AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do


[pdf] 
Datum predloga: 07.11.2019.
Predlagač: Zaštitnik građana


[pdf] 
Datum predloga: 30.10.2019.
Predlagač: Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

[pdf] 
Datum predloga: 28.10.2019.
Predlagač: Visoki savet sudstva

[pdf] 
Datum predloga: 17.10.2019.
Predlagač: Visoki savet sudstva


[pdf] 
Datum predloga: 01.07.2019.
Predlagač: Odbor za kulturu i informisanje[pdf] 
Datum predloga: 13.05.2019.
Predlagač: Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Nijedan akt nije pronađen.