TOMISLAV LJUBENOVIĆ

Srpska radikalna stranka

Rođen 2. maja 1951. godine u Leskovcu.

Po profesiji je inženjer metalurgije. Tomislav je izabran za člana Predsedničkog kolegijuma Srpske radikalne stranke i za funkciju predsednika Jablaničkog okružnog odbora.

Bio je poslanik u skupštinskim sazivima 2007-2008. i 2008-2012.godine.

Na izborima održanim 24. aprila 2016. godine ponovo postaje narodni poslanik.
Poslednji put ažurirano: 20.05.2019, 12:56

Osnovne informacije

Statistika

  • 126
  • 2
  • 4 postavljeno / 0 odgovoreno

Pitanja građana

Poziv poslanicima i poslanicama da podrže amandmane organizacije CRTA

čeka se odgovor 4 godine i 4 meseca i 17 dana

Poštovani gospodine Ljubenoviću, U proceduri Narodne skupštine Republike Srbije nalaze se dva predloga zakona od velikog značaja za izborni proces - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju ko...

Pitanje udruženja u vezi uzgoja životinja isključivo radi proizvodnje krzna

čeka se odgovor 5 godina i 7 meseci i 12 dana

Poštovani, Pišem Vam u ime udruženja Sloboda za životinje, a povodom pitanja zakonske zabrane uzgoja životinja isključivo radi krzna koje je trenutno aktuelno u našoj zemlji. Zanima me kakav je Vaš stav po pitanju uzgoja životinja isključivo radi krzna u Srbiji i kako biste glasali ukolik...

Pismo za narodne poslanike- pitanja za Vladu

čeka se odgovor 6 godina i 5 meseci i 21 dan

Poštovani/a, Obraćamo Vam se, kao predstavniku/ci građana, da na sednici za postavljanje poslaničkih pitanja poslednjeg četvrtka u mesecu (26. oktobra 2017. godine), iskoristite vaše poslaničko pravo i postavite ova pitanja predstavnicima Vlade Republike Srbije u ime nas građana.

VIDI SVE POSTAVI PITANJE

Prvo redovno zasedanje , 02.03.2020.

Hvala, predsedavajuća.

Podneo sam Predlog zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom da se priloži u dnevni red. Finansijska podrška porodici sa decom u vidu ostvarivanja prava iz ovog zakona doprinela bi poboljšanju uslova za zadovoljenje osnovnih potreba dece u porodici sa decom koja nisu u mogućnosti da to samostalno postignu, a broj takvih porodica je sve veći.

Usvajanjem predloženih izmena i dopuna bile bi stavljene van snage diskriminatorske odredbe važećeg zakona kojima je definisano da se pravo na dečiji i roditeljski dodatak ostvaruje samo za prvo, drugo, treće i četvrto dete. Svako dete bez obzira na red rođenja mora biti ravnopravno tretirano svim pravnim propisima Republike Srbije.

Za produženje vremenskog perioda i isplate roditeljskom dodatka i to: za treće dete do navršene 18 godine života, umesto dosadašnjih 10 godina života; za četvrto dete do navršene 18 godine života, umesto dosadašnjih 10 godina života; za peto dete i svako naredno dete za koje se do sad nije moglo ostvariti pravo na roditeljski dodatak do navršene 18 godine života. Time bi se obezbedila delimična finansijska sigurnost porodice sa više dece.

Na način kako SRS predlaže ovim izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, usvajanjem ovih izmena i dopuna stvorila bi se osnova za podsticaj rađanja više dece i za finansijsko osnaživanje porodica sa decom koje bi motivisalo roditelje da ostanu u Srbiji, da se zaustavi trend masovnog odlaska iz Srbije.

Demografski problemi su veliki, a jedan od najvećih je nedovoljan broj novorođene dece. Broj novorođenih je mnogo niži od broja preminulih, što je dovelo do negativnog prirodnog priraštaja. Kada tome dodamo i masovni odlazak mladih i sredovečnih ljudi, jasno je da bi vlast morala hitno da reaguje ukoliko želi da se situacija malo popravi. Ukoliko nastavi da se oglušuje o ovakve naše predloge znači da vlasti nije bitno kakva će biti budućnost Srbije.

Što se tiče finansijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog zakona, stav SRS je da treba napraviti trajnu preraspodelu sredstava u budžetu Republike Srbije, i to tako što će se konačno prestati sa finansiranjem raznih nevladinih organizacija i taj novac opredeliti za isplatu dečijeg i roditeljskog dodatka, a na način kako SRS predlaže ovim izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodica sa decom.

Usvajanjem ovih izmenama i dopuna stvorila bi se osnova za podsticaj rađanja više dece i za finansijsko osnaživanje porodice sa decom koja bi motivisala roditelje…

Dvadeset šesto vanredno zasedanje , 29.02.2020.

Hvala, predsedavajući.

Poslanička grupa SRS podnela je ovaj amandman na Predlog zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji i predložili smo izmenu člana 9.

Član 9. odnosi se na načelo poverljivosti i u njegovom stavu 4. je definisano da se u postupku, u kome se utvrđuju činjenice o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji, primenjuju propisi koji uređuju zaštitu podataka o ličnosti, tajnosti podataka, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Mi smo našim amandmanom predložili izmenu stava 4, a naš predlog je da se posle teči „tajnost podataka“ stavlja tačka, a ostatak teksta se briše.

Dakle, suština našeg amandmanskog rešenja je da materija u ovom zakonu mora biti regulisana u skladu sa osnovnim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Poslanička grupa SRS smatra da su ljudi na koje se ovaj Predlog zakona odnosi, previše propatili od trenutka rođenja i nestanka dece, pa sve do danas. smatramo i da nisu bili zaštićeni u toj svojoj borbi za dokazivanje istine.

Za ovako osetljivu i bolnu materiju nije rešenje u donošenju zakona koji će ponuditi izvesnu novčanu nadoknadu, rešenje za sve unesrećene porodice je da se dokaže istina i da krivci odgovaraju, oni koji su još uvek živi.

Rešenje je da se ovakve stvari nikad više ne ponove ni jednoj porodici.

Rešenje je da se dobiju odgovori na pitanje – ko je svih ovih godina pružao podršku lekarima i medicinskim tehničarima, u njihovim monstruoznim radnjama?

Da li su njihovi saučesnici u centrima za socijalni rad i policiji? Nestanci nisu mogli da se sprovode samo od strane lekara i medicinskih tehničara, pa se zato nameću ova pitanja, pa je zato potrebno da se primenom ovog zakona dođe do odgovora. Hvala.

Dvadeset šesto vanredno zasedanje , 28.02.2020.

U ime poslaničke grupe SRS, podneo sam amandman na član 86. Predloga zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica. Član 86. odnosi se na borački dodatak, stav 1. tačka 7. je definisano da borac iz člana 7. ovog Zakona kome je priznat status boraca, izvršeno razvrstavanje u kategorije boraca, ima pravo na borački dodatak, ukoliko je stariji od 60 godina života i ukoliko on, ili član njegove uže porodice, koji žive u zajedničkom domaćinstvu ne ostvaruje pravo vlasništva ili plodouživanja na poljoprivrednom zemljištu, površine više od pet hektara.

Mi iz poslaničke grupe SRS smo predložili amandmanom da ovaj kriterijum koji se odnosi na vlasništvo, ili plodouživanje poljoprivrednog zemljišta, bude udvostručen na deset hektara. Smatramo da je ovakvo amandmansko rešenje pravednije i istovremeno ovo rešenje je u skladu sa članom 76. stav 1. tačka 8. koje je dao predlagač ovog zakona. Ne vidimo razlog da ova dva člana zakona budu različita. Predlagač smatra da će se usvajanjem ovog zakona afirmisati trajna vrednost borbe za odbranu, nezavisnost i suverenost i ustavnog poretka zemlje.

Mnogo je građana Republike Srbije sa patriotskim ponosom branilo srpsku zemlju onda kada je otadžbina zvala.

U odbrani 1999. godine na Kosovu i Metohiji učestvovalo je veliki broj boraca iz Leskovca i Jablaničkog okruga i mnogi od njih su loše prošli.

Svi mi ovde prisutni smo svedoci, a i predlagač navodi u obrazloženju da dosadašnja davanja materijalnog i socijalnog položaja ove kategorije korisnika pokazuju da postoje brojni problemi i potrebe za pojačanom zaštitom pojedinih, od ovih korisnika.

Ukoliko vlast namerava da u nekoj meri popravi položaj ovih ljudi trebala bi prihvatiti amandman Srpske radikalne stranke.

Hvala.

Imovinska karta

(Leskovac, 30.06.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 100000.00 RSD 03.06.2016 -
- Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republika Mesečno 40960.00 RSD 14.05.2013 -
- Skupština grada Leskovca (Odbornik) Grad Naknada za dnevnicu 1845.00 RSD 06.06.2016 -