AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do


[pdf] 
Datum predloga: 14.01.2020.
Predlagač: Visoki savet sudstva

[pdf] 
Datum predloga: 09.01.2020.
Predlagač: Visoki savet sudstva

[pdf] 
Datum predloga: 18.12.2019.
Predlagač: Visoki savet sudstva[pdf] 
Datum predloga: 02.12.2019.
Predlagač: Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

[pdf] 
Datum predloga: 02.12.2019.
Predlagač: Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

[pdf] 
Datum predloga: 02.12.2019.
Predlagač: Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava


[pdf] 
Datum predloga: 02.12.2019.
Predlagač: Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Nijedan akt nije pronađen.