71. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

04.12.2019.

Članovi Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu su, na sednici održanoj 4. decembra, razmotrili u pojedinostima Predlog zakona o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, Predlog zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, Predlog zakona o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i Predloga zakona o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama, koje je podnela Vlada.

Na Predlog zakona o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, podneto je četiri amandmana, kao i na Predlog zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, koje Vlada i Odbor nisu prihvatili.

Vlada i Odbor nisu prihvatili ni jedan od pet amandmana koji su podneti na Predlog zakona o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i na Predlog zakona o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Marjana Maraš, Neđo Jovanović, Srbislav Filipović, Đorđe Komlenski, dr Balint Pastor, Biljana Pantić Pilja, Dragan Veljković i Marko Parezanović.

Prisutni članovi

...

Marjana Maraš

Socijalistička partija Srbije
...

Neđo Jovanović

Socijalistička partija Srbije
...

Srbislav Filipović

Srpska napredna stranka
...

Đorđe Komlenski

Pokret socijalista
...

Balint Pastor

Savez vojvođanskih Mađara
...

Biljana Pantić Pilja

Srpska napredna stranka
...

Dragan Veljković

Srpska napredna stranka
...

Marko Parezanović

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 05.12.2019, 09:19