Druga sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu i energetiku

25.07.2016.

Na sednici Odbora, održanoj 25. jula, članovi Odbora razmatrali su Godišnji Izveštaj o radu Agencije za energetiku za 2015. godinu.

Godišnji izveštaj predstavio je i obrazložio predsednik Saveta Agencije za energetiku Ljubo Maćić, upoznavši članove Odbora sa ključnim elementima energetskog sektora. Izneo je podatak da je u 2015. godini potrošnja električne energije u odnosu na prethodnu godinu povećana za 3,1 odsto, a potrošnja prirodnog gasa za 3 odsto. Potrošnja je porasla i u toplanama i domaćinstvima, a opala u industriji, naveo je Maćić.
Dodao je da je sigurnost snabdevanja električnom energijom, prirodnim gasom i derivatima nafte u 2015. godini bila zadovoljavajuća, a tome je doprinela povećana proizvodnja rudnika uglja i bolji rad termoelektrana, kao i da je u 2015. godini po prvi put omogućeno domaćinstvima da sami biraju snabdevača električne energije na slobodnom tržištu.

Za dugoročnu energetsku stabilnost je bitno i promišljeno prilagođavanje energetike Srbije globalnim i EU zahtevima koji su u vezi sa zaštitom planete i u skladu sa rezultatima Konferencije UN o klimatskim promenama, naveo je predsednik Saveta.

On je upoznao članove Odbora da je osnovano organizovano tržište, SEEPEX – berza električne energije i dodao da će sve veći deo aktivnosti Agencije u narednom periodu, a u skladu sa Zakonom, biti usmeren na postupanje energetskih subjekata prema kupcima i na zaštitu prava i interesa kupaca energije.

Mićić je naveo da se finansijsko poslovanje Agencije za 2015. godinu odvijalo u skladu sa finansijskim planom kojim su utvrđeni ukupni prihodi i rashodi Agencije, uključujući i rezerve za nepredviđene izdatke.

Nakon diskusije koja je usledila, članovi Odbora većinom glasova prihvatili su Izveštaj o radu Agencije za energetiku za 2015. godinu.

U nastavku sednice doneta je Odluka o prestanku mandata članu Saveta Komisije za zaštitu konkurencije Ivanu Ugrinu, ispunjenjem uslova za starosnu penziju.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Snežana B. Petrović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: dr Aleksandra Tomić, Dragomir Karić, Blaža Knežević, Radmilo Kostić, Jelena Mijatović, Zoran Bojanić, Snežana R. Petrović, Ivan Manojlović, Tomislav Ljubenović, Branislav Mihajlović, Dejan Nikolić, Gorica Gajić, Vojislav Vujić i Snežana Paunović.

Prisutni članovi

...

Aleksandra Tomić

Srpska napredna stranka
...

Dragomir Karić

Pokret snaga Srbije
...

Radmilo Kostić

Srpska napredna stranka
...

Jelena Mijatović

Srpska napredna stranka
...

Zoran Bojanić

Srpska napredna stranka
...

Snežana R. Petrović

Srpska narodna partija
...

Ivan Manojlović

Srpska napredna stranka
...

Tomislav Ljubenović

Srpska radikalna stranka
...

Dejan Nikolić

Demokratska stranka
...

Gorica Gajić

Demokratska stranka Srbije
...

Vojislav Vujić

Jedinstvena Srbija
...

Snežana Paunović

Socijalistička partija Srbije
...

Snežana B. Petrović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije
Poslednji put ažurirano: 29.11.2016, 13:28