Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara

Sažetak

Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje oružja (u daljem tekstu: Zakon) reguliše poreze na upotrebu, držanje i nošenje dobara, i to:
1) porez na upotrebu motornih vozila;
2) porez na upotrebu plovila;
3) porez na upotrebu vazduhoplova;
4) porez na registrovano oružje.


IZMENE U OBLASTI POREZA NA REGISTROVANO ORUŽJE

Osnovni razlog za izmenu i dopunu Zakona predstavlja neophodnost njegovog usaglašavanja sa zakonom kojim se uređuju oružje i municija.

S tim u vezi, činjenice od uticaja na oporezivanje porezom na registrovano oružje vezuju se za registrovanje oružja. Naime, obaveza plaćanja poreza na registrovano oružje nastaje danom registracije oružja. Takođe, uvodi se definicija pojma registrovano oružje, pod kojim se podrazumeva oružje za koje je nadležni organ izdao ispravu (oružni list, odnosno dozvolu i sl.) za držanje, ili za držanje i nošenje oružja, ili za nošenje oružja, u skladu sa zakonom kojim se uređuju oružje i municija, odnosno ispravu u skladu sa zakonom koji je važio do dana početka primene zakona kojim se uređuju oružje i municija čija važnost nije prestala.

Registrovano oružje čiji je nestanak prijavljen nadležnom organu koje je evidentirano kao pasivizirano izuzima se od oporezivanja u periodu od dana prijave nestanka zaključno sa danom koji prethodi danu vraćanja nađenog oružja vlasniku, kako bi se period za koji se porez plaća usaglasio sa periodom u kome obveznik poseduje registrovano oružje.

S obzirom na to da se, prema važećim propisima kojima se uređuju oružje i municija, isprava za nošenje oružja ne izdaje se za određeni komad oružja, već određenom licu, pri čemu to lice može da nosi samo taj jedan komad oružja bez mogućnosti da se, ako je vlasnik više komada oružja opredeli koje od tih će oružja nositi, Zakon uvodi novinu da ova lica porez na registrovano oružje za prvi komad oružja plaćaju u iznosu propisanom za nošenje, a za preostale komade u iznosu propisanom za držanje oružja.

Istovremeno se preciziraju i pojedine odredbe kojima se uređuje obaveza Ministarstva unutrašnjih poslova da Poreskoj upravi dostavi podatke od značaja za utvrđivanje poreza na registrovano oružje, kao i nadležnost organizacionih jedinica Poreske uprave za utvrđivanje tog poreza.

IZMENE U OBLASTI POREZA NA UPOTREBU MOTORNIH VOZILA

Kao jedna od mera unapređenja standarda u oblasti zaštite životne sredine, odnosno ekološki odgovornijeg ponašanja, uvodi se poreskog oslobođenje za vozila čiji je jedan od pogona električni (hibridna vozila). Osim toga, uvodi se oslobođenje od poreza na upotrebu plovila – za plovila za koja je obveznik poreza ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 109
Protiv: 105
109%
105%
0%
Poslednji put ažurirano: 12.08.2022, 18:08