107. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

24.02.2020.

Članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava su, na sednici od 24.februara, razmotrili u načelu Predlog zakona o igrama na sreću.

Predlog zakona obrazložila je predstavnik predlagača Slavica Savičić, državni sekretar Ministarstva finansija. Članovi Odbora su nakon rasprave prihvatili dva amandmana koje je Vlada podnela na članove 5. i 11. Predloga zakona i predložili Narodnoj skupštini da prihvati Predlog zakona sa predloženim amandmanima u načelu.

Odbor je razmotrio u zajedničkom jedinstvenom pretresu i Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji – faza I) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj i Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o međunarodnom ostvarivanju izdržavanja dece i drugih članova porodice, koje je takođe obrazložila predstavnik predlagača Slavica Savičić, državni sekretar Ministarstva finansija.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Zoran Bojanić, Sonja Vlahović, Momo Čolaković, Olivera Pešić, Goran Kovačević, Tanja Tomašević Damnjanović, Miljan Damjanović, Zoltan Pek i Đorđe Milićević.

Prisutni članovi

...

Zoran Bojanić

Srpska napredna stranka
...

Sonja Vlahović

Srpska napredna stranka
...

Momo Čolaković

Partija ujedinjenih penzionera Srbije
...

Olivera Pešić

Srpska napredna stranka
...

Goran Kovačević

Srpska napredna stranka
...

Tanja Tomašević Damnjanović

Srpska napredna stranka
...

Miljan Damjanović

Srpska radikalna stranka
...

Zoltan Pek

Savez vojvođanskih Mađara
...

Đorđe Milićević

Socijalistička partija Srbije
Poslednji put ažurirano: 24.02.2020, 09:23