nabavki sa posebnim osvrtom na nacrt Zakona o računovodstvu i nacrt Zakona o reviziji, koje je predstavio Aleksandar Janjušević, v. d. pomoćnika ministra finansija i nacrt Zakona o javnim nabavkama, koji je obrazložila Ivana Đenić, zamenik direktora Uprave za javne nabavke. Na kraju sednice razmotren je predlog Odbora za revizije svrsishodnosti za 2020. godinu, koji je obrazložio dr Duško Pejović, predsednik Saveta Državne revizorske institucije. Sednici su prisustovali predstavnici Državne revizorske institucije, predstavnici Ministarstva finansija, Uprave za javne nabavke, predstavnici Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i predstavnici Udruženja internih revizora javnog sektora Srbije, kancelarija Novi Sad. Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Zoran Despotović, Milorad Mijatović, prof. dr Vladimir Marinković, Momo Čolaković, Milan Lapčević, Vojislav Vujić, Zoltan Pek, Zoran Bojanić, Goran Kovačević, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Veroljub Arsić i Arpad Fremond, kao i narodni poslanici Mirko Krlić i Stanislava Janošević. Ova sednica Odbora održana je u okviru projekta „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine, druga faza“, koji sprovode Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Narodna skupština Republike Srbije, a finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC).

83. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

30.07.2019.
Na sednici od 30. jula 2019. godine, članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava razmotrili su više izveštaja, programa i planova koje je dostavila Narodna banka Srbije i Savet guvernera Narodne banke Srbije. Članovi Odbora prihvatili su predlog predsednice Odbora dr Aleksandre Tomić da se o svim tačkama dnevnog reda sednice obavi zajednički pretres. Na sednici su razmotreni Polugodišnji izveštaj o monetarnoj politici za period januar-jun 2018. godine, Program monetarne politike Narodne banke Srbije za 2019. godinu, Finansijski plan Narodne banke Srbije za 2019. godinu, Finansijski izveštaji Narodne banke Srbije za 2018. godinu, sa izveštajem ovlašćenog revizora, Izveštaj o radu Saveta guvernera Narodne banke Srbije za period od 1. januar – 30. jun 2018. godine, Izveštaj o radu Saveta guvernera Narodne banke Srbije za period 1. jul - 31. decembar 2018. godine, Godišnji izveštaj o monetarnoj politici za 2018. godinu, Godišnji izveštaj o poslovanju i rezultatima rada za 2018. godinu i Godišnji izveštaj o stabilnosti finansijskog sistema za 2018. godinu. Dostavljena akta obrazložila je guvernerka Narodne banke Srbije dr Jorgovanka Tabaković, a nakon duže rasprave, članovi Odbora su iste prihvatili jednoglasno. U nastavku sednice članovi Odbora dali su saglasnost predsednici Odbora da ispred Odbora potpiše Sporazum o preuzimanju Parlamentarne budžetske kancelarije između Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstva i Vestminsterske fondacije za demokratiju. Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Zoran Bojanić, Sonja Vlahović, Momo Čolaković, Olivera Pešić, Milan Lapčević, Vladimir Đurić, Vojislav Vujić, Snežana B. Petrović, dr Milorad Mijatović, Milorad Mirčić, Zoran Despotović, Srbislav Filipović i Veroljub Arsić.

82. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

17.07.2019.
Na sednici od 17. jula 2019. godine, članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava razmotrili su, u pojedinostima, Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ. Na Predlog zakona podneto je ukupno osam amandmana, koje Vlada i Odbor nisu prihvatili. Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Zoran Bojanić, Goran Kovačević, Sonja Vlahović, Momo Čolaković, Tanja Damnjanović Tomašević, Olivera Pešić, Srbislav Filipović, Zoltan Pek i Milan Lapčević.

81. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

12.07.2019.
Na sednici održanoj 12. jula 2019. godine, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ i Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreskim pitanjima, u načelu. Predloge zakona obrazložili su Jelena Tanasković, državna sekretarka u Ministarstvu finansija i predstavnici Ministarstva Predrag Ivanović i dr Dejan Dabetić. Članovi Odbora jednoglasno su predložili Narodnoj skupštini da prihvati predloge zakona koji se nalaze na dnevnom redu ove sednice. U nastavku rada, članovi Odbora odlučili su da se rok za dostavljanje predloga za člana Komisije za hartije od vrednosti produži za 60 dana. Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Duško Tarbuk, Sonja Vlahović, Aleksandar Stevanović, Srbislav Filipović, Goran Kovačević, Momo Čolaković, Zoltan Pek, Tanja Tomašević Damnjanović i Zoran Bojanić.

80. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

01.07.2019.
Na sednici od 1. jula 2019. godine, članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava razmotrili su, u pojedinostima, Predlog zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima radi realizacije Projekta izgradnje infrastrukturnog koridora autoputa E-761, deonica Pojate-Preljina i Predlog zakona o izmeni Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara. Na Predlog zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima radi realizacije Projekta izgradnje infrastrukturnog koridora autoputa E-761, deonica Pojate-Preljina podneto je ukupno 28 amandmana. Vlada i Odbor nisu prihvatili nijedan od podnetih amandmana, a Odbor je podneo tri svoja amandmana, i to na članove 3, 16. i 18. Predloga zakona, koje je predstavnica predlagača, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović prihvatila na sednici Odbora. Na Predlog zakona o izmeni Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara podnet je jedan amandman, koji Vlada i Odbor nisu prihvatili. Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Zoran Bojanić, Goran Kovačević, Duško Tarbuk, Sonja Vlahović, Veroljub Arsić, dr Milorad Mijatović, Zoltan Pek, Zoran Despotović, Đorđe Kosanić, Snežana B. Petrović i Milan Lapčević.

79. sednica Odbora za finansije, republiči budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

21.06.2019.
Na sednici od 21. juna 2019. godine, članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava razmotrili su, u načelu, Predlog zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima radi realizacije Projekta izgradnje infrastrukturnog koridora autoputa E-761, deonica Pojate-Preljina i Predlog zakona o izmeni Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara. Članovi Odbora prihvatili su predlog predsednice Odbora dr Aleksandre Tomić da se obavi zajednički načelni pretres o oba predloga zakona. Predloge zakona su obrazložili predstavnici predlagača Miodrag Poledica, državni sekretar Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i predstavnica Ministarstva finansija. Odbor je nakon rasprave prihvatio u načelu predloge zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima radi realizacije Projekta izgradnje infrastrukturnog koridora autoputa E-761, deonica Pojate-Preljina i o izmeni Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara. Članovi Odbora odlučili su da izvestilac Odbora na sednici Narodne skupštine bude član Odbora Veroljub Arsić. Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Srbislav Filipović, Zoran Bojanić, Goran Kovačević, Momo Čolaković, dr Milorad Mijatović, Tanja Tomašević Damnjanović, Arpad Fremond, Vojislav Vujić, Duško Tarbuk, Đorđe Milićević, Sonja Vlahović i Zoran Despotović.

78. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

13.06.2019.
Na sednici od 13. juna 2019. godine, članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava razmotrili su Izveštaj o radu Agencije za borbu protiv korupcije za 2018. godinu sa Izveštajem o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine i Akcionim planom za njeno sprovođenje. Izveštaj je predstavio direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić, a nakon rasprave, članovi Odbora su utvrdili Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja i uputili ga Narodnoj skupštini na razmatranje i odlučivanje. U nastavku sednice, članovi Odbora razmotrili su i prihvatili Zaključak Državne revizorske institucije kojim se ispravljaju tehničke greške u Izveštaju o radu Državne revizorske institucije za 2018. godinu. Članovi Odbora obavili su i razgovor sa kandidatima za izbor člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić navela je da je 3. juna ove godine obavljeno testiranje svih prijavljenih kandidata i iznela podatke o osvojenim bodovima na testiranju. U nastavku rada obavljen je razgovor sa kandidatima i to: Mersihom Marković, Draganom Stanković Nikolić i Vladimirom Stanićem. Nakon razgovora sa kandidatima Odbor je utvrdio Predlog odluke o izboru člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki predloživši Mersihu Marković i Predlog odluke uputio Narodnoj skupštini na razmatranje i odlučivanje. Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Zoltan Pek, Veroljub Arsić, Srbislav Filipović, Miljan Damjanović, Olivera Pešić, Sonja Vlahović, Zoran Bojanić, Đorđe Kosanić, Goran Kovačević, Momo Čolaković, dr Milorad Mijatović, prof. dr Vladimir Marinković, Zoran Despotović i Milan Lapčević.

77. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

03.06.2019.
Članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava su na sednici, održanoj 3. juna, utvrdili pitanja za test provere stručne osposobljenosti iz oblasti javnih nabavki kandidata za izbor člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Članovi Odbora su na sednici odlučili i da se rok za poslaničke grupe za dostavu predloga kandidata za izbor člana Komisije za hartije od vrednosti produži za 30 dana. Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Goran Kovačević, Srbislav Filipović, Momo Čolaković, Tanja Tomašević Damnjanović, Zoran Bojanić, Milan Lapčević i dr Milorad Mijatović.

76. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

30.05.2019.
Članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava održali su 30. i 31. maja 2019. godine, 76. sednicu van sedišta u Kruševcu, na kojoj im je predstavljen Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja Grada Kruševca i efekti sprovedenih preporuka DRI. Prvog dana rada 30. maja, sednici su prisustvovali gradonačelnica Grada Kruševca Jasmina Palurović, kao i predsednik Državne revizorske institucije dr Duško Pejović sa saradnicima. Gradonačelnica Kruševca Jasmina Palurović je u pozdravnom obraćanju članovima Odbora i predstavnicima DRI, izrazila zadovoljstvo što se sednica ovog odbora održava u Kruševcu. Ukazala je da je od 2015. godine Grad Kruševac uveo programsko budžetiranje, kao i da je od 2018. godine uvedeno iskazivanje rodnih indikatora, u skladu sa postepenim uvođenjem rodno odgovornog budžetiranja. Gradonačelnica Kruševca je navela da su, prethodne godine, prilikom pripreme budžeta, konsultovani građani mesnih zajednica, kao i da je o nacrtu budžeta za 2019. godinu sprovedena javna rasprava. Palurović je članovima Odbora ukazala i da od 2018. godine, gradski odbornici preko javnog budžetskog portala mogu da prate proces pripreme i izvršenja lokalnog budžeta i da aktivnije učestvuju u njegovom kreiranju i dodala da je plan da taj portal postane dostupan svim građanima. Predsednik DRI dr Duško Pejović je naveo da je Kruševac jedan od gradova koji je primer napretka u radu nakon saradnje sa DRI i izneo je očekivanja da će i ovogodišnja revizija to potvrditi. Članovima Odbora detaljno je predstavio rezultate revizije finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja Grada Kruševca, kao i efekte sprovedenih preporuka DRI. U nastavku rada, razmotren je Izveštaj Pododbora za razmatranje izveštaja o obavljenim revizijama Državne revizorske institucije o razmatranju sektorskih izveštaja Državne revizorske institucije. Sektorske izveštaje predstavili su revizori DRI, a Pododbor je predložio Odboru da ih prihvati, što su članovi Odbora i učinili. U nastavku rada, 31. maja, Odbor je razmotrio Izveštaj o radu Državne revizorske institucije za 2018. godinu, koji je obrazložio predsednik DRI dr Duško Pejović. On je članovima Odbora detaljno predstavio sprovedene revizije, izražena mišljenja i date zaključke o tim revizijama, posebno se osvrnuvši na izražena negativna mišljenja. Ukazao je na ukupno utvrđene greške i nepravilnosti, koje su utvrđene u postupcima revizije. Pejović je predstavio i preduzete mere subjekata revizije u 2018. godini, na osnovu preporuka koje je DRI dala 2017. godine. Nakon rasprave, članovi Odbora utvrdili su Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Državne revizorske institucije za 2018. godinu, koji upućuju Narodnoj skupštini na razmatranje i usvajanje. Ova sednica Odbora održana u okviru projekta „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine, druga faza“, koji sprovode Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Narodna skupština Republike Srbije, a finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC).

75. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

16.05.2019.
Na sednici od 16. maja 2019. godine, članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava obavili su razgovor sa predstavnicima Misije MMF povodom druge revizije Aranžmana u okviru Instrumenta za koordinaciju politika (PCI) i konsultacije po članu 4. Statuta MMF. Delegaciju MMF predvodio je šef Misije Žan Kes Martejn (Jan Kees Martijn), koji je istakao da je ova poseta Srbiji organizovana povodom druge revizije programa MMF i Srbije, ali je bazirana i na razgovorima o članu 4. Statuta MMF, sa ciljem da se razmotri ekonomija svake zemlje članice, analizira ekonomija i sagledaju ekonomski prioriteti za naredni period. On je ukratko predstavio program članovima Odbora, nakon čega je usledila diskusija. U delegaciji Misije MMF bili su, pored šefa Misije, Sebastian Sosa (Sebastian Sosa), stalni predstavnik za Srbiju, kao i Pjetro Dalari (Pietro Dallari), Julijana Arajo (Juliana Araujo), Martina Marinkov, Desanka Obradović i Marko Paunović. Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Zoran Bojanić, Goran Kovačević, Veroljub Arsić, Momo Čolaković, dr Milorad Mijatović, Olivera Pešić, Srbislav Filipović i Sonja Vlahović, kao i narodni poslanik mr Dejan Radenković, koji nije član Odbora.

74. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

14.05.2019.
Na sednici od 14. maja 2019. godine, članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava razmotrili su više predloga zakona koji su predloženi za dnevni red Pete sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2019. godini. Članovi Odbora prihvatili su predlog predsednice Odbora dr Aleksandre Tomić da se obavi zajednički pretres o svim tačkama dnevnog reda sednice. Razmotreni su Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije, za deonicu Novi Sad-Subotica-državna granica (Kelebija), između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao zajmoprimca i kineske Export-Import banke, kao zajmodavca, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E-763, deonica Preljina-Požega, između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao zajmoprimca i kineske Export-Import banke, kao zajmodavca, Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Partnerstvo za lokalni razvoj između Republike Srbije i Evropske investicione banke, Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora - Okvir za jačanje otpornosti lokalne infrastrukture, između Republike Srbije i Evropske investicione banke, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat modernizacije poreske administracije) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat unapređenja trgovine i saobraćaja Zapadnog Balkana uz primenu višefaznog programskog pristupa) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat unapređenja usluga elektronske uprave) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 1981 (2018) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za finansiranje javnog sektora - unapređenje infrastrukture u oblasti zdravstvene zaštite u Srbiji. Predložene zakone članovima Odbora obrazložili su predstavnici predlagača Ana Tripović, direktorka Uprave za javni dug, Vidoje Jevremović, pomoćnik direktora Poreske uprave i Imre Kere, pomoćnik ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Nakon rasprave članovi Odbora prihvatili su predložene zakone. Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Zoran Bojanić, Goran Kovačević, Veroljub Arsić, Zoltan Pek, Momo Čolaković, dr Milorad Mijatović, Olivera Pešić, Vojislav Vujić, Srbislav Filipović i Zoran Despotović.

73. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

13.05.2019.
Razmotren je Izveštaj o radu Državne revizorske institucije za 2018. godinu, a razmotreni su i prihvaćeni Izveštaj o radu Fiskalnog saveta za 2017. godinu i Izveštaj o radu Fiskalnog saveta za 2018. godinu. Takođe, Odbor je dao saglasnost na Predlog pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnim službama Fiskalnog saveta i usvojio Godišnji izveštaj Komisije za hartije od vrednosti za 2018. godinu i Drugu izmenu finansijskog plana Komisije za hartije od vrednosti za 2018. godinu, kao i Finansijski plan Komisije za hartije od vrednosti za 2019. godinu. Odbor je usvojio i Izveštaj o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine i Izveštaj o sprovedenom nadzoru nad primenom Zakona o javnim nabavkama za 2018. godinu Uprave za javne nabavke. Izveštaje, finansijske planove i druga akta članovima Odbora obrazložili su predstavnici ovih institucija i to: Dušan Pejović, predsednik Saveta DRI, Vladimir Vučković i Nikola Altiparmakov, članovi Fiskalnog saveta, Marko Janković, predsednik Komisije za hartije od vrednosti, Hana Hukić, predsednica Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, kao i Sandra Damčević, v.d. direktora Uprave za javne nabavke. U nastavku sednice Odbor je utvrdio principe za sprovođenje testiranja kandidata za izbor člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i odlučio da se testiranje kandidata obavi 3. juna 2019. godine u 11 časova. Takođe, Odbor je odlučio da pokrene postupak za izbor člana Komisije za hartije od vrednosti i uputi poziv poslaničkim grupama u Narodnoj skupštini da do 28. maja 2019. godine dostave predloge kandidata za člana Komisije za hartije od vrednosti. Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Zoran Bojanić, Goran Kovačević, Sonja Vlahović, Veroljub Arsić, Zoltan Pek, Momo Čolaković, dr Milorad Mijatović, Gorica Gajić, Olivera Pešić, Vojislav Vujić, Milorad Mirčić i Zoran Despotović.

72. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

23.04.2019.
Na sednici od 23. aprila 2019. godine, članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava razmotrili su, u pojedinostima, Predlog zakona o konverziji stambenih kredita u švajcarskim francima i Predlog zakona o dopuni Zakona o budžetskom sistemu. Na Predlog zakona o konverziji stambenih kredita u švajcarskim francima podneto je 27 amandmana. Vlada i Odbor nisu prihvatili podnete amandmane. Odbor je podneo i jedan svoj amandman i to na član 11. Predloga zakona. Narodni poslanici podneli su ukupno šest amandmana na Predlog zakona o dopuni Zakona o budžetskom sistemu, koje Vlada i Odbor nisu prihvatili. Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Zoran Bojanić, Goran Kovačević, Sonja Vlahović, Srbislav Filipović, Veroljub Arsić, Snežana B. Petrović, Duško Tarbuk i prof. dr Vladimir Marinković.

71. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

17.04.2019.
Na sednici od 17. aprila 2019. godine, članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava razmotrili su nekoliko predloga zakona, koji su predloženi za dnevni red Četvrte sednice Narodne skupštine Republike Srbije u 2019.godini. Članovi Odbora prihvatili su predlog predsednice Odbora dr Aleksandre Tomić da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o svim tačkama dnevnog reda, u skladu sa članom 76. Poslovnika Narodne skupštine. Odbor je razmotrio u načelu Predlog zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima i Predlog zakona o dopuni zakona o budžetskom sistemu, a razmotreni su i predlozi zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o regulisanju duga Republike Srbije prema Češkoj Republici, o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Rondex Finance, Inc. o regulisanju neizmirenog duga Republike Srbije prema Rondex Finance, Inc. iz perioda klirinškog načina plaćanja, o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o aktivnostima Francuske agencije za razvoj i institucije PROPARCO u Srbiji i o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad, po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom kroz ulaganje u kapital akcionarskog društva South Stream Serbia AG, Zug, Švajcarska. Predložene zakone obrazložila je predstavnik predlagača Slavica Savičić, državni sekretar Ministarstva finansija. Nakon rasprave, članovi Odbora prihvatili su sve predloge zakona. Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Zoran Bojanić, Olivera Pešić, Goran Kovačević, Sonja Vlahović, dr Milorad Mijatović, Srbislav Filipović, Veroljub Arsić, Snežana B. Petrović i Milorad Mirčić.

70. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

16.04.2019.
Na sednici od 16. aprila 2019. godine, članovima Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava predstavljena je OECD/SIGMA prezentacija „Kolegijalni pregled vrhovne revizorske institucije i njegov značaj za odgovornost i transparentnost“. Pre same prezentacije, predsednik Saveta Državne revizorske institucije dr Duško Pejović istakao je da je za kontrolu rada DRI nadležna Narodna skupština, kojoj DRI redovno i u roku dostavlja sve svoje izveštaje. Pokazatelj odgovornosti u radu jeste i kontrola, a to institut kolegijalnog pregleda jeste, naveo je Pejović. On je dodao da kolegijalni pregled predstavlja eksternu ocenu rada DRI, koju sprovode stručnjaci drugih vrhovnih revizorskih institucija, na osnovu međunarodnih smernica ISSAI, koje su ustanovljene još 2010.godine. Pejović je naveo i da ga raduje što će danas SIGMA predstaviti principe na kojima kolegijalni pregled počiva i ocenio da isti predstavlja posvećenost institucije da nastavi sa uspešnim radom. Takođe, Pejović je istakao da je ovo prvi put za 12 godina da se u DRI vrši ovakav vid kontrole. Instiut kolegijalnog pregleda pod nazivom „Kolegijalni pregled vrhovne revizorske institucije i njegov značaj za odgovornost i transparentnost“ predstavio je ispred OECD i SIGME Alister Svorbrik (Alastair Swarbrick), koji je istakao važnost međunarodnih standarda ISSAI, koji naglašavaju principe dobrog upravljanja i kontrolu poštovanja principa u DRI, ali i omogućavaju da se instituciji pruži podrška za unapređenje rada. Ključni mehanizam je da se sprovedu kolegijalni pregledi i da se predstavi šta će biti urađeno u DRI do kraja godine. Svorbrik je naveo i da se tokom samog procesa može poboljšati kredibilitet institucije i njen rad usaglasiti sa međunarodnim standardima. On je predstavio koristi koje će DRI imati od kolegijalnog pregleda, a to su pre svega identifikovanje jakih i slabih strana, izazova koji utiču na učinak, podstreka za unapređenje rada i drugo. Takođe, od kolegijalnog pregleda postoje i koristi za sam skupštinski Odbor, a to je postizanje poverenja u rad i izveštaje DRI, podsticanje razvoja DRI, uverenje da DRI odgovorno troši resurse, kao i da pomogne Odboru u nezavisnoj oceni prilikom razmatranja godišnjeg budžeta i izveštaja o radu DRI. Svorbrik je naglasio da je cilj SIGME da pomogne DRI da se unapredi i razvija i u daljem izlaganju predstavio je pristup koji će imati tokom izrade kolegijalnog pregleda. On je posebno podvukao da kolegijalni pregled nije revizija, već ocena i predstavlja merilo za DRI. Članovima Odbora predstavljena su merila, odnosno, kriterijumi za ocenu DRI i obuhvat kolegijalnog pregleda, koji će u ovom izveštaju biti fokusiran na organizacioni sistem i profesionalne kapacitete DRI i na rezultate i ishode. Na kraju DRI će dobiti preporuke, koje će joj pomoći da unapredi svoj rad, zaključio je Svorbrik. On je predstavio i način izveštavanja o kolegijalnom pregledu gde je akcenat na preporukama, odnosno, komentarima DRI koji će biti integrisani u izveštaj, nakon čega će isti biti predstavljen kako DRI, tako i Narodnoj skupštini. Period u kome će se ceo proces obaviti je od marta 2019.godine do početka 2020.godine, naveo je Svorbrik. Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Zoran Bojanić, Olivera Pešić, Momo Čolaković, Goran Kovačević, Sonja Vlahović, dr Milorad Mijatović, Milan Lapčević, Srbislav Filipović, Vojislav Vujić, Zoran Despotović i Veroljub Arsić.

69. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

27.03.2019.
Na sednici održanoj 27. marta 2019. godine, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o potvrđivanju Akta o osnivanju Azijske infrastrukturne investicione banke (AIIB). Predlog zakona obrazložila je Ana Tripović, vršilac dužnosti direktora Uprave za javni dug i istakla da učlanjenjem Srbije u AIIB, omogućava pristup povoljnijim kreditnim sredstvima za finansiranje infrastrukturnih projekata, kao i projekata iz oblasti energetike, telekomunikacija i zaštite životne sredine i dodala da će AIIB zemljama članicama odobravati povoljne zajmove. Banka ima međunarodni karakter i broji 93 države članice. Sedište banke je u Pekingu. Članovi Odbora su, većinom glasova, predložili Narodnoj skupštini da prihvati Predlog zakona o potvrđivanju Akta o osnivanju Azijske infrastrukturne investicione banke. U nastavku sednice, članovi Odbora, većinom glasova, doneli su Odluku o pokretanju postupka za utvrđivanje predloga za izbor člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Članovi Odbora su doneli i Odluku o obrazovanju Radne grupe za sprovođenje postupka za izbor člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, koja će biti u sledećem sastavu: predsedavajući Veroljub Arsić i članovi Goran Ćirić, prof. dr Milorad Mijatović, Milan Lapčević i Goran Kovačević. Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Đorđe Kosanić, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Goran Kovačević, Srbislav Filipović, Momo Čolaković, Zoltan Pek, Tanja Tomašević Damnjanović, Zoran Despotović i Zoran Bojanić.