Sednice radnih tela

Sednica je oblik rada Narodne skupštine, odnosno njenog radnog tela na kojoj narodni poslanici, odnosno članovi radnog tela razmatraju pitanja koja se nalaze na dnevnom redu i o njima odlučuju.

45. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

17.07.2019.
Na sednici održanoj 17. jula, članovi Odbora razmatrali su, u pojedinostima, Predlog zakona o trgovini, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini i Predlog zakona o robnim berzama. Na Predlog zakona o trgovini podneto je ukupno 59 amandmana narodnih poslanika, Vlada i Odbor su predložili Narodnoj skupštini da prihvati tri amandmana, a ostalih 56 da odbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini podneto je ukupno 14 amandmana, Vlada i Odbor su predložili Narodnoj skupštini da prihvati jedan amandman, a ostalih 13 da odbije. Na Predlog zakona o robnim berzama podneto je ukupno 37 amandmana, Vlada i Odbor nijedan nisu prihvatili. Sednici su prisustvovali predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, državna sekretarka Vesna Kovač i savetnici u Ministarstvu Bojana Amanović i Nevena Praizović. U nastavku rada, članovi Odbora su većinom glasova podržali predlog da narodne poslanice Gorica Gajić i Snežana Paunović učestvuju na Interparlamentarnoj konferenciji o stabilnosti, ekonomskoj koordinaciji i upravljanju u Evropskoj uniji, koja će biti održana u Helsinkiju 30. septembra i 1. oktobra 2019. godine. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Snežana B. Petrović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: dr Aleksandra Tomić, Studenka Kovačević, Zoran Bojanić, Gorica Gajić, Jelena Mijatović, Snežana R. Petrović, Vojislav Vujić, Snežana Paunović i Ana Čarapić.

44. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

12.07.2019.
Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku je na sednici održanoj 12. jula razmotrio u načelu Predlog zakona o trgovini, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini i Predlog zakona o robnim berzama, koje je podnela Vlada. Predložene zakone obrazložila je predstavnica predlagača, državna sekretarka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Vesna Kovač sa saradnicima, nakon čega su članovi Odbora prihvatili u načelu predloge zakona. U nastavku sednice, predsednica Odbora Snežana B. Petrović obavestila je članove Odbora da je predsednica Narodne skupštine Maja Gojković raspisala javni konkurs za izbor predsednika i tri člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Snežana B. Petrović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora dr Aleksandra Tomić, Stanislava Janošević, Studenka Kovačević, Gorica Gajić, Jelena Mijatović, Zoran Bojanić, Snežana R. Petrović, Snežana Paunović, prof. dr Vladimir Marinković i Ana Čarapić.

43. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

03.07.2019.
Na sednici Odbora, održanoj 3. jula, razmotrene su sledeće informacije Ministarstva privrede: Informacija o radu Ministarstva privrede za period januar-mart 2019. godine; Izveštaja Ministarstva privrede o stanju postupka privatizacije za januar 2019. godine; Izveštaja Ministarstva privrede o stanju postupka privatizacije za februar 2019. godine; Izveštaja Ministarstva privrede o stanju postupka privatizacije za mart 2019. godine; Izveštaja Ministarstva privrede o stanju postupka privatizacije za april 2019. godine; Izveštaja Ministarstva privrede o stanju postupka privatizacije za maj 2019. godine; Navedene informacije članovima Odbora predstavio je državni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Grgurović i pomoćnici ministra Dragan Ugrčić, Dubravka Drakulić i Dušan Vučković. Tokom sednice razmotren je i Izveštaj o radu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za period od 1. januara do 31. marta 2019. godine, koji su Odboru predstavili državni sekretari Stevan Nikčević i Vesna Kovač. Članovi Odbora su većinom glasova prihvatili izveštaje Ministarstva privrede, kako i Izveštaj o radu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Na sednici je konstatovano da mandati predsedniku Komisije za zaštitu konkurencije i tri člana Saveta Komisije ističu 29. oktobra 2019. godine, istekom vremena na koje su izabrani. Time su se stekli uslovi za izbor novih članova o čemu će Odbor pisanim putem obavestiti predsednicu Narodne skupštine i generalnog sekretara. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Snežana B. Petrović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Stanislava Janošević, Studenka Kovačević, Gorica Gajić, Zoran Bojanić, Snežana R. Petrović, Milimir Vujadinović, Snežana Paunović i Ana Čarapić.

42. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

13.06.2019.
Članovi Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku su, na sednici od 13. juna 2019. godine, razmotrili Godišnji izveštaj o radu Agencije za energetiku za 2018. godinu. Izveštaj je predstavio predsednik Saveta Agencije za energetiku Dejan Popović. Nakon rasprave članovi Odbora prihvatili su Godišnji izveštaj o radu Agencije za energetiku za 2018. godinu. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Snežana B. Petrović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora i to: Studenka Kovačević, Zoran Bojanić, prof. dr Vladimir Marinković, dr Aleksandra Tomić, Ana Čarapić, Stanislava Janošević, Gorica Gajić, Milimir Vujadinović i Tomislav Ljubenović.

41. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

23.04.2019.
Na sednici od 23. aprila, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, u pojedinostima, koji je podnela Vlada. Na Predlog zakona podneto je tri amandmana, a Odbor i Vlada nisu prihvatili nijedan od podnetih amandmana. Pod tačkom razno prof. dr Vladimir Marinković izabran je da predstavlja Odbor na Evropskoj regionalnoj ministarskoj konferenciji 2019. godine o zelenoj ekonomiji, koja će biti održana u Taškentu, Uzbekistan, od 8. do 10. jula 2019. godine. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Snežana B. Petrović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Stanislava Janošević, dr Aleksandra Tomić, Jelena Mijatović, Studenka Kovačević, Snežana R. Petrović, Zoran Bojanić, Snežana Paunović, prof. dr Vladimir Marinković i Ana Čarapić.

40. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

18.04.2019.
Članovi Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku su na sednici od 18. aprila 2019. godine razmotrili, u načelu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre. Predloženi zakon obrazložio je predstavnik predlagača Dušan Vučković, pomoćnik ministra privrede. Nakon rasprave članovi Odbora prihvatili su jednoglasno Predlog zakona, u načelu. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Snežana B. Petrović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora, i to: Snežana R. Petrović, Studenka Kovačević, Zoran Bojanić, prof. dr Vladimir Marinković, dr Aleksandra Tomić, Ana Čarapić, Stanislava Janošević i Jelena Mijatović.

39. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

27.03.2019.
Na sednici Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, održanoj 27. marta, članovi Odbora razmatrali su Izveštaj o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2017. i 2018. godinu. Predsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović istakao je da je u izveštajnim periodima, po zahtevu Evropske komisije, povećan administrativni kapacitet Komisije, a akcenat je stavljen na efikasnu primenu zakona i zaštitu konkurencije. On je istakao da je Komisija postala lider na Balkanu i da ostvaruje uspešnu saradnju sa drugim komisijama, kako u regionu, tako i sa zemljama Evropske unije. Govoreći o finansiranju, Obradović je istakao da se Komisija finansira iz sopstvenih prihoda i da je obezbedila zadovoljavajuće rezerve. Obrazlažući izveštaje Obradović je govorio i o aktivnostima u procesu pridruživanja Srbije EU, u kojima Komisija učestvuje kao član, ili na druge načine daje svoj doprinos. Nakon obrazloženja Izveštaja o radu Komisije za zaštitu konkurencije predsednica Odbora je predložila zaključak kojim se prihvataju izveštaji Komisije za zaštitu konkurencije, kao i da izveštaji budu objavljeni u „Službenom glasniku“, što je Odbor, većinom glasova, prihvatio. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Snežana B. Petrović, a prisustvovali su i sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Stanislava Janošević, Studenka Kovačević, Zoran Bojanić, Milimir Vujadinović, Aleksandra Tomić, Gorica Gajić, Marija Jevđić, Snežana R. Petrović, Ana Čarapić i Snežana Paunović.

38. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

12.03.2019.
Na sednici Odbora, održanoj 12. marta, razmotreni su, u pojedinostima, Predlog zakona o ugostiteljstvu i Predlog zakona o turizmu. Na Predlog zakona o ugostiteljstvu podneto je 34 amandmana, od kojih su Vlada i Odbor prihvatili osam. Vlada i Odbor prihvatili su 13 od 57 podnetih amandmana na Predlog zakona o turizmu. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Snežana B. Petrović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora dr Aleksandra Tomić, Studenka Kovačević, Zoran Bojanić, prof. dr Vladimir Marinković, Milimir Vujadinović, Vojislav Vujić, Snežana R. Petrović, Snežana Paunović i Ana Čarapić.

37. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

04.03.2019.
Članovi Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku su na sednici od 4. marta 2019. godine razmotrili u načelu Predlog zakona o ugostiteljstvu i Predlog zakona o turizmu. Predloge zakona o ugostiteljstvu i o turizmu predstavio je dr Miroslav Knežević, državni sekretar Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija koji je naveo da se oba predloga zakona donose u skladu sa dostignutom novom razvijenosti turizma i ugostiteljstva, posebno imajući u vidu da je priliv od turizma dostigao 1.317 miliona evra. Takođe, ovi zakoni se donose radi usklađivanja, kako sa direktivama EU, tako i sa nacionalnim zakonodavstvom, odnosno, sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru i Zakonom o opštem upravnom postupku, ali i Nacionalnom strategijom razvoja turizma. Kada je reč o Predlogu zakona o ugostiteljstvu, Knežević je istakao da je osnovni cilj borba protiv sive ekonomije i unapređenje poslovnog ambijenta za ona fizička lica koja pružaju ugostiteljske usluge smeštaja. Od sada oni će moći da posluju bez posrednika i sami prijavljuju goste, kao i da budu paušalno oporezovani. Ovo je pre svega važno za domaćinstva u domaćoj radinosti, naveo je Knežević. On je dodao da se, sa druge strane, uvodi i elektronska evidencija gostiju i kreira sistem e-turista, odnosno, centralni informacioni sistem koji će omogućiti bolju koordinaciju i generisaće podatke za dalje kreiranje politike u turizmu. Taj servis će za izdavaoce biti besplatan, što je važno za seoska turistička domaćinstva, istakao je Knežević. On je naveo i da je kaznena politika pooštrena, posebno za one koji imaju tretman neregistrovanih subjekata. Predlog zakona o turizmu će omogućiti bolju koordinaciju aktera u javnom i privatnom sektoru i usaglasiti nove promocije i planiranja, istakao je Knežević. Predlogom se daju šira ovlašćenja za proglašenje turističkog prostora i dodatno štite prava potrošača u turizmu, tako što će agencije imati dodatne uslove koji će osigurati putnika, a što se ogleda u deponovanju depozita od strane agencije. Cilj je zaštita, kako turista, tako i same delatnosti, istakao je Knežević. Uvode se i podsticajne mere, tako da će se osim vaučera, davati krediti sa subvencionisanom kamatnom stopom, podsticati unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških standarda, podsticati digitalizacija i inovacije u turizmu i ugostiteljstvu, kao i saobraćajna povezanost sa tržištima od značaja za srpski turizam. I kod ovog Predloga zakona je pooštrena kaznena politika, takođe za one koji imaju tretman neregistrovanih subjekta. Nakon rasprave članovi Odbora prihvatili su, većinom glasova, oba predloga zakona u načelu. U nastavku rada članovi Odbora odlučili su da dr Aleksandra Tomić i prof. dr Vladimir Marinković budu predstavnici Odbora na Regionalnoj radionici za parlamentarce iz zemalja Centralne i Istočne Evrope, Centralne Azije i Kavkaza, koja će se održati u Beču, od 27. do 29. maja ove godine. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Snežana B. Petrović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora i to: Snežana R. Petrović, Gorica Gajić, Studenka Kovačević, Zoran Bojanić, prof. dr Vladimir Marinković, dr Aleksandra Tomić, Tomislav Ljubenović, Ana Čarapić, Stanislava Janošević, Snežana Paunović i Jelena Mijatović.

36. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

26.02.2019.
Na sednici Odbora, održanoj 26. februara, razmotrene su sledeće informacije i izveštaji ministarstava: Informacija o radu Ministarstva privrede za period april–jun 2018. godine; Informacija o radu Ministarstva privrede za period jul–septembar 2018. godine; Informacija o radu Ministarstva privrede za period oktobar–decembar 2018. godine; Izveštaj Ministarstva privrede o stanju postupka privatizacije za jul 2018. godine; Izveštaj Ministarstva privrede o stanju postupka privatizacije za avgust 2018. godine; Izveštaj Ministarstva privrede o stanju postupka privatizacije za septembar 2018. godine; Izveštaj Ministarstva privrede o stanju postupka privatizacije za oktobar 2018. godine; Izveštaj Ministarstva privrede o stanju postupka privatizacije za novembar 2018. godine; Izveštaj Ministarstva privrede o stanju postupka privatizacije za decembar 2018. godine; Izveštaj o radu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za period od 1. aprila do 30. juna 2018. godine; Izveštaj o radu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za period od 1. jula do 30. septembra 2018. godine; Izveštaj o radu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za period od 1. oktobra do 31. decembra 2018. godine. Informacije i izveštaje o radu Ministarstva privrede članovima Odbora obrazložio je državni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Grgurović. On je naglasio da je od deset strateških preduzeća, sedam u postupku usvajanja unapred pripremljene planske reorganizacije ili je taj plan već usvojen, za jedno preduzeće je potpisan plan o strateškom partnerstvu, za jedno je potpisan ugovor o prodaji imovine, a za jedno preduzeće je u toku priprema plana reorganizacije i finansijske konsolidacije. Grgurović je narodne poslanike upoznao i sa realizovanim infrastrukturnim projektima kroz četiri programa: Program unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno, Program podrške razvoju poslovne infrastrukture, Program podsticanja regionalnog i lokalnog razvoja i Program standardizovanog seta usluga koje sprovode akreditovane regionalne razvojne agencije. Govoreći o ostalim aktivnostima iz delokruga Ministarstva Grgurović je izdvojio podatak da se u ovom trenutku u portfelju Ministarstva nalazi oko 120 investicionih projekata, da je posebna grupa za izradu nacrta zakona o kontroli predmeta od dragocenog metala pripremila prvu verziju nacrta tog zakona, kao i da je u saradnji sa Privrednom komorom Srbije sprovedena kampanja podizanja svesti zainteresovanih strana o zahtevima novog pravilnika o bezbednosti dečijih igrališta. Izveštaje o radu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Odboru su predstavili državni sekretari Stevan Nikčević i Vesna Kovač. U okviru najznačajnijih stavki izveštaja Nikčević je izdvojio podatke da spoljna trgovina raste sa značajnim parametrima, prevashodno izvoz, što se odnosi i na sektor turizma, koji je na nivou Republike jedna od najbrže rastućih sektora. Usvojeni su novi standardi kao što je licenciranje agenata u prometu nekretnina i turističkih vodiča i davanje dozvola za uvoz i izvoz naoružanja i vojne opreme. Nikčević se osvrnuo na deo izveštaja koji se odnosi na unapređenje međunarodne trgovine sa Bosnom i Hercegovinom i Makedonijom, naglasivši da su otklonjene mnoge carinske barijere, pa je tako sa Makedonijom njihov broj, sa postojećih 12, smanjen na svega dve mere, dok je sa BiH sa 19, smanjen na četiri. On se osvrnuo i na problem koji je nastao nakon što je Priština uvela protivpravne takse od 100 odsto na robu koja stiže iz Srbije. Državni sekretar Vesna Kovač informisala je članove Odbra da je sprovedena javna rasprava o Nacrtu zakona o robnim berzama, da su pripremljene prve verzije Nacrta zakona o trgovini i Nacrta zakona o zaštiti konkurencije, kao i da je pripremljen Nacrt izmena i dopuna Zakona o elektronskoj trgovini. Članovi Odbora usvojili su, većinom glasova, sve predložene izveštaje i informacije dnevnog reda sednice. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Snežana B. Petrović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: dr Aleksandra Tomić, Studenka Kovačević, Stanislava Janošević, Tomislav Ljubenović, Nataša Mihailović Vacić, Zoran Bojanić, Milimir Vujadinović, Vojislav Vujić, Snežana Paunović, Snežana R. Petrović i Ana Čarapić.

35. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

07.02.2019.
Na sednici održanoj 7. februara, članovi Odbora razmatrali su Godišnji izveštaj Sekretarijata Energetske zajednice o napretku Republike Srbije u implementaciji propisa iz oblasti energetike. Na početku sednice, direktor Sekretarijata Energetske zajednice Janez Kopač, podsetio je na podatak da je Energetska zajednica međunarodna organizacija, osnovana u oktobru 2005. godine, u Atini. Danas je čini EU i devet ugovornih strana. Predstavljajući Godišnji izveštaj, Janez Kopač je podsetio na glavne ciljeve Energetske zajednice kao što su: privlačenje investicija u proizvodnju električne energije i mreže kako bi se obezbedilo stabilno i stalno energetsko snabdevanje koje je ključno za ekonomski razvoj i socijalnu stabilnost; uspostavljanje integrisanog tržišta energije tako što će se omogućiti prekogranična trgovina energijom i integracija sa tržištem EU; jačanje sigurnosti snabdevanja; unapređenje životne sredine u sektoru energetike i jačanje konkurencije i stvaranje uslova za ekonomiju obima na regionalnom nivou. Energetska zajednica ocenila je da Srbija beleži dobar rezultat u uvođenju pravnih tekovina, naveo je Kopač i dodao da je cilj Energetske zajednice da se do 2050. godine pređe na obnovljive izvore energije, kao i da era uglja polako ostaje iza nas. U nastavku izlaganja upoznao je članove Odbora sa zakonodavnim okvirima i implementacijom određenih propisa od strane ugovornih strana. S tim u vezi, istakao je, Srbija je postigla veliki uspeh u implementaciji u elektroenergetskom sektoru i u sektoru energetske efikasnosti, dok je u sektoru statistike implementacija skoro završena. Implementacija u sektoru gasa, nafte i infrastrukture je u umerenoj fazi. Kopač je informisao članove Odbora o delu Izveštaja koji se odnosi na oblast električne energije, gasa, nafte, infrastrukture, klime i na oblast zaštite životne sredine. Razgovaralo se o procesu razdvajanja Srbijagasa i istaklo se da će se 1. oktobra 2019. godine taj proces okončati. Takođe, kada su u pitanju obnovljivi izvori energije, ocenjeno je da Srbija beleži oscilacije u potrošnji energije iz obnovljenih izvora, zbog porasta ukupne potrošnje električne energije i da su potrebna dalja ulaganja u ovoj oblasti. Na sednici je govorio i Aleksandar Antić, ministar rudarstva i energetike, koji je predstavljeni izveštaj Sekretarijata Energetske zajednice ocenio pozitivnim, uz sugestije i preporuke za izvesne korekcije koje bi Sekretarijat trebalo da uvaži u narednom periodu. Antić je ukazao na visok nivo saradnje Vlade Republike Srbije, resornog ministarstva i Sekretarijata i pohvalio rad Narodne skupštine i resornog odbora. Srbija će uz podršku Sekretarijata uložiti maksimalne napore da kompletna implementacija bude uspešna, naveo je ministar i dodao da, u odnosu na baznu 2009. godinu, Srbija beleži ukupan rast potrošnje energije od 16 odsto, isključivo kao posledicu novih industrijskih potrošača. Takođe, Antić je naveo da će Srbija u narednom periodu veliki akcenat staviti na stvaranje uslova za povećanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora. Na sednici su govorili i direktor Srbijagasa i narodni poslanik Dušan Bajatović, predsednik Saveta Agencije za energetiku RS Dejan Popović i narodni poslanici Gorica Gajić, Zoran Bojanić i Snežana Paunović. Na kraju sednice predsednica Odbora Snežana B. Petrović konstatovala je da je Godišnji izveštaj Sekretarijata Energetske zajednice razmotren šesti put, da je Srbija napravila veliki napredak u implementaciji propisa i da se nastavlja dalja saradnja sa Sekretarijatom u interesu Srbije kao potpisnice Ugovora o Energetskoj zajednici. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Snežana B. Petrović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora dr Aleksandra Tomić, Stanislava Janošević, Studenka Kovačević, Tomislav Ljubenović, Zoran Bojanić, Gorica Gajić, Milimir Vujadinović, Snežana R. Petrović, Vojislav Vujić, Snežana Paunović i Ana Čarapić.

34. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

03.12.2018.
Članovi Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku su na sednici od 3. decembra 2018. godine razmotrili u pojedinostima Predlog zakona o izmeni i dopunama Zakona o privrednim društvima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ulaganjima, Predlog zakona o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima Rudarsko-topioničarskog basena RTB Bor d.o.o, Bor i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za transport prirodnog gasa „Južni tok“. Na Predlog zakona o izmeni i dopunama Zakona o privrednim društvima narodni poslanici podneli su ukupno 14 amandmana. Vlada i Odbor nisu prihvatili podnete amandmane. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju podneto je 11 amandmana, koje Vlada i Odbor nisu prihvatili. Od 46 amandmana koji su podneti na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ulaganjima, Vlada i Odbor su prihvatili dva amandmana, i to na član 3. i na član 9. Predloga zakona, koje je podnela narodna poslanica Katarina Rakić. Na Predlog zakona o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima Rudarsko-topioničarskog basena RTB Bor d.o.o, Bor narodni poslanici podneli su 66 amandmana. Vlada i Odbor prihvatili su tri amandmana, i to na član 3, na član 7. sa ispravkom i na član 12. Predloga zakona, koje je podneo narodni poslanik mr Dejan Radenković. Od 12 amandmana, koje su narodni poslanici podneli na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za transport prirodnog gasa „Južni tok“, Vlada i Odbor nisu prihvatili nijedan od podnetih amandmana. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Snežana B. Petrović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora, i to: Snežana R. Petrović, Gorica Gajić, Zoran Bojanić, prof. dr Vladimir Marinković, dr Aleksandra Tomić, Ana Čarapić, Stanislava Janošević, Snežana Paunović, Jelena Mijatović, Branislav Mihajlović i Vojislav Vujić.

33. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

26.11.2018.
Na sednici Odbora, održanoj 26. novembra, razmotren je Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, Razdeo 21 – Ministarstvo privrede, Razdeo 28 – Ministarstvo rudarstva i energetike i Razdeo 32 – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, koji je podnela Vlada (broj 400-3601/18 od 23. novembra 2018. godine), i još pet predloga zakona koji su predloženi za dnevni red Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2018. godini, koji su u nadležnosti rada ovog Odbora. Državna sekretarka u Ministarstvu finansija Slavica Savičić, članovima Odbora obrazložila je Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, ističući da okosnicu budžetske i fiskalne politike čine mere rasterećenja privrede kroz podsticaj rasta i zapošljavanja. Ona je navela da je za Ministarstvo privrede opredeljeno 35 milijardi 866 miliona dinara i da to predstavlja umanjenje od 9,9 odsto u odnosu na 2018. godinu. Za Ministarstvo rudarstva i energetike opredeljeno je 12 milijardi 125 miliona dinara, odnosno uvećanje od tri odsto u odnosu na prethodnu godinu, a za Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija pet milijardi 621 miliona dinara, što je uvećanje od 24,8 odsto, u odnosu na 2018. godinu, navela je Savičić. Pomoćnik ministra privrede Dragan Ugrčić je, obrazlažući Razdeo 21 predloženog Budžeta za 2019. godinu, istakao je da je razdeo Ministarstva privrede usaglašen sa privrednim kretanjima, te da se umanjuje podrška preduzećima u procesu privatizacija, a uvećavaju se sredstva za razvoj malih i srednjih preduzeća. Državna sekretarka u Ministarstvu rudarstva i energetike mr Mirjana Filipović, obrazlažući predložena sredstva koja su opredeljena za Razdeo 28, navela je da su predviđene uvećanje subvencija za energetski ugrožene kupce, u skladu sa Zakonom o energetici. Pored nabavke energenata, predviđena su sredstva i za izgradnju kapaciteta za skladištenje, navela je ona. Govoreći o predloženom budžetu za Razdeo 32, predstavnik Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Milan Dobrijević je naveo da su za sektor telekomunikacije opredeljena sredstva za razvoj informacionog društva i elektronskih komunikacija, prvenstveno za razvoj informacione infrastrukture u obrazovanju, kako bi se do 2021. godine uvela digitalna nastava u svim školama. Pomoćnica ministra Renata Pindžo, ukazala je na sredstva koja su odvojena za sektor turizma, ističući da izdvajanje za turizam predstavlja investiciju a ne trošak. Članovi Odbora usvojili su, nakon kraće rasprave, Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, Razdeo 21 – Ministarstvo privrede, Razdeo 28 – Ministarstvo rudarstva i energetike i Razdeo 32 – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. U nastavku sednice, članovi Odbora usvojili su, u načelu, Predlog zakona o izmeni i dopunama Zakona o privrednim društvima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ulaganjima, Predlog zakona o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima Rudarsko-topioničarskog basena RTB Bor d.o.o, Bor i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za transport prirodnog gasa „Južni tok“, koje je podnela Vlada. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Snežana B. Petrović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora dr Aleksandra Tomić, Studenka Kovačević, Stanislava Janošević, Tomislav Ljubenović, Gorica Gajić, Zoran Bojanić, Snežana R. Petrović, Vojislav Vujić, Milimir Vujadinović i Ana Čarapić.

32. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

17.10.2018.
Na sednici, održanoj 17. oktobra, članovi Odbora su odredili dva člana delegacije Odbora za učešće na sastanku Parlamentarnog plenuma Energetske zajednice. Predsednica Odbora Snežana B. Petrović je navela da će se sastanak Parlamentarnog plenuma Energetske zajednice, posvećen obnovljivim izvorima energije, održati 28. novembra 2018. godine, u zgradi Sobranja Republike Makedonije i dodala da će se 27. novembra u Skoplju održati Drugi Parlamentarni forum Jugoistočne Evrope o energetskoj efikasnosti i klimi. Na predlog predsednice Odbora, članovi Odbora jednoglasno su odlučili da učešće na pomenutim sastancima uzmu prof. dr Vladimir Marinković i Snežana R. Petrović. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Snežana B. Petrović, a prisustvovali su članovi i zamenici članica Odbora Aleksandra Tomić, Snežana R. Petrović, Studenka Kovačević, Stanislava Janošević, Nataša Mihailović Vacić, Zoran Bojanić, Milimir Vujadinović i Ana Čarapić.

31. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

20.09.2018.
Članovi Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku su na sednici od 20. septembra 2018. godine razmotrili više predloga zakona o potvrđivanju odluka, sporazuma i protokola koji će se naći na dnevnom redu Desetog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu. Članovi Odbora prihvatili su većinom glasova predlog predsednice Odbora da se obavi objedinjena rasprava o svim predlozima zakona, koje su obrazložili predstavnici predlagača, predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstva finansija i Ministarstva rudarstva i energetike. Predlog zakona o potvrđivanju Odluke Mešovitog komiteta između država EFTA i Republike Srbije broj 1/2018 o izmeni Protokola B uz Sporazum o slobodnoj trgovini između država EFTA i Republike Srbije o definiciji pojma "proizvodi sa poreklom" i metodama administrativne saradnje i Odluke Mešovitog komiteta između država EFTA i Republike Srbije broj 2/2018 o izmeni Aneksa IV Sporazuma o slobodnoj trgovini između država EFTA i Republike Srbije o olakšavanju trgovine predstavila je Olivera Jocić, v.d. pomoćnica ministra trgovine, turizma i telekomunikacija. Ona je istakla da je osnovna ideja donošenja Predloga zakona da se napravi zona trgovine proizvoda sa poreklom i olakša trgovanje među zemljama koje imaju potpisane sporazume o slobodnoj trgovini. Takođe, ovim Predlogom zakona se vrši i izmena aneksa sporazuma kako bi se olakšala trgovina među članicama EFTA. Cilj je da se olakša i ubrza trgovinska razmena i smanje troškovi trgovine. Vera Janković, iz sektora turizma Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija obrazložila je Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije. Ona je navela da je Sporazum potpisan 15. maja 2018. godine, imajući u vidu da je važeći sporazum potpisan još 2005. godine i ukazala se potreba za njegovim inoviranjem sa ciljem poboljšanja bilateralnih odnosa Srbije i Albanije. Takođe, potencijala za razvoj turizma ima, ali Srbija nema detaljan uvid u turistički promet sa Albanijom i od ovog Predloga zakona očekuje se bilja statistika kao i razmena podataka u oblasti turizma. Predlog zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola 5 uz Sporazum o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi i Odluke Zajedničkog komiteta Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi broj 3/2015 usvojene 26. novembra 2015. godine o izmeni Odluke Zajedničkog komiteta Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi broj 3/2013, u vezi sa Aneksom 4 Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi (CEFTA 2006), Protokol o definiciji pojma „proizvodi sa poreklom” i metode administrativne saradnje iz člana 14. st. 1. i 3, usvojene 20. novembra 2013. godine, predstavila je Tatjana Stanić iz Ministarstva finansija navodeći da se i ovim Predlogom, potvrđuju dva akta, a razlozi za njegovo donošenje su otklanjanje prepreka u trgovini među CEFTA stranama i olakšavanje trgovine. Protokolom 5 pojednostavljuje se kontrola i formalnosti prilikom carinjenja i drugih inspekcijskih poslova na carini i omogućava međusobno priznavanje ovlašćenih privrednih subjekata u CEFTA regionu. Odlukom 3 uvodi se puna kontrola porekla i ukida institut tzv. zabrane povraćaja za materijale namenjene za proizvodnju proizvoda namenjenih izvozu. Srđan Stević iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija predstavio je Predlog zakona o potvrđivanju Protokola I Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske i Protokola III o trgovini uslugama Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske. On je naveo da je osnovni Sporazum iz 2010. godine, i da su rezultati njegove primene pozitivni, imajući u vidu da je do danas naš izvoz u Tursku porastao osam ipo puta. Nov Sporazum potpisan je 30. januara 2018. godine i on Protokolom 1 podiže stepen liberalizacije trgovne prehrambenim i poljoprivrednim proizvodima na tursko tržište, uz preferencijalnu stopu carine, dok Protokol 3 proširuje trgovinu uslugama i omogućava da se međusobno otvore tržišta usluga u mnogim poljima. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja, obrazložila je Olivera Jocić, v. d. pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija, koja je navela da su odnosi dve zemlje u uzlaznoj putanji, što daje prostora za dodatna ulaganja. Dve države sporazumele su se da se zaokruži institucijalni okvir za uzajamne investicije, te se pristupilo potpisivanju sporazuma nove generacije, kojim se garantuje nacionalni tretman ulagačima i tretman povlašćene nacije. Olga Antić Miočinović iz Ministarstva rudarstva i energetike obrazložila je Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o isporukama prirodnog gasa iz Ruske Federacije u Republiku Srbiju od 13. oktobra 2012. godine. Prvobitni sporazum je potpisan za snabdevanje gasom samo Republike Srbije 2012. godine, međutim Srbija ima obavezu da svoj zakonodavni okvir uskladi sa EU direktivama, te je bilo potrebno da se potpiše i Protokol koji bi to omogućio sa čime se ruska strana saglasila. Protokol je potpisan 19. decembra 2017. godine, ruska strana ga je već ratifikovala, tako da gas neće biti za namenu samo u Republici Srbiji. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o ekonomskoj, trgovinskoj i tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Katara obrazložila je Nevena Subašić iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i istakla da je razlog za njegovo donošenje namera da se razvijaju oblast trgovine i ekonomske saradnje. Do sada Srbija i Katar nisu imali ovakav vid institucionalne saradnje. Sporazum je potpisan 7. januara 2016. godine, a posebnu važnost u njemu ima formiranje mešovitih međuvladinih tela i komisija koje će pratiti unapređenje bilateralne saradnje dveju država. Obrazlažući Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Argentine o trgovini i ekonomskoj saradnji i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije o trgovinsko-ekonomskoj saradnji Nevena Subašić iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija navela je da pomenuti sporazumi podrazumevaju isto što i Sporazum sa Državom katar, s tim što je Sporazum sa Argentinom potpisan na njihovu inicijativu imajući u vidu da je argentinska strana radila reviziju prethodno potpisanog Sporazuma sa Srbijom. Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Grčke o saradnji u oblasti turizma obrazložila je Vera Janković iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i navela da je namenjen privlačenju većeg broja grčkih turista u našu zemlju. Njime se stavlja van snage Sporazum iz 1959. godine. Ovaj Sporazum daje dobre signale za potencijal za privlačenje grčkih turista, ima imajući u vidu da je u 2017. godini zabeležen porast broja grčkih turista za 9,1 odsto, kao i da pruža šansu za razvoj turizma specijalnih usluga. Po obavljenoj raspravi, članovi Odbora prihvatili su sve predloge zakona. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Snežana B. Petrović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora, i to: Snežana R. Petrović, Gorica Gajić, Studenka Kovačević, Zoran Bojanić, prof. dr Vladimir Marinković, dr Aleksandra Tomić, Tomislav Ljubenović, Ana Čarapić, Milimir Vujadinović, Stanislava Janošević i Snežana Paunović.

30. sednica Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

17.07.2018.
Na sednici Odbora, održanoj 17. jula u Subotici, usvojen je sledeći dnevni red: Razmatranje Informacije o radu Ministarstva privrede za period januar – mart 2018. godine (10 broj 02-1063/18 od 25. aprila 2018. godine); Razmatranje Izveštaja Ministarstva privrede o stanju postupka privatizacije za februar 2018. godine (broj 02-703/18 od 20. marta 2018. godine); Razmatranje Izveštaja Ministarstva privrede o stanju postupka privatizacije za mart 2018. godine (broj 02-916/18 od 10. aprila 2018. godine); Razmatranje Izveštaja Ministarstva privrede o stanju postupka privatizacije za april 2018. godine (broj 02-1262/18 od 21. maja 2018. godine); Razmatranje Izveštaja Ministarstva privrede o stanju postupka privatizacije za maj 2018. godine (broj 02-2248/18 od 14. juna 2018. godine); Razmatranje Izveštaja Ministarstva privrede o stanju postupka privatizacije za jun 2018. godine (broj 02-2485/18 od 10. jula 2018. godine). Razmatranje Izveštaja o radu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za period od 1. januara do 31. marta 2018. godine (10 broj 02-1061/18 od 25. aprila 2018. godine); Razno. Predstavnik Ministarstva privrede Dragan Ugrčić upoznao je članove Odbora sa stanjem u preduzeću Azotara, kao i sa osnovnim informacijama o procesu privatizacije u Srbiji, izdvajajući podatak da je u tekućoj godini broj preduzeća koja su u procesu privatizacije smanjen za 10. Govorilo se i o procedurama i načinima na koje mala i srednja preduzeća mogu da apliciraju za različite kreditne linije u saradnji sa komercijalnim bankama i Fondom za razvoj. Državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Miroslav Knežević, predstavljajući Izveštaj o radu tog ministarstva za period od 1. januara do 31. marta 2018. godine, upoznao je članove Odbora sa rezultatima međunarodne saradnje tokom koje su potpisani sporazumi koji za cilj imaju privlačenje stranih investicija. Knežević je izdvojio projekte „Najbolje iz Srbije“ koje je Ministarstvo organizovalo u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i projekat subvencionisanih odmora koji je uspešno završen sa dodelom stohiljaditog vaučera. On je istakao da će, ukoliko stepen iskorišćenosti vaučera bude preko 90%, biti razmotrena mogućnost o nastavku akcije u narednoj godini. Knežević je rekao da Ministarstvo intenzivno radi na digitalizaciji svih svojih segmenata, kako bi se zainteresovanim stranama omogućilo jednostavnije i brže dolaženje do željenih informacija. Nakon rasprave Odbor je jednoglasno usvojio tačke 1. do 7. dnevnog reda sednice. Održavanje sednice podržano kroz projekat koji sprovodi UNDP “Jačanje nadzorne uloge Narodne skupštine” a pod pokroviteljstvom Švajcarske agencije za razvoj. Sednicom je predsedavala predsednica Odbora Snežana B. Petrović , a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Vojislav Vujić, prof. dr Aleksandra Tomić, Stanislava Janošević, Studenka Kovačević, Milimir Vujadinović, Zoran Bojanić, Snežana R. Petrović i Ivan Manojlović.