Sednice radnih tela

Sednica je oblik rada Narodne skupštine, odnosno njenog radnog tela na kojoj narodni poslanici, odnosno članovi radnog tela razmatraju pitanja koja se nalaze na dnevnom redu i o njima odlučuju.

85. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

10.05.2020.
Na sednici Odbora, održanoj 10. maja 2020. godine, razmotreni su amandmani na Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o izboru narodnih poslanika i Predlog zakona o izmeni Zakona o lokalnim izborima, koje je podnela Vlada. U ime ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu sednici su prisustvovali Zoran Kasalović i Saša Mogić. Na Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o izboru narodnih poslanika podneto je ukupno devet amandmana, od kojih Vlada i Odbor nisu prihvatili ni jedan od predloženih amandmana. Na Predlog zakona o izmeni Zakona o lokalnim izborima, podneto je ukupno osam amandmana. Vlada i Odbor nisu prihvatili ni jedan od predloženih amandmana. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Aleksandra Majkić, Slaviša Bulatović, dr Aleksandar Martinović, Neđo Jovanović, Jovan Palalić, Đorđe Komlenski, Žarko Mićin, dr Balint Pastor i Marko Parezanović.

84. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

08.05.2020.
Na sednici održanoj, 8. maja, članovi Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu razmatrali su, u načelu, Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o izboru narodnih poslanika i Predlog zakona o izmeni Zakona o lokalnim izborima, koje je podnela Vlada. Sednici su prisustvovali predstavnici predlagača, ispred Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Zoran Kasalović, državni sekretar i Saša Matić, pomoćnik ministra. Članovi Odbora su većinom glasova predložili Narodnoj skupštini da prihvati pomenute predloge zakona, u načelu. Sednici je predsedavao Petar Petrović, predsednik Odbora, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Jovan Palalić, Marko Parezanović, Neđo Jovanović, Aleksandra Majkić, Đorđe Komlenski, Miletić Mihajlović, dr Balint Pastor i Slaviša Bulatović.

83. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

03.03.2020.
Na sednici odbora, održanoj 3. marta, razmotren je Predlog odluke o izboru predsednika sudova, koji je podneo Visoki savet sudstva i utvrđen je Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru i Osnovnom javnom tužilaštvu u Lebanu. Sednici su u ime Visokog saveta sudstva prisustvovali Ivan Jović i Matija Radojičić. Odbor je usvojio Predlog odluke o izboru predsednika sudova, koji je podneo Visoki savet sudstva, izuzev predsednika osnovnih sudova u Rumi, Senti, Sremskoj Mitrovici i Šapcu i Prekršajnog suda u Raškoj. Na sednici je utvrđen i Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru i Osnovnom javnom tužilaštvu u Lebanu. Sednicom je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a prisustvovali u sledeći članovi zamenici članova: dr Aleksandar Martinović, Neđo Jovanović, Jovan Palalić, Biljana Pantić Pilja, Zoltan Pek, Žarko Mićin, Dragan Veljković, Marko Parezanović i Marijan Rističević.

82. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

29.02.2020.
Članovi Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu održali su sednicu 29. februara, na kojoj su utvrdili amandmane na Predlog zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji. Odbor je prvo odlučio da povuče amandman koji je podneo na prethodnoj sednici Odbora, na član 14. Predloga zakona, a potom je podneo 3 amandmana, na članove 14. i 21. Predloga zakona, i amandman kojim se posle Glave IV dodaje glava IVa. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: doc. dr Mihailo Jokić, Neđo Jovanović, Miletić Mihajlović, Jovan Palalić, Tatjana Macura, Đorđe Komlenski, Žarko Mićin, dr Balint Pastor, Marko Parezanović i Stanija Kompirović.

81. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

27.02.2020.
Na sednici, održanoj 27. februara, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o izmenama i dopunama Konvencije o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, koji je podnela Vlada, u načelu. Članovi Odbora predložili su da Narodna skupština prihvati Predlog zakona u načelu. Odbor je u nastavku sednice razmotrio Predlog zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu, koji je podnela Vlada u pojedinostima. Na Predlog zakona podneto je ukupno 38 amandmana, od kojih je jedan odborski. Pored odborskog amandmana, Vlada i Odbor prihvatili su još dva amandmana, podneta od strane narodnih poslanika Nikole Savića i Ružice Nikolić. Odbor je na sednici razmatrao u pojedinostima i Predlog zakona o dopuni Zakona o parničnom postupku, koji je podnela Vlada, a na koji je podneto pet amandmana, od kojih je Odbor prihvatio dva amandmana koje su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanici dr Aleksandar Martinović i Đorđe Komlenski. Na sednici je razmotren i Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima, koji je podnela Vlada, u pojedinostima. Na Predlog zakona podneto je šest amandmana, od kojih Vlada i Odbor nisu prihvatili nijedan. Kao poslednju tačku dnevnog reda, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji, koji je podnela Vlada, u pojedinostima. Na Predlog zakona podneto je 86 amandmana, od kojih je šest odborskih, a pored njih prihvaćena su još dva amandmana. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Marijan Rističević, doc. dr Mihailo Jokić, Miletić Mihajlović, Jovan Palalić, Žarko Mićin, dr Balint Pastor, Stanija Kompirović i Neđo Jovanović.

80. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

24.02.2020.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu na sednici održanoj 24. februara 2020. godine razmatrao je predloge zakona iz nadležnosti Odbora, koji su na dnevnom redu Dvadeset šestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu. Članovi Odbora razmotrili su i prihvatili Predlog zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu, Predlog zakona o dopuni Zakona o parničnom postupku, Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima i Predlog zakona o potvrđivanju memoranduma o razumevanju o saradnji u borbi protiv korupcije u okviru antikorupcijske inicijative Jugoistočne Evrope sa protokolom o izmenama i dopunama memoranduma o razumevanju o saradnji u borbi protiv korupcije u okviru antikorupcijske inicijative Jugoistočne Evrope, koje je podnela Vlada. Članovi Odbora su utvrdili i šest odborskih amandmana na Predlog zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji, koji je podnela Vlada. Sednici Odbora su prisustovali i predstavnici Ministarstva pravde, pomoćnik ministra pravde Jovan Ćosić i samostalni savetnik u Ministarstvu pravde Vladimir Vinš. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova: dr Aleksandar Martinović, doc. dr Mihailo Jokić, Neđo Jovanović, Jovan Palalić, Biljana Pantić Pilja, Slaviša Bulatović, Miletić Mihajlović, Tatjana Macura, Đorđe Komlenski, Žarko Mićin, dr Balint Pastor, Marko Parezanović, kao i narodna poslanica Elvira Kovač.

78. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

08.02.2020.
Članovi Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu su, na sednici održanoj 8. februara 2020. godine, razmotrili u pojedinostima predloge zakona koje Narodna skupština razmatra na Dvadeset drugom vanrednom zasedanju Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu. Na Predlog zakona o izmenama Zakona o izboru narodnih poslanika, koji je podneo narodni poslanik dr Aleksandar Martinović, podneto je ukupno 25 amandmana. Predstavnik predlagača i Odbor predložili su Narodnoj skupštini da prihvati tri amandmana, dok su za preostale amandmane predložili Narodnoj skupštini da ih ne prihvati. Narodni poslanici podneli su šest amandmana na Predlog zakona o izmeni Zakona o izboru narodnih poslanika, koji je podnela narodni poslanik Gordana Čomić. Predlagač i Odbor predložili su Narodnoj skupštini da prihvati amandman na član 1. Predloga zakona, koji je podnela narodna poslanica Marija Obradović, dok su za preostale amandmane predložili Narodnoj skupštini da ih ne prihvati. Na Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o lokalnim izborima, koji je podneo narodni poslanik dr Aleksandar Martinović, narodni poslanici podneli su 17 amandmana. Predstavnik predlagača i Odbor su predložili Narodnoj skupštini da prihvati dva amandmana, dok su za preostale amandmane predložili Narodnoj skupštini da ih ne prihvati. Na Predlog zakona o izmeni Zakona o lokalnim izborima, koji je podnela narodni poslanik Gordana Čomić, podneto je šest amandmana. Predlagač i Odbor predložili su Narodnoj skupštini da prihvati amandman na član 1. Predloga zakona, koji je podnela narodna poslanica Marija Obradović, dok su za preostale amandmane predložili Narodnoj skupštini da ih ne prihvati. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Aleksandra Majkić, dr Aleksandar Martinović, doc. dr Mihailo Jokić, Jovan Palalić, Žarko Mićin, dr Balint Pastor, Dragan Veljković i Marko Parezanović Sednici je prisustvovala i predlagač predloga zakona, narodna poslanica Gordana Čomić.

77. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

04.02.2020.
Članovi Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu su, na sednici održanoj 4. februara, razmotrili i jednoglasno prihvatili Predlog zakona o izmenama Zakona o izboru narodnih poslanika i Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o lokalnim izborima, u načelu. U nastavku sednice Odbor je prihvatio četiri predloga odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, kao i Predlog odluke o izboru zamenika javnih tužilaca i Predlog odluke o izboru zamenika javnih tužilaca. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Neđo Jovanović, doc. dr Mihailo Jokić, Đorđe Komlenski, Miletić Mihajlović, dr Balint Pastor, Aleksandra Majkić, Srbislav Filipović, Marko Parezanović i dr Aleksandar Martinović.

76. sednica Odbora pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

13.01.2020.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu je, na sednici održanoj 13. januara, kao nadležni Odbor, razmotrio Predlog strategije razvoja pravosuđa za period 2019–2024. godine, koje je dostavilo Ministarstvo pravde. Nakon rasprave, članovi Odbora odlučili su da daju pozitivno mišljenje na Predlog strategije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Sreto Perić, Vladimir Đurić, dr Aleksandar Martinović, doc. dr Mihailo Jokić, Neđo Jovanović, Aleksandra Majkić, Slaviša Bulatović, Miletić Mihajlović, Srbislav Filipović, Đorđe Komlenski, Žarko Mićin i dr Balint Pastor.

75. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

18.12.2019.
Na sednici Odbora, održanoj 18. decembra 2019. godine, razmotren je Predlog zakona o dopunama Zakona o prekršajima, koji je podnela Vlada, u pojedinostima Na Predlog zakona o dopunama Zakona o prekršajima podneto je 11 amandmana, od kojih Vlada i Odbor nisu prihvatili ni jedan amandman. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Aleksandra Majkić, Marjana Maraš, doc. dr Mihajlo Jokić, dr Aleksandar Martinović, Neđo Jovanović, Jovan Palalić, Đorđe Komlenski i Marko Parezanović.

74. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

16.12.2019.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu je, na sednici od 16. decembra, doneo odluku da predloži Narodnoj skupštini da na dnevni red Devete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini stavi Predlog odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora, po hitnom postupku, u skladu sa članom 168. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, kako bi Narodna skupština što pre donela Odluku o imenovanju članova Nadzornog odbora, čime bi se stvorili uslovi za njegov nesmetan rad u narednom periodu. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora dr Aleksandar Martinović, Vladimir Đurić, doc. dr Mihailo Jokić, Neđo Jovanović, Jovan Palalić, Biljana Pantić Pilja, Slaviša Bulatović, Miletić Mihajlović, Đorđe Komlenski, Žarko Mićin, Zoltan Pek i Marko Parezanović.

73. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

11.12.2019.
Na sednici, održanoj 11. decembra, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije, koji je podnela Vlada, u pojedinostima. Na Predlog zakona podneto je 23 amandmana, a Vlada i Odbor nisu prihvatili ni jedan podnet amandman. Na Predlog zakona Odbor je podneo i jedan svoj amandman. Članovi Odbora razmotrili su i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, koji je podnela Vlada, u pojedinostima. Na Predlog zakona podnet je 21 amandman, a Odbor je predložio da Narodna skupština ne prihvati ni jedan podnet amandman. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije Odbor je predložio i jedan svoj amandman. U nastavku sednice, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o dopunama Zakona o prekršajima, koji je podnela Vlada, u načelu, a Odbor je predložio da Narodna skupština prihvati podneti predlog zakona, u načelu. Odbor je na sednici utvrdio i Predlog odluke o imenovanju Nadzornog odbora. Za članove Nadzornog odbora imenovani su Svetislav Goncić, Branislav Klanšček, dr Nikola Žutić, Dragan Varagić, Ivana Radovanović, prof. dr Branko M. Rakić, prof. dr Miodrag Savović, Ivona Pantelić, Jelena Milenković Orlić i Aleksandar Stamatović. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Slaviša Bulatović, doc. dr Mihailo Jokić, dr Aleksandar Martinović, Neđo Jovanović, Jovan Palalić, Miletić Mihajlović, Đorđe Komlenski, dr Balint Pastor i Marko Parezanović.

71. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

04.12.2019.
Članovi Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu su, na sednici održanoj 4. decembra, razmotrili u pojedinostima Predlog zakona o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, Predlog zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, Predlog zakona o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i Predloga zakona o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama, koje je podnela Vlada. Na Predlog zakona o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, podneto je četiri amandmana, kao i na Predlog zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, koje Vlada i Odbor nisu prihvatili. Vlada i Odbor nisu prihvatili ni jedan od pet amandmana koji su podneti na Predlog zakona o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i na Predlog zakona o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Marjana Maraš, Neđo Jovanović, Srbislav Filipović, Đorđe Komlenski, dr Balint Pastor, Biljana Pantić Pilja, Dragan Veljković i Marko Parezanović.

72. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

04.12.2019.
Na sednici održanoj 4. decembra, članovi Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu razmatrali su, u načelu, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Republike Srbije i Evrodžast-a, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Članovi Odbora su jednoglasno predložili Narodnoj skupštini da prihvati pomenute predloge zakona, u načelu. Sednici je predsedavao Petar Petrović, predsednik Odbora, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Marjana Maraš, Neđo Jovanović, Srbislav Filipović, Đorđe Komlenski, dr Balint Pastor, Biljana Pantić Pilja, Dragan Veljković i Marko Parezanović.

70. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

27.11.2019.
Na sednici Odbora, održanoj 27. novembra, razmotreni su, u načelu, sledeći predlozi zakona: Predlog zakona o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji je podnela Vlada; Razmatranje Predloga zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, koji je podnela Vlada; Razmatranje Predloga zakona o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, koji je podnela Vlada; Razmatranje Predloga zakona o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama, koji je podnela Vlada; Utvrđivanje trajanja vremena predviđenog za učešće u diskusiji na javnom slušanju na temu: Predlog zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji. U ime Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu sednici su prisustvovali državni sekretar ministarstva Zoran Kasalović i rukovodilac Grupe za uređivanje sistema plata, Biljana Grandović. Članovi Odbora jednoglasno su usvojili predložene predloge zakona. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Aleksandra Majkić, Slaviša Bulatović, Marijan Rističević, dr Mihailo Jokić, dr Aleksandar Martinović, Neđo Jovanović, Miletić Mihajlović, Jovan Palalić, Žarko Mićin, Zoltan Pek i Marko Parezanović.

69. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

13.11.2019.
Članovi Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu su, na sednici održanoj 13. novembra, doneli Odluku o organizovanju javnog slušanja povodom Predloga zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji. Javno slušanje biće održano u četvrtak, 28. novembra u maloj sali Doma Narodne skupštine, sa početkom u 12 časova. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, doc. dr Mihailo Jokić, dr Aleksandar Martinović, Neđo Jovanović, Jovan Palalić, Đorđe Komlenski, Zoltan Pek i Dragan Veljković.