99. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

10.12.2019.

Članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava su, na sednici od 10. decembra, razmotrili u načelu predloge zakona o završnim računima budžeta od 2002. do 2018. godine.

Članovi Odbora prihvatili su predlog predsednice Odbora da se obavi zajednički načelni pretres o svim tačkama dnevnog reda sednice.

Sednici su prisustvovali ministar finansija Siniša Mali sa saradnicima, kao i predsednik Saveta Državne revizorske institucije Duško Pejović sa saradnicima i predstavnici Parlamentarne budžetske kancelarije. Članovi Odbora dobili su mišljenje Fiskalnog saveta i Parlamentarne budžetske kancelarije na sve predloge zakona.

Predloge zakona obrazložio je predstavnik predlagača, ministar finansija Siniša Mali, a izveštaje o predlozima zakona podneo je predsednik Saveta DRI Duško Pejović.

Nakon rasprave članovi Odbora prihvatili su svih 17 predloga zakona u načelu.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Tanja Tomašević Damnjanović, Sonja Vlahović, Gorica Gajić, Zoltan Pek, Goran Kovačević, Duško Tarbuk, Vojislav Vujić i Snežana B. Petrović.

Prisutni članovi

...

Zoran Bojanić

Srpska napredna stranka
...

Srbislav Filipović

Srpska napredna stranka
...

Tanja Tomašević Damnjanović

Srpska napredna stranka
...

Sonja Vlahović

Srpska napredna stranka
...

Gorica Gajić

Nova Demokratska stranka Srbije
...

Zoltan Pek

Savez vojvođanskih Mađara
...

Goran Kovačević

Srpska napredna stranka
...

Duško Tarbuk

Nova Demokratska stranka Srbije Srpska napredna stranka
...

Vojislav Vujić

Jedinstvena Srbija
...

Snežana B. Petrović

Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda
Poslednji put ažurirano: 10.12.2019, 13:14