Sednice radnih tela

Sednica je oblik rada Narodne skupštine, odnosno njenog radnog tela na kojoj narodni poslanici, odnosno članovi radnog tela razmatraju pitanja koja se nalaze na dnevnom redu i o njima odlučuju.

65. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

03.03.2020.
Na sednici održanoj 3. marta, Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku razmotrio je Izveštaj o radu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za period od 1. oktobra 2019. godine do 31. decembra 2019. godine i Izveštaj Ministarstva privrede o stanju postupka privatizacije za januar 2020. godine. Izveštaj o radu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija obrazložili su predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija državni sekretari Stevan Nikčević i Miroslav Knežević i v.d. pomoćnika ministra Olivera Jocić. Predstavnici ministarstva predstavili su zakonodavne aktivnosti, ukazavši na, između ostalog, usvojen Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o slobodnoj trgovini republike Srbije i Evroazijske ekonomske unije i njenih država članica. Upoznali su članove Odbora sa aktima koju su usvojena i sa aktima koji su u pripremi za upućivanje Vladi. U izveštajnom periodu održano je više mešovitih komisija, odnosno komiteta i realizovano više bilateralnih susreta. Prema rečima predstavnika ministarstva međunarodna saradnja u oblasti turizma je ostvarila pozitivne rezultate, o čemu govori činjenica da je u periodu od 16. do 18. oktobra 2019. godine u Hrvatskoj u Dubrovniku, Poslovno udruženje hotelsko ugostiteljske privrede Srbije postalo punopravni član Udruženja hotela, restorana, barova i kafića u Evropi. (NOTRES) Članovi Odbora su jednoglasno usvojili izveštaj o radu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za period od 1. oktobra 2019. godine do 31. decembra 2019. godine Izveštaj Ministarstva privrede o stanju postupka privatizacije za januar 2020. godine obrazložili su državni sekretar Dragan Grgurević i v.d. pomoćnika ministra Dragan Ugrčić Dragan Grgurević je naveo da se na dan 31. januara 2020. godine, u postupku privatizacije nalazilo ukupno 78 subjekata, od kojih za 60 subjekata nije bila moguća objava javnog poziva. Takođe, ukazao je na objavljene javne pozive, kao i na javne pozive koji su u toku. Članovi Odbora su upoznati sa zaključenim ugovorima o prodaji i uspešnim prodajama. Odbor je jednoglasno usvojio Izveštaj Ministarstva privrede o stanju postupka privatizacije za januar 2020. godine. Sednicom je predsedavala predsednica Odbora Snežana B. Petrović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Studenka Stojanović, Stanislava Janošević, Zoran Bojanić, Snežana R. Petrović, Vojislav Vujić, prof. dr Vladimir Marinković i Ana Čarapić.

64. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

24.02.2020.
Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku održao je sednicu 24. februara na kojoj su razmotreni predlozi zakona iz nadležnosti Odbora koji su na dnevnom redu Dvadeset šestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u Jedanaestom sazivu. Predloge zakona obrazložili su predstavnici Ministarstva rudarstva i energetike i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Članovi Odbora prihvatili su Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o industriji i tehnologiji, Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala, sa aneksima I i II, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji na izgradnji, upravljanju, održavanju, rekonstrukciji i sanaciji gasovoda za transport prirodnog gasa koji prolazi preko državne granice, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Grenade o ekonomskoj saradnji, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o uzajamnom priznavanju kvalifikovanih usluga od poverenja koje se pružaju u Republici Srbiji i usluga sertifikovanja za elektronske transakcije koje se pružaju u Crnoj Gori, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji, i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vlade Republike Srbije i Vlade Komonvelta Dominike, koje je podnela Vlada. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Snežana B. Petrović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora dr Aleksandra Tomić, Stanislava Janošević, Nataša St. Jovanović, Milimir Vujadinović, Zoran Bojanić, Dragan Veljković, Snežana Paunović, prof. dr Vladimir Marinković i Ana Čarapić.

62. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

19.02.2020.
Finansiranje energetske tranzicije u Republici Srbiji je tema koja je razmotrena na sednici Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku i na Osmom sastanku Parlamentarnog foruma za energetsku politiku Srbije, koji su održani zajedno 19. februara. Predsednica Parlamentarnog foruma dr Aleksandra Tomić istakla je da je energetska tranzicija u Srbiji deo energetske tranzicije u celoj Evropi i da se sprovodi po modelu Nemačke, koja prednjači u tom dugotrajnom procesu. Bitna je promena svesti građana Srbije o pojmu energije i njenom značaju za očuvanje životne sredine, navela je Tomić i dodala da se energetska efikasnost treba posmatrati kao novi energetski izvor. Ona je ukazala i da su ovaj Parlamentarni forum i Narodna skupština doprineli da se ove značajne teme otvore u društvu. Predstavnica Ambasade SR Nemačke u Srbiji An-Kristin Piplica ukazala je da je energetska tranzicija najvažnija politička, privredna i društvena tema u Nemačkoj, Srbiji i širom sveta. Nemačka, kao industrijska zemlja, usvojila je klimatski paket kojim je predviđeno da do 2038. godine potpuno prestane sa korišćenjem uglja, a da će 2050. biti već klimatski neutralna, navela je ona. Piplica je istakla i da sada 40 odsto struje Nemačka pokriva iz obnovljivih izvora energije – vetra i sunca, i dodala da su na taj način nastala i nova tržišta sa novim radnim mestima i održivim tehnologijama. Za tranziciju na obnovljive izvore energije i očuvanje životne sredine neophodne su strukturne promene i politička podrška, ali je i svaki pojedinačni građanin obavezan da pruži svoj doprinos, istakla je ona. Direktor Fondacija Konrad Adenauer za Srbiju i Crnu Goru Norbert Bekman-Dirkes je ukazao da se kroz projekte ova fondacija bavi očuvanjem kvaliteta života i konkretnim politikama, kako bi se došlo do promene svesti i promene svakodnevnih navika ljudi. Direktor Fondacije Hajnrih Bel Simon Ilze naveo je da je energetska tranzicija u pravcu dekarbonizacije i upotrebe obnovljivih izvora energije nadstranačka i interdisciplinarna i ukazao na značajnu ulogu parlamenta za donošenje zakona koji podstiču upotrebu obnovljivih izvora energije. Članovi Odbora i Parlamentarnog foruma, kao i ostali učesnici razmotrili su propise i finansijske mehanizme potrebne za energetsku tranziciju. Međunarodna ekspertkinja Sonja Risteska iz Agora Energivende predstavila je Studiju o upravljanju rizikom, u kojoj je naznačila mehanizme za privlačenje više investicija u upotrebu obnovljivih izvora energije (sunce i vetar) u Srbiji i ostalim zemljama jugoistočne Evrope. Bitno je da se spozna ekonomski potencijal i instrumenti praktičnih politika za energetsku tranziciju, navela je. Iskustva i dobre prakse predstavili su članica Evropskog parlamenta ispred Poslaničke grupe Zeleni Viola fon Kramon-Taubdel i predstavnik Saveznog udruženja nemačke industrije dr Eberhard Fon Rotenberg. Ovom prilikom razgovaralo se i o Izveštaju o napretku Republike Srbije u energetici u 2019. godini, koji je obrazložio direktor Sekretarijata Energetske zajednice Janez Kopač. U raspravi, koju je moderirala predsednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku Snežana B. Petrović, učestvovala je državna sekretarka u Ministarstvu rudarstva i energetike Mirjana Filipović i predsednik Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije Dejan Popović. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Snežana B. Petrović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Momo Čolaković, dr Aleksandra Tomić, Maja Mačužić Puzić, Zoran Bojanić, Snežana R. Petrović, Nataša St. Jovanović, Ana Čarapić, Dragana Kostić i Snežana Paunović.

63. sednica Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

18.02.2020.
Na sednici Odbora, održanoj 18. februara razmotreni su Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uzajamnom priznavanju kvalifikovanih usluga od poverenja koje se pružaju u Republici Srbiji i Republici Severnoj Makedoniji, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije, s jedne strane i Evroazijske ekonomske unije i njenih država članica, s druge strane i Predlog zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola 6 o trgovini uslugama Sporazuma o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi, koje je podnela Vlada. Predloge zakona, u ime Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, obrazložili su Natalija Radoja, Maja Vranić i dr Ivan Marković. Članovi Odbora jednoglasno su usvojili predložene sporazume. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Snežana B. Petrović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: dr Aleksandra Tomić, Stanislava Janošević, Studenka Stojanović, Jelena Mijatović, Snežana R. Petrović, Zoran Bojanić, Snežana Paunović i Ana Čarapić.

61. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

06.02.2020.
Na sednici Odbora, održanoj 6. februara 2020. godine, razmotrene su Informacija o radu Ministarstva privrede za period oktobar - decembar 2019. godine, Izveštaj Ministarstva privrede o stanju postupka privatizacije za novembar 2019. godine i Izveštaj Ministarstva privrede o stanju postupka privatizacije za decembar 2019. godine. Informaciju i izveštaje, članovima Odbora, predstavio je državni sekretar Ministarstva privrede Dragan Grgurević. Odbor je većinom glasova usvojio Informaciju o radu Ministarstva privrede za period oktobar - decembar 2019. godine, Izveštaj Ministarstva privrede o stanju postupka privatizacije za novembar 2019. godine i Izveštaj Ministarstva privrede o stanju postupka privatizacije za decembar 2019. godine. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Snežana B. Petrović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Stanislava Janošević, Studenka Stojanović, Gorica Gajić, Maja Mačužić Puzić, Jelena Mijatović, Zoran Bojanić, Snežana R. Petrović i Ana Čarapić.

60. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

17.12.2019.
Članovi Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku su, na sednici održanoj 17. decembra, razmotrili u pojedinostima Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, Predlog Zakona o izmenama i dopuni Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika i Predlog Zakona o izmenama i dopuni Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, koje je podnela Vlada. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima podneto je 12 amandmana, koje Vlada i Odbor nisu prihvatili, kao ni četiri amandmana narodnih poslanika na Predlog Zakona o izmenama i dopuni Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika. Na Predlog Zakona o izmenama i dopuni Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, Vlada je podnela dva amandmana, koje su prihvatili članovi Odbora, dok 11 amandmana narodnih poslanika ni Vlada ni Odbor nisu prihvatili. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Snežana B. Petrović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora dr Aleksandra Tomić, Stanislava Janošević, Studenka Stojanović, Gorica Gajić, Jelena Mijatović, Zoran Bojanić, Snežana R. Petrović, Snežana Paunović i Ana Čarapić.

59. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

12.12.2019.
Na sednici Odbora, održanoj 12. decembra, razmotreni su i usvojeni, u načelu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, Predlog Zakona o izmenama i dopuni Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika i Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, koje je podnela Vlada. Predložene zakone obrazložili su predstavnica Ministarstva privrede Jelica Trnanić Šišević i pomoćnik ministra trgovine, turizma i telekomunikacija Jovan Stojić. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Snežana B. Petrović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: dr Aleksandra Tomić, Stanislava Janošević, Tomislav Ljubenović, Nataša St. Jovanović, Jelena Mijatović, Zoran Bojanić, Dragan Veljković, prof. dr Vladimir Marinković i Ana Čarapić.

58. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

11.12.2019.
Članovi Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku su na sednici od 11. decembra 2019. godine razmotrili, u pojedinostima, Predlog zakona o dopunama Zakona o javnim preduzećima. Narodni poslanici podneli su ukupno osam amandmana na Predlog zakona, koje Vlada i Odbor nisu prihvatili. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Snežana B. Petrović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Zoran Bojanić, Stanislava Janošević, Jelena Mijatović, Dragan Veljković, Nataša St. Jovanović, Dragana Kostić, Maja Mačužić Puzić i Snežana Paunović.

57. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

05.12.2019.
Na sednici održanoj 5. decembra, Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku razmotrio je, u načelu, Predlog zakona o dopunama Zakona o javnim preduzećima, koji je podnela Vlada. Predloženi zakon obrazložila je predstavnica predlagača, pomoćnik ministra u Ministarstvu privrede Dubravka Drakulić. Članovi Odbora većinom glasova predložili su Narodnoj skupštini da prihvati Predlog zakona o dopunama Zakona o javnim preduzećima, u načelu. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Snežana B. Petrović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: dr Aleksandra Tomić, Stanislava Janošević, Gorica Gajić, Aleksandar Stevanović, Snežana R. Petrović, Zoran Bojanić, Milimir Vujadinović, Dragan Veljković, Snežana Paunović i Ana Čarapić.

56. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj,trgovinu, turizam i energetiku

28.11.2019.
Na sednici Odbora, održanoj 28. novembra, razmotreni su izveštaji o radu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za period od 1. aprila do 30. juna i za period od 1. jula do 30. septembra 2019. godine. Izveštaje je članovima Odbora predstavio državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Miroslav Knežević, a sednici je prisustvovao i Željko Knežević, načelnik Odeljenja za trgovinu i razvoj konkurencije. Odbor je većinom glasova usvojio izveštaje o radu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za period od 1. aprila do 30. juna i za period od 1. jula do 30. septembra 2019. godine. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Snežana B. Petrović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Stanislava Janošević, Studenka Stojanović, Gorica Gajić, Maja Mačužić Puzić, Jelena Mijatović, Nataša Mihajlović Vacić, Zoran Bojanić, Snežana Paunović, Ana Čarapić i Snežana R. Petrović.

55. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

27.11.2019.
Na sednici Odbora, održanoj 27. novembra, razmotrene su sledeće informacije i izveštaji o radu Ministarstva privrede: Informacija o radu Ministarstva privrede za period april–jun 2019. godine ; Informacija o radu Ministarstva privrede za period jul–septembar 2019. godine; Izveštaj Ministarstva privrede o stanju postupka privatizacije za jun 2019. godine; Izveštaj Ministarstva privrede o stanju postupka privatizacije za jul 2019. godine; Izveštaj Ministarstva privrede o stanju postupka privatizacije za avgust 2019. godine; Izveštaj Ministarstva privrede o stanju postupka privatizacije za septembar 2019. godine; Izveštaj Ministarstva privrede o stanju postupka privatizacije za oktobar 2019. godine. Razno. Izveštaje je članovima Odbora obrazložio pomoćnik ministra privrede Dragan Ugrčić. Odbor je većinom glasova usvojio izveštaje i informacije Ministarstva privrede. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Snežana B. Petrović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: dr Aleksandra Tomić, Studenka Stojanović, Stanislava Janošević, Gorica Gajić, Zoran Bojanić, Snežana R. Petrović i Ana Čarapić.

54. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

18.11.2019.
Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku je, na sednici održanoj 18. novembra 2019. godine razmotrio Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu, Razdeo 21 – Ministarstvo privrede, Razdeo 28 – Ministarstvo rudarstva i energetike i Razdeo 32 – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, koji je podnela Vlada. Za razdeo 21 – Ministarstvo privrede, predviđeno je 23 091 469 000 dinara, za razdeo 28 – Ministarstvo rudarstva i energetike, predviđeno je 12 680 682 000 dinara i za razdeo 32 – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacije predviđeno je 7,1 milijarda dinara. Sednici su prisustvovali i Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu, za pomenute razdele, obrazlagali predstavnici Ministarstva finansija, Ministarstva rudarstva i energetike i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Snežana B. Petrović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: prof. dr Aleksandra Tomić, Studenka Stojanović, Stanislava Janošević, Zoran Bojanić, Milimir Vujadinović, Snežana R. Petrović, Snežana Paunović, prof. dr Vladimir Marinković i Ana Čarapić.

53. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

14.11.2019.
Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku je, na sednici održanoj 14. novembra 2019. godine koja je bila zatvorena za javnost, razmotrio i dao pozitivno mišljenje na Predlog pregovaračke pozicije Republike Srbije za Međuvladinu konferenciju o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji za Poglavlje 3 „Pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga“. Sednici je predsedavala Snežana B. Petrović, predsednik Odbora.

52. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

25.10.2019.
Članovi Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku su na sednici od 25. oktobra 2019. godine razmotrili, u pojedinostima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o opštoj bezbednosti proizvoda i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o opštoj bezbednosti proizvoda podneto je ukupno 12 amandmana, koje Vlada i Odbor nisu prihvatili. Od 25 amandmana podnetih na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene, Vlada i Odbor prihvatili su dva amandmana, i to na član 2. Predloga zakona, koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić i na član 8. Predloga zakona, koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Snežana B. Petrović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Studenka Kovačević, Zoran Bojanić, prof. dr Vladimir Marinković, Ana Čarapić, Stanislava Janošević, Gorica Gajić, Snežana R. Petrović, Vladimir Đurić i Jelena Mijatović.

51. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

22.10.2019.
Na sednici Obora održanoj 22. oktobra razmotreni su, u načelu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o opštoj bezbednosti proizvoda i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene, koje je podnela Vlada. Predloge zakona su, u ime Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, obrazložile Vera Despotović i Jasmina Roskić. Članovi Odbora su, većinom glasova, usvojili predloge zakona dnevnog reda 51. sednice Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Snežana B. Petrović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: prof. dr Aleksandra Tomić, Stanislava Janošević, Gorica Gajić, Aleksandar Stevanović, Zoran Bojanić, Milimir Vujadinović, Snežana R. Petrović, Snežana Paunović i Ana Čarapić.

50. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

09.10.2019.
Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku je na sednici održanoj 9. oktobra utvrdio Listu kandidata za predsednika Komisije za zaštitu konkurencije i uputili je Narodnoj skupštini na razmatranje i odlučivanje. Članovi Odbora su na sednici utvrdili i Listu kandidata za tri člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije, koju su uputili Narodnoj skupštini na razmatranje i odlučivanje. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Snežana B. Petrović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: dr Aleksandra Tomić, Stanislava Janošević, Studenka Kovačević, Gorica Gajić, Nataša Mihailović Vacić, Snežana R. Petrović, Zoran Bojanić, Milimir Vujadinović, Snežana Paunović i Ana Čarapić.