AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do
[pdf] 
Datum predloga: 23.07.2021.
Predlagač: Guverner Narodne banke

[pdf] 
Datum predloga: 15.07.2021.
Predlagač: Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - za našu decu"

[pdf] 
Datum predloga: 15.07.2021.
Predlagač: Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - za našu decu"

[pdf] 
Datum predloga: 03.03.2020.
Predlagač: Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravuNijedan akt nije pronađen.