Otvoreni Parlament | Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2019. godinu

Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2019. godinu

Tip akta: Odluka

Oblast: Finansije

Status: Predložen

Predlagač: Vlada

Pon
04.11.2019

Predlog akta

[pdf] 

Pon
04.11.2019

Ulazak u proceduru

1%
2%
0%
Poslednji put ažurirano: 10.11.2019, 13:57