95. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

27.11.2019.

Članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava su na sednici od 27.novembra razmotrili više predloga akata koji su predloženi za dnevni red Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2019.godini.

Odbor je usvojio predlog predsednice Odbora da se obavi zajednički i jedinstveni pretres o tačkama 1. do 9. dnevnog reda sednice u skladu sa članom 76. Poslovnika Narodne skupštine.

Na sednici su razmotreni Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2019. godinu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, koje su članovima Odbora obrazložile predstavnice predlagača, državne sekretarke Ministarstva finansija Jelena Tanasković i Slavica Slavičić, kao i direktor Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika Radan Kostić.

Nakon rasprave Odbor je prihvatio sva predložena akta, nakon čega je razmotren Izveštaj Radne grupe za utvrđivanje ispunjenosti uslova u postupku predlaganja kandidata za izbor predsednika i četiri člana Saveta Komisije za kontrolu državne pomoći. Predsednik Radne grupe dr Milorad Mijatović predstavio je Izveštaj podsetivši da je Radna grupa 20. novembra izvršila uvid u dospele prijave i prateću dokumentaciju i zaključila da je na konkurs pristiglo 17 blagovremenih prijava, od kojih dve nisu u skladu sa uslovima iz javnog konkursa, dok 15 ispunjavaju uslove. Odbor je prihvatio Izveštaj Radne grupe i odlučio da će razgovor sa kandidatima koji ispunjavaju uslove da uđu u dalju proceduru biti obavljen 3. decembra 2019. godine u 12 časova.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Zoran Bojanić, Olivera Pešić, Srbislav Filipović, Goran Kovačević, Zoltan Pek, Tanja Tomašević Damnjanović, Sonja Vlahović, Momo Čolaković, dr Milorad Mijatović, Zoran Despotović i Vladimir Đurić.

Prisutni članovi

...

Zoran Bojanić

Srpska napredna stranka
...

Olivera Pešić

Srpska napredna stranka
...

Srbislav Filipović

Srpska napredna stranka
...

Goran Kovačević

Srpska napredna stranka
...

Zoltan Pek

Savez vojvođanskih Mađara
...

Tanja Tomašević Damnjanović

Srpska napredna stranka
...

Sonja Vlahović

Srpska napredna stranka
...

Momo Čolaković

Partija ujedinjenih penzionera Srbije
...

Milorad Mijatović

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Zoran Despotović

Srpska radikalna stranka
...

Vladimir Đurić

Stranka moderne Srbije
Poslednji put ažurirano: 02.12.2019, 10:47