AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do
[pdf] 
Datum predloga: 19.10.2021.
Predlagač: Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

[pdf] 
Datum predloga: 13.10.2021.
Predlagač: Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu


[pdf] 
Datum predloga: 07.10.2021.
Predlagač: Poslanička grupa SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE (SPS)

[pdf] 
Datum predloga: 03.03.2020.
Predlagač: Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu


Nijedan akt nije pronađen.