Treća sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

20.09.2016.

Na sednici održanoj 20. septembra 2016. godine, članovi Odbora obavili su razgovor sa učesnicima javnog konkursa za izbor člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije.

Predsednica Odbora Snežana B. Petrović obavestila je članove Odbora da je predsednica Narodne skupštine oglasila Javni konkurs za izbor jednog člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije. Na oglašeni javni konkurs prispelo je 10 prijava sa biografijama:
Vukadinović prof. dr Radovan, Danković Stepanović prof. dr Sanja, Drobnjaković mr Mitar, Kostić doc. dr Milan, Matijević Željko, Ognjanović prof. dr Siniša, Radović Mladen, Radojčić Čedomir, Radosavljević doc. dr Dragutin i Trojanović Petar.
Učesnici javnog konkursa obrazložili su članovima Odbora svoje biografije, a jedan od učesnika je opravdao svoj izostanak.

U nastavku sednice članovi Odbora su većinom glasova odlučili da obrazuju Radnu grupu za utvrđivanje ispunjenosti uslova učesnika javnog konkursa za izbor člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije, u čijem će sastavu biti dr Aleksandra Tomić, prof. dr Vladimir Marinković i Gorica Gajić.

Sednici su prisustvovali sledeći članovi i zamenici članova Odbora: dr Aleksandra Tomić, Dragomir Karić, Radmilo Kostić, Blaža Knežević, Zoran Bojanić, Snežana R. Petrović, Ivan Manojlović, Snežana Paunović, Branislav Mihajlović, Nataša Mihailović Vacić, mr Ivan Kostić, Gorica Gajić, Vojislav Vujić i Jelena Mijatović.

Sednici je predsedavala Snežana B. Petrović, predsednica Odbora.

Prisutni članovi

...

Snežana B. Petrović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije
...

Aleksandra Tomić

Srpska napredna stranka
...

Dragomir Karić

Pokret snaga Srbije - BK
...

Radmilo Kostić

Srpska napredna stranka
...

Zoran Bojanić

Srpska napredna stranka
...

Snežana Petrović

Srpska narodna partija
...

Ivan Manojlović

Srpska napredna stranka
...

Snežana Paunović

Socijalistička partija Srbije
...

Nataša Mihailović Vacić

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Ivan Kostić

Dveri
...

Gorica Gajić

Demokratska stranka Srbije
...

Vojislav Vujić

Jedinstvena Srbija
...

Jelena Mijatović

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 29.11.2016, 13:34