AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do

[pdf] 
Datum predloga: 27.03.2023.
Predlagač: Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu


[pdf] 
Datum predloga: 10.03.2023.
Predlagač: Visoki savet sudstva


[pdf] 
Datum predloga: 17.10.2019.
Predlagač: Neko drugi...
[pdf] 
Datum predloga: 10.05.2019.
Predlagač: Neko drugi...