Sednice radnih tela

Sednica je oblik rada Narodne skupštine, odnosno njenog radnog tela na kojoj narodni poslanici, odnosno članovi radnog tela razmatraju pitanja koja se nalaze na dnevnom redu i o njima odlučuju.

60. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

17.12.2019.
Članovi Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku su, na sednici održanoj 17. decembra, razmotrili u pojedinostima Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, Predlog Zakona o izmenama i dopuni Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika i Predlog Zakona o izmenama i dopuni Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, koje je podnela Vlada. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima podneto je 12 amandmana, koje Vlada i Odbor nisu prihvatili, kao ni četiri amandmana narodnih poslanika na Predlog Zakona o izmenama i dopuni Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika. Na Predlog Zakona o izmenama i dopuni Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, Vlada je podnela dva amandmana, koje su prihvatili članovi Odbora, dok 11 amandmana narodnih poslanika ni Vlada ni Odbor nisu prihvatili. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Snežana B. Petrović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora dr Aleksandra Tomić, Stanislava Janošević, Studenka Stojanović, Gorica Gajić, Jelena Mijatović, Zoran Bojanić, Snežana R. Petrović, Snežana Paunović i Ana Čarapić.

59. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

12.12.2019.
Na sednici Odbora, održanoj 12. decembra, razmotreni su i usvojeni, u načelu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, Predlog Zakona o izmenama i dopuni Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika i Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, koje je podnela Vlada. Predložene zakone obrazložili su predstavnica Ministarstva privrede Jelica Trnanić Šišević i pomoćnik ministra trgovine, turizma i telekomunikacija Jovan Stojić. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Snežana B. Petrović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: dr Aleksandra Tomić, Stanislava Janošević, Tomislav Ljubenović, Nataša St. Jovanović, Jelena Mijatović, Zoran Bojanić, Dragan Veljković, prof. dr Vladimir Marinković i Ana Čarapić.

58. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

11.12.2019.
Članovi Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku su na sednici od 11. decembra 2019. godine razmotrili, u pojedinostima, Predlog zakona o dopunama Zakona o javnim preduzećima. Narodni poslanici podneli su ukupno osam amandmana na Predlog zakona, koje Vlada i Odbor nisu prihvatili. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Snežana B. Petrović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Zoran Bojanić, Stanislava Janošević, Jelena Mijatović, Dragan Veljković, Nataša St. Jovanović, Dragana Kostić, Maja Mačužić Puzić i Snežana Paunović.

57. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

05.12.2019.
Na sednici održanoj 5. decembra, Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku razmotrio je, u načelu, Predlog zakona o dopunama Zakona o javnim preduzećima, koji je podnela Vlada. Predloženi zakon obrazložila je predstavnica predlagača, pomoćnik ministra u Ministarstvu privrede Dubravka Drakulić. Članovi Odbora većinom glasova predložili su Narodnoj skupštini da prihvati Predlog zakona o dopunama Zakona o javnim preduzećima, u načelu. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Snežana B. Petrović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: dr Aleksandra Tomić, Stanislava Janošević, Gorica Gajić, Aleksandar Stevanović, Snežana R. Petrović, Zoran Bojanić, Milimir Vujadinović, Dragan Veljković, Snežana Paunović i Ana Čarapić.

56. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj,trgovinu, turizam i energetiku

28.11.2019.
Na sednici Odbora, održanoj 28. novembra, razmotreni su izveštaji o radu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za period od 1. aprila do 30. juna i za period od 1. jula do 30. septembra 2019. godine. Izveštaje je članovima Odbora predstavio državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Miroslav Knežević, a sednici je prisustvovao i Željko Knežević, načelnik Odeljenja za trgovinu i razvoj konkurencije. Odbor je većinom glasova usvojio izveštaje o radu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za period od 1. aprila do 30. juna i za period od 1. jula do 30. septembra 2019. godine. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Snežana B. Petrović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Stanislava Janošević, Studenka Stojanović, Gorica Gajić, Maja Mačužić Puzić, Jelena Mijatović, Nataša Mihajlović Vacić, Zoran Bojanić, Snežana Paunović, Ana Čarapić i Snežana R. Petrović.

55. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

27.11.2019.
Na sednici Odbora, održanoj 27. novembra, razmotrene su sledeće informacije i izveštaji o radu Ministarstva privrede: Informacija o radu Ministarstva privrede za period april–jun 2019. godine ; Informacija o radu Ministarstva privrede za period jul–septembar 2019. godine; Izveštaj Ministarstva privrede o stanju postupka privatizacije za jun 2019. godine; Izveštaj Ministarstva privrede o stanju postupka privatizacije za jul 2019. godine; Izveštaj Ministarstva privrede o stanju postupka privatizacije za avgust 2019. godine; Izveštaj Ministarstva privrede o stanju postupka privatizacije za septembar 2019. godine; Izveštaj Ministarstva privrede o stanju postupka privatizacije za oktobar 2019. godine. Razno. Izveštaje je članovima Odbora obrazložio pomoćnik ministra privrede Dragan Ugrčić. Odbor je većinom glasova usvojio izveštaje i informacije Ministarstva privrede. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Snežana B. Petrović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: dr Aleksandra Tomić, Studenka Stojanović, Stanislava Janošević, Gorica Gajić, Zoran Bojanić, Snežana R. Petrović i Ana Čarapić.

54. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

18.11.2019.
Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku je, na sednici održanoj 18. novembra 2019. godine razmotrio Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu, Razdeo 21 – Ministarstvo privrede, Razdeo 28 – Ministarstvo rudarstva i energetike i Razdeo 32 – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, koji je podnela Vlada. Za razdeo 21 – Ministarstvo privrede, predviđeno je 23 091 469 000 dinara, za razdeo 28 – Ministarstvo rudarstva i energetike, predviđeno je 12 680 682 000 dinara i za razdeo 32 – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacije predviđeno je 7,1 milijarda dinara. Sednici su prisustvovali i Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu, za pomenute razdele, obrazlagali predstavnici Ministarstva finansija, Ministarstva rudarstva i energetike i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Snežana B. Petrović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: prof. dr Aleksandra Tomić, Studenka Stojanović, Stanislava Janošević, Zoran Bojanić, Milimir Vujadinović, Snežana R. Petrović, Snežana Paunović, prof. dr Vladimir Marinković i Ana Čarapić.

53. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

14.11.2019.
Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku je, na sednici održanoj 14. novembra 2019. godine koja je bila zatvorena za javnost, razmotrio i dao pozitivno mišljenje na Predlog pregovaračke pozicije Republike Srbije za Međuvladinu konferenciju o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji za Poglavlje 3 „Pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga“. Sednici je predsedavala Snežana B. Petrović, predsednik Odbora.

52. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

25.10.2019.
Članovi Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku su na sednici od 25. oktobra 2019. godine razmotrili, u pojedinostima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o opštoj bezbednosti proizvoda i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o opštoj bezbednosti proizvoda podneto je ukupno 12 amandmana, koje Vlada i Odbor nisu prihvatili. Od 25 amandmana podnetih na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene, Vlada i Odbor prihvatili su dva amandmana, i to na član 2. Predloga zakona, koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić i na član 8. Predloga zakona, koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Snežana B. Petrović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Studenka Kovačević, Zoran Bojanić, prof. dr Vladimir Marinković, Ana Čarapić, Stanislava Janošević, Gorica Gajić, Snežana R. Petrović, Vladimir Đurić i Jelena Mijatović.

51. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

22.10.2019.
Na sednici Obora održanoj 22. oktobra razmotreni su, u načelu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o opštoj bezbednosti proizvoda i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene, koje je podnela Vlada. Predloge zakona su, u ime Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, obrazložile Vera Despotović i Jasmina Roskić. Članovi Odbora su, većinom glasova, usvojili predloge zakona dnevnog reda 51. sednice Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Snežana B. Petrović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: prof. dr Aleksandra Tomić, Stanislava Janošević, Gorica Gajić, Aleksandar Stevanović, Zoran Bojanić, Milimir Vujadinović, Snežana R. Petrović, Snežana Paunović i Ana Čarapić.

50. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

09.10.2019.
Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku je na sednici održanoj 9. oktobra utvrdio Listu kandidata za predsednika Komisije za zaštitu konkurencije i uputili je Narodnoj skupštini na razmatranje i odlučivanje. Članovi Odbora su na sednici utvrdili i Listu kandidata za tri člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije, koju su uputili Narodnoj skupštini na razmatranje i odlučivanje. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Snežana B. Petrović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: dr Aleksandra Tomić, Stanislava Janošević, Studenka Kovačević, Gorica Gajić, Nataša Mihailović Vacić, Snežana R. Petrović, Zoran Bojanić, Milimir Vujadinović, Snežana Paunović i Ana Čarapić.

49. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

03.10.2019.
Na sednici održanoj 3. i 4. oktobra, članovi Odbora razgovarali su sa učesnicima javnog konkursa za izbor predsednika Komisije i tri člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije. Na osnovu pregledane dokumentacije, Radna grupa je utvrdila da 23 učesnika javnog konkursa ispunjava kriterijume i uslove iz Zakona o zaštiti konkurencije i oglašenog javnog konkursa. Predsednica Odbora Snežana B. Petrović je informisala članove Odbora da se kandidati biraju iz redova uglednih stručnjaka iz oblasti prava i ekonomije, koji imaju najmanje 10 godina stručnog iskustva iz relevantnih oblasti, koji su ostvarili značajne i priznate radove ili praksu u relevantnim oblastima. Tokom sednice, koja se odvijala 3. i 4. oktobra, predsednica i članovi Odbora obavili su razgovor sa 18 kandidata, koji su bili u mogućnosti da se odazovu pozivu. Odbor će na nekoj od narednih sednica utvrditi listu kandidata za izbor predsednika Komisije za zaštitu konkurencije i listu kandidata za tri člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Snežana B. Petrović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora dr Aleksandra Tomić, Stanislava Janošević, Studenka Kovačević, Aleksandar Stevanović, Zoran Bojanić, Gorica Gajić, Jelena Mijatović, Snežana R. Petrović, Ana Čarapić i Snežana Paunović.

48. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj,trgovinu, turizam i energetiku

30.09.2019.
Na sednici Odbora, održanoj 30. septembra, razmotren je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, Razdeo 21 – Ministarstvo privrede, Razdeo 28 – Ministarstvo rudarstva i energetike i Razdeo 32 – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, koji je podnela Vlada. Sednici su prisustvovali predstavnici resornih ministarstava, koji su članovima Odbora predstavili Predlog zakona i izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, po razdelima pojedinačnih ministarstava. Članovi Odbora su nakon kratke rasprave, većinom glasova predložili Odboru za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava da prihvati Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, Razdeo 21 – Ministarstvo privrede, Razdeo 28 – Ministarstvo rudarstva i energetike i Razdeo 32 – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Snežana B. Petrović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: dr Aleksandra Tomić, Stanislava Janošević, Studenka Kovačević,Tomislav Ljubenković, Vladimir Đurić, Zoran Bojanić, prof. dr Vladimir Marinković, Nataša Jovanović, Milimir Vujadinović, Vojislav Vujić i Ana Čarapić.

47. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

25.09.2019.
Na sednici održanoj 25. septembra, članovi Odbora razmatrali su Predlog Radne grupe za utvrđivanje ispunjenosti uslova učesnika javnog konkursa za izbor organa Komisije za zaštitu konkurencije. Radna grupa Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku za utvrđivanje ispunjenosti uslova učesnika javnog konkursa za izbor organa Komisije za zaštitu konkurencije, koju čini: dr Aleksandra Tomić, prof. dr Vladimir Marinković i Gorica Gajić razmotrili su i upoznali članove Odbora sa ispunjenostima uslova učesnika javnog konkursa za izbor predsednika i članova Saveta Komisije za zaštitu konkurencije Radna grupa je pregledala originalnu dokumentaciju koju je podnelo 26 učesnika javnog konkursa i, na osnovu pregledane dokumentacije, jednoglasno odlučila da predloži Odboru da usvoji sledeći zaključak: Svi učesnici oglašenog javnog konkursa za izbor predsednika i članova Saveta Komisije za zaštitu konkurencije su blagovremeno podneli prijave i konkursnu dokumentaciju, od kojih je jedan od učesnika ispunio uslove za starosnu penziju 2018. godine, pa je iz tog razloga u nemogućnosti da obavlja dužnost. Takođe, jedan od kandidata je povukao prijavu za kandidaturu i jedan kandidat je dostavio dokumenta koja nisu overena. S tim u vezi, kriterijume i uslove iz Zakona o zaštiti konkurencije i oglašenog javnog konkursa ispunjava 23 učesnika javnog konkursa. Na kraju sednice, članovi Odbora većinom glasova usvojili su izveštaj Radne grupe sa Predlogom zaključka. Predsednica Odbora Snežana B. Petrović informisala je Odbor da će se razgovori sa 23 kandidata obaviti u dva navrata i to 3. i 4. oktobra ove godine. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Snežana B. Petrović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: dr Aleksandra Tomić, Studenka Kovačević, Stanislava Janošević, Tomislav Ljubenović, Vladimir Đurić, Zoran Bojanić, Gorica Gajić, Vojislav Vujić, Milimir Vujadinović, Snežana Paunović, Ana Čarapić i Snežana R. Petrović.

46. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

19.09.2019.
Na sednici Odbora, održanoj 19. septembra, određena je Radna grupa za utvrđivanje ispunjenosti uslova učesnika javnog konkursa za izbor organa Komisije za zaštitu konkurencije. Za članove Radne grupe imenovani su dr Aleksandra Tomić, Gorica Gajić i prof. dr Vladimir Marinković. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Snežana B. Petrović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: dr Aleksandra Tomić, Studenka Kovačević, Stanislava Janošević, Vladimir Đurić, Nataša St. Jovanović, Jelena Mijatović, Zoran Bojanić, Snežana Paunović, Snežana R. Petrović i Ana Čarapić.

45. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

17.07.2019.
Na sednici održanoj 17. jula, članovi Odbora razmatrali su, u pojedinostima, Predlog zakona o trgovini, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini i Predlog zakona o robnim berzama. Na Predlog zakona o trgovini podneto je ukupno 59 amandmana narodnih poslanika, Vlada i Odbor su predložili Narodnoj skupštini da prihvati tri amandmana, a ostalih 56 da odbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini podneto je ukupno 14 amandmana, Vlada i Odbor su predložili Narodnoj skupštini da prihvati jedan amandman, a ostalih 13 da odbije. Na Predlog zakona o robnim berzama podneto je ukupno 37 amandmana, Vlada i Odbor nijedan nisu prihvatili. Sednici su prisustvovali predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, državna sekretarka Vesna Kovač i savetnici u Ministarstvu Bojana Amanović i Nevena Praizović. U nastavku rada, članovi Odbora su većinom glasova podržali predlog da narodne poslanice Gorica Gajić i Snežana Paunović učestvuju na Interparlamentarnoj konferenciji o stabilnosti, ekonomskoj koordinaciji i upravljanju u Evropskoj uniji, koja će biti održana u Helsinkiju 30. septembra i 1. oktobra 2019. godine. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Snežana B. Petrović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: dr Aleksandra Tomić, Studenka Kovačević, Zoran Bojanić, Gorica Gajić, Jelena Mijatović, Snežana R. Petrović, Vojislav Vujić, Snežana Paunović i Ana Čarapić.