78. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

08.02.2020.

Članovi Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu su, na sednici održanoj 8. februara 2020. godine, razmotrili u pojedinostima predloge zakona koje Narodna skupština razmatra na Dvadeset drugom vanrednom zasedanju Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.

Na Predlog zakona o izmenama Zakona o izboru narodnih poslanika, koji je podneo narodni poslanik dr Aleksandar Martinović, podneto je ukupno 25 amandmana. Predstavnik predlagača i Odbor predložili su Narodnoj skupštini da prihvati tri amandmana, dok su za preostale amandmane predložili Narodnoj skupštini da ih ne prihvati.

Narodni poslanici podneli su šest amandmana na Predlog zakona o izmeni Zakona o izboru narodnih poslanika, koji je podnela narodni poslanik Gordana Čomić. Predlagač i Odbor predložili su Narodnoj skupštini da prihvati amandman na član 1. Predloga zakona, koji je podnela narodna poslanica Marija Obradović, dok su za preostale amandmane predložili Narodnoj skupštini da ih ne prihvati.

Na Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o lokalnim izborima, koji je podneo narodni poslanik dr Aleksandar Martinović, narodni poslanici podneli su 17 amandmana. Predstavnik predlagača i Odbor su predložili Narodnoj skupštini da prihvati dva amandmana, dok su za preostale amandmane predložili Narodnoj skupštini da ih ne prihvati.

Na Predlog zakona o izmeni Zakona o lokalnim izborima, koji je podnela narodni poslanik Gordana Čomić, podneto je šest amandmana. Predlagač i Odbor predložili su Narodnoj skupštini da prihvati amandman na član 1. Predloga zakona, koji je podnela narodna poslanica Marija Obradović, dok su za preostale amandmane predložili Narodnoj skupštini da ih ne prihvati.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Aleksandra Majkić, dr Aleksandar Martinović, doc. dr Mihailo Jokić, Jovan Palalić, Žarko Mićin, dr Balint Pastor, Dragan Veljković i Marko Parezanović

Sednici je prisustvovala i predlagač predloga zakona, narodna poslanica Gordana Čomić.

Prisutni članovi

...

Aleksandra Majkić

Srpska napredna stranka
...

Aleksandar Martinović

Srpska radikalna stranka Srpska napredna stranka
...

Mihailo Jokić

Srpska napredna stranka
...

Jovan Palalić

Srpska narodna partija
...

Žarko Mićin

Srpska napredna stranka
...

Balint Pastor

Savez vojvođanskih Mađara
...

Dragan Veljković

Srpska napredna stranka
...

Marko Parezanović

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 10.02.2020, 13:24