AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do
Nijedan akt nije pronađen.

[pdf] 
Datum predloga: 17.10.2019.
Predlagač: Neko drugi...[pdf] 
Datum predloga: 10.05.2019.
Predlagač: Neko drugi...